0 projects

SSF-Svalbard Science Forum

Collecting field validation data for remote sensing-based mapping of the growth season and plant productivity

Global temperature is increasing, and particularly so in Svalbard. This has strong impacts on terrestrial ecosystems. Sensitive indicators of climate change are the timing of the onset of growth and the annual plant production. Recently a cloud-free time-series of daily Sentinel-2 satellite data ...

Awarded: NOK 57,999

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Integrated Carbon Observation System (ICOS) Norway and Ocean Thematic Centre (OTC), phase 2

Integrated Carbon Observation System (ICOS) er en Europeisk forskningsinfrastruktur som danner et observasjonsnettverk for overvåking og analyse av mengden drivhusgasser i atmosfæren. ICOS sørger for uavhangige og pålitelige observasjoner av CO2, metan og andre drivhusgasser. Gjennom observasjone...

Awarded: NOK 34.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Eastern Tropical Pacific reef fish on the move: biodiversity reorganisation and societal consequences

EASMO er et internasjonalt tverrfaglig prosjekt som undersøker integrerte spørsmål som involverer klimaendringer, biologisk mangfold og samfunn. Konsortiet og forskningsplanen er for å gi ny kunnskap og koble den direkte til styrings- og beslutningsprosesser i det østlige tropiske Stillehavet, e...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Climate Futures

Klimarisiko er et begrep som beskriver samfunnets utfordringer og muligheter knyttet til endringer i vær og klima. En negativ risiko kan for eksempel være en økt eksponering for ekstreme værhendelser som flom, tørke og stormflo. På den positive siden kan økt temperatur gi et klima som er mer egne...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Permafrost thaw RIsks to nature and Society: Multidisciplinary efforts towards solving a multi-dimensional problem

Permafrost er den eneste delen av kryosfæren som er bebodd av mennesker, og permafrost-tining og tilknytning av landflateendring er derfor et flerdimensjonalt problem som påvirker både naturen og samfunnet. Det er et presserende behov for å kombinere kunnskap for å identifisere, kvantifisere og f...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities

Prognoser om klima og havendringer har blitt levert på globale eller bassengområder ved hjelp av Earth System Models (ESM). Imidlertid gir slike modeller ikke nødvendigvis de riktige representasjonene av lokale fysiske og biologiske prosesser, noe som igjen begrenser muligheten til å fange opp v...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ultra-High-Resolution Marine and Terrestrial Records - Institute of Arctic and Alpine Research (ULTRA-INSTAAR)

The ULTRA-INSTAAR project is a mobility stipend to enhance research and collaboration focused on reconstructing and understanding the long-term (century to millennial scale) development of key aspects of ocean-ice-atmosphere dynamics at annual to sub-annual resolution. In ULTRAMAR, we aim to quan...

Awarded: NOK 87,999

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Counteracting effect of future Antarctic sea-ice loss on projected increases of summer Monsoon rainfall

Sør-asiatiske samfunn og økonomi er sterkt avhengig av sesong nedbør i løpet av Indian Summer Monsoon (ISM). Dette nedbør har store rom-tid-variabilitet, hovedmønster som er uttrykt i en veksling mellom "break" og "aktive" faser. Break faser innebærer tørre forhold over Indias viktigste jordbruks...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Overturning circulation and its implications for global carbon cycle in coupled models

Pågående klimaendringer forventes å endre sirkulasjonen i havet. Prosjektet ORGANIC ( Overturning Circulation and its Implications for Global Carbon Cycle in Coupled Models) sitt mål er å forbedre forståelsen av struktur og variabilitet i havets storskala sirkulasjon, samt dens innvirkning på kli...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland