0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DOMINOS: Dissecting and Modeling Interdependencies in Communication Networks

Kommunikasjonsinfrastruktur er i ferd med å bli den mest sårbare og viktigste infrastrukturen i samfunnet i dag. Samtidig øker kompleksiteten i disse nettene raskt. Samspillet mellom disse nettene og økosystemet rundt, alt fra fysisk infrastruktur til reguleringene av bruken, er langt fra å være ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Promotering av mediedesign overfor kommende EU-utlysninger

Etablert medievitenskaplig forskning er primært analytisk. Med digitaliseringen av medier og kommunikasjon har datamaskinen spredt seg langt utover moderdisipliner som elektronisk databehandling og informatikk og til humanistiske og samfunnsvitenskaplige kjerneområder. Dermed er medievitenskaplig...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Horizon 2020 ICT-16 Big Data Network

The Industrial Internet is an emerging software and communication infrastructure that interconnects machines and data to build intelligent machines and applications never before possible. Multinationals like General Electric (GE) refers to the Industrial Internet as a merger of big iron and big ...

Awarded: NOK 4,999

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Atomic Units for Language Universal representation of Speech

Hva er "atomene" som utgjør de grunnleggende byggesteinene i tale? Alle mennesker er utstyrt med den samme fysiologiske apparaturen for å produsere tale, uansett hvilket språk vi snakker. Dagens automatiske talegjenkjennere tar utgangspunkt i et ovenfra-og-ned hierarki, der det øverste nivået er ...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Social Media Health Analytics

The funding should lay the foundation for the participation of Norut on an ICT-related H2020-proposal, within the emerging research field of Social Media Health Analytics. Most effort will be allocated to disseminate across potential high-level partners the research skills and agenda of Norut. Th...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BigDataValuePPP

(Obs! Intensjonen var å søke om et 3 årig prosjekt, men søknadsskejma tillot ikke det, se fremdriftsplan) I EU er det nå etablert et såkalt offentlig-privat-samarbeid (Public Private Partnership ? PPP) for forskning og innovasjon innen temaområdet Big Data, og der både privat og offentlig finans...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ENIAC-prosjekt Lab4MEMS II - Micro-Optical MEMS, micro-mirrors and pico-projectors

I prosjektet Lab4MEMS-II samarbeider 19 bedrifter, forskningsinstitusjoner og universitet i Europa om utvikling mikro-optiske komponenter for anvendelse i bl. a. prosjektorer som kan integreres i mobiltelefoner, kompakte 3D skannere og miniatyriserte IR-spektrometre. De norske partnerne SINTEF og...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

CAA - N 2014

Årets konferanse - CAA - N 2014 - er den syvende konferansen arrangert av CAA-N (Computer Applications in Archaeology - Norge. CAA Norge ble stiftet 15. februar 2008. CAA-N er en gren av den internasjonale CAA, en organisasjon som består av arkeologer, ma tematikere og informatikere. Målet med or...

Awarded: NOK 3,042

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Partner Searches at EC sponsored ICT 2014 event in Florence, for Oslo Medtech member companies establishing EU collaboration project

Human health is changing and today's technology provides greater opportunity for insight and understanding about the conditions and changes in health using on body sensors or in the environment ( quantified self ) . This means that subjective feelings of health and wellness functionality can be ...

Awarded: NOK 8,803

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

PhD in Computational Geoscience

Forskningsprosjektet har dreid seg om å skape mer geologisk realistiske 3D-modeller basert på satellittbilder og hydrodynamiske prosessimuleringer (med programvaren Delft3D fra Deltares). Dette er viktig bl.a. for å modellere sedimentære strukturer som er relevant for CO2-lagring, hydrokarboner o...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Ukjent Fylke

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Konferansen Kritisk Informasjonssikkerhet 2014

Vårt samfunn er avhengig av kritisk infrastruktur for å ivareta livsviktige funksjoner.Styring og kontroll av disse funksjonene skjer ofte over nett, samfunnet vårt blir mer og mer digitalt. God sikkerhet i løsningene er derfor essensielt. Nedetid som føl ge av sikkerhetshendelser kan ikke aksept...

Awarded: NOK 37,075

Project Period: 2014-2015

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ARTEMIS-prosjekt EMC², Embedded Multi-Core Systems for Mixed Criticality Applications in Dynamic and Changeable Real-Time Environments

I EMC2 prosjektet bidro de norske partnerne til WP12 leveransene: "D12.1 Requirements, specifications, and evaluation plan". "D12.2 Preliminary designs and first evaluation of existing technologies" "D12.3 First prototypes using a combination of existing and new technologies" "D12.4 Evaluat...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ENIAC - prosjekt SAFESENS, Sensor technologies for enhanced safety and security of buildings and its occupants

I løpet av våre liv blir vi eksponert for mange farlige situasjoner, både i privat- og arbeidssammenheng. Ofte blir vi ikke bevisst på farene før uheldige konsekvenser oppstår. Innånding av giftige gasser og røyk i forbindelse med innendørsbrann rammer for eksempel over 100 000 mennesker hvert år...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ARTEMIS prosjekt R5COP, Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems

Prosjektets idé er å utvikle rekonfigurerbar maskinvare og programvare som sammen med nye metoder for modulært design vil redusere kostnader og tid forbundet med omstilling av robotisert produksjon, eller som reduserer innsatsen som må til ved design av nye robotiserte løsninger for andre sektore...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G-Special Interest Group

The new ETP is the root for the proposed 5G Public-Private-Partnership (PPP) in Horizon 2020. It is important to fully understand the 5G-PPP objectives, structure and mechanisms. Norwegian actors (industrial, institutes, academia) need to account for the European industrial views on 5G technolog...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hårfagre/ITS Arena - etablering av internasjonale konsortier som søker støtte i H2020 eller tilsvarende program

Søknaden gjelder støtte til reiser og profilering for å etablere nødvendig konsortium for å kunne søke på prosjektmidler innenfor Horizon 2020 programmet. I Norge er det et initiativ for å etablere en samhandlingsplattform for transporttjenester. Dette a rbeidet er ledet av ITS Norge (Norsk Fore...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Videreføring av stipendiater fra prosjekt 210716 Mikrobølgeradio med nettverksfunksjonalitet og teknologi for Mobilt Internett infrastruktur

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IMTE: Immersive Media Technology Experiences: Horizon2020

Aktivitetene vil være: Nettverksbygging: Deltagelse på ICT2013 Konsortiedannelse: med hensikt å danne konsortier og følge opp konkrete resultater fra F2F Brokerage deltagelse fra ICT2013 face2face meetings within the ICT 2013 event? Andre relaterte akti viteter : formelle møter med Project Offi...

Awarded: NOK 11,436

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SINTEF-AT-NET!WORKS

The European Technology Platform Net!Works and ISI have launched a common platform 29/10/2013. This new ETP will be the root for the proposed 5G Public-Private-Partnership (PPP) in Horizon 2020. A new name is still under discussion. Therefore, the name Ne t!Works is used for now until the new nam...

Awarded: NOK 40,565

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SikkertNOK 2013

Norsk Informasjonssikerhetslaboratoriums markering av Forskningsdagene i kombinasjon med NorSIS sin lansering av Nasjonal Sikkerhetsmåned (Oktober). Det vil være spesielt fokus på: * Opplæring og bevisstgjøring av barn og ungdom * Kultur, sikkerhetslede lse og risikoforståelse Etter lunch dele...

Awarded: NOK 11,806

Project Period: 2013-2015

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Betingelser for Endring av Praksis ved innføring av elektroniske Pleie- og Omsorgsmeldinger i helsesektoren (BEPPLO)

Pleie- og omsorgsmeldinger er implementert mellom Ahus og samtlige 21 tilhørende kommuner. Dette ble oppnådd i løpet av november 2013, og inkluderte blant annet: utvikling og tilpasning av tekniske løsninger i journalsystemer, opplæring av lokalt nøkkelpersonell for opplæring av kolleger lokalt, ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Aktiv brukermedvirkning for bedre høreapparattilpasning

ABRUMED-prosjektet har utviklet og testet et støttesystem for bruk på hørselsklinikken når høreapparat skal tilpasses individuelt til brukeren. Systemet hjelper høreapparatbruker og audiograf med å utrede hørselsproblemet i detalj samt forbedre verifisering av innstillinger i høreapparatet for å ...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MObile musculoSKeletal User Self-management

The MOSKUS project developed an architecture, including a set of tools, for self-management of Spondyloarthritis (SpA). Patients that have undergone diagnosis and early clinical treatment use MOSKUS for self-management by performing assessments, answering questionnaires, and using the patient dia...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Collaborative Point-of-Care Services Agder: Follow-up of COPD patients as part of the United 4 Health EU Project

U4H er en del av et større EU-finansiert studie: UNIversal solutions in TElemedicine Deplyment FOR European HEALTH care = United4Health, med 33 partnere fra 15 land. Den europeiske studien har som mål å implementere telemedisinsk oppfølging i stor skala innenfor 3 forskjellige, kliniske områder ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ARTEMIS project ARROWHEAD

Arrowhead er et stort europeisk teknologiprosjekt innen samhandlende automasjon med særlig fokus på energibruk. Det er 78 partnere i prosjektet og den norske delen består av SINTEF, Lyse og NorDan. I Norge er hovedfokus på brukertjenester i hjemmet. Vi ønsker å anvende egen teknologi så vel som t...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEDICAL SENSING, LOCALIZATION, AND COMMUNICATION USING ULTRA WIDEBAND TECHNOLOGY II

Prosjektet MELODY II, (Medical Sensing, Localization, and Communications using Ultra Wideband Technology) studerte bruk av ultra wideband frekvenser (UWB) til å utvikle ny, trådløs helse teknologi, både for å forbedre nettverkskommunikasjon og utvikling av nye og forbedrede helse applikasjoner. T...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Efficient and Robust Architecture for the Big Data Cloud - ERAC

Hovedaktiviteten i startsfasen av prosjektet ERAC var sentrert rundt det å bygge en privat nettsky bestående av følgende hovedkomponenter: Linux, OpenStack, KVM, OFED og InfiniBand. Til sammen utgjør komponentene et fleksibelt åpen kildekode-basert fundament for en høy-ytelses nettsky, velegnet t...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital oil

Digital oil (Doil) studerer fangst, lagring, analyse og visualering av informasjon knyttet til olje og gass industrien. Vi ser spesielt på informasjonsbehandling av brønner. Brønner - letebrønner, produksjonsbrønner, injeksjonsbrønner - er sentrale i svær t mange situasjoner. Særlig interessant f...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Adaptive Security for Smart Internet of Things in eHealth

I denne perioden har ASSET prosjektet tatt for seg flere problemstillinger: Evaluering og validering av hvordan kontekst-sensitive adaptive sikkerhetsløsninger for tingenes internett (Internet of Things - IoT) i eHelse kan iverksettes på en korrekt måte. Balansering mellom sikkerhetstiltak og ene...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services

Nye web-baserte og mobile teknologier kan gjøre det mulig for helsevesenet å tilby helsetjenester på nye måter som gir pasientene en mer sentral rolle. Det er imidlertid ikke gitt at det blir lett å ta i bruk nye teknologier. Å gi pasienter tilgang til å legge inn eller hente informasjon inne i ...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo