0 projects

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

Cognitive function in relation to ultrasound-assessed atherosclersosis of the carotid artery. A population-based, longitudinal study

Carotid atherosclerosis is an important risk factor for stroke, cognitive impairment and dementia. The carotid ultrasound Study and the Tromsø Dementia Study are two sub-studies of the Tromsø Study, a large, longitudinal population health study which was started in 1974. The study includes repe...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

The Parkinson study in Western Norway and Aust-Agder. Motor and non-motor problems in patients with Parkinson's Disease (PD)

Parkinson's disease is a progressive neurodegenerative disorder of unknown cause. In 2003 it was proposed a new hypothesis by neuropathologists which claims that the disease develops from the brain stem and thereafter to higher levels of the brain in a pr e-determined anatomical sequence. This hy...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Identification of genetic and environmental factors contributing to disease susceptibility and clinical presentation of multiple sclerosis

The aim of this project is to identify factors contributing to development of multiple sclerosis (MS) in a PhD project. MS is a debilitating inflammatory disease of the central nervous system. The etiology is unknown, but both genetic and environmental fa ctors are involved. Identification of the...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Abd-Allah, Foad egyptisk statsstip 2004/05

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Stamceller fra voksen hjerne - ny behandling mot Parkinson sykdom

Parkinsons sykdom skyldes at dopaminproduserende nerveceller i hjernen dør. Behandlingen i dag er rettet mot symptomlindring, men en har forsøksvis implantert nerveceller fra humane fostre. Nyere forskning har imidlertid oppdaget umodne stamceller i den v oksne hjerne, og forskningsgruppen har gj...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Hormonelle forstyrrelser etter langtidsbruk av antiepileptika

Pasienter med epilepsi har en overhyppighet av hormonelle forstyrrelser. Dette har tidligere vært sett i sammenheng med epilepsisykdommen, men nyere undersøkelser tyder imidlertid på at medikamentene i seg selv kan gi slike bivirkninger. Spesielt er det f unnet at valproat kan gi polycystiske ova...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Genetiske studier ved parkinsons sykdom

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

ALDER-Aldersforskning

Course and neurobiology of neuropsychiatric symptoms in Parkinson's disease; and Intervention to prevent use of restraint and behaviour...

...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Rogaland

AKLIMED-Klinisk medisin

Studier av metadon i kronisk smertebehandling

Metadon var førstevalget ved kronisk smertebehandling i begynnelsen av 80-tallet, men ble erstattet av "slow release" morfin. Imidlertid fører ikke morfinbehandling alltid til målet. Det har derfor vært en økende interesse for farmakologiske og kliniske f orskjeller mellom opioider, ikke minst me...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage