0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

eHelseUKA 2015

eHelseUKA er en serie med arrangement som arrangeres 2-3. juni Sentralt i ukas arrangement er 2 dagsseminarer innen ulike tema (Integratede care og velferdsteknologi).

Awarded: NOK 49,442

Project Period: 2015-2015

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Robotic Care. Networks of health, technology and culture

This pre-project will prepare the ground for a future research project with the aim to develop and implement culturally and contextually sensitive robotic services in the health and care sector. The pre-project will utilize the expertise and innovative strength of the research community at NTNU/S...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Robotic rehabilitation of upper-limb after stroke

The main purpose of the pre project is to establish a consortium of high-level national and international research organisations that will submit a competitive grant application for a researcher project on Robotic Rehabilitation of Upper-Limb after Stroke targeting the IKTPLUSS initiative in 2016...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Honeynet Workshop

Dag 1. Kortere og lengre foredrag på dagen der forskning og kunnskap blir delt. Dag 2. Strategisk IT sikkerhet. Hva finnes allerede og hvordan kan man benytte det som allerede er utviklet (best practise) Security Divas. Egen dag dedikert for kvinner i IT for å styrke nettverket og kompetansen ...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2015-2015

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SHI 2015 - Scandinavian Health Informatics Conference

Den skandinaviske helseinformatikk konferansen 2015 (SHI 2015 - Scandinavian Health Informatics Conference) finner sted 15 til 16(17) juni 2015 i Tromsø, Norge. Målet med konferansen er å stimulere til (1) erfaringsutveksling, (2) samarbeid, og (3) nettverksbygging innen utvikling, implementering...

Awarded: NOK 46,778

Project Period: 2015-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Implementation of telemedicine solution in daily practice: explore assessment frameworks and guidance.

Draft program: International Workshop Tirsdag 9. Juni 2015: 9.00 to 16.00 Implementation of telemedicine solution in daily practice: explore assessment frameworks and guidance. Different frameworks to assess telemedicine solutions have been developed and adopted. The aim of this workshop is to ga...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2015-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IoT-Health

Forprosjektet skal utarbeide en hovedprosjektsøknad innen IKT for offentlige helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Den overordnede prosjektidéen for hovedprosjektet er å bruke state-of-the-art IKT teknologi innen IoT, kommunikasjon og sensorer for å forbedre dagens offentlige helse-, omsorgs- og...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt OSIRIS, Optimal SiC substRates for Integrated Microwave and Power CircuitS

OSIRIS-forskningskonsortium involverer seks kommersielle selskaper (hvorav fire småbedrifter) og tre akademiske enheter fra fire europeiske land (Frankrike, Sverige, Norge og Slovakia). OSIRIS-prosjektet tar sikte på en betydelig forbedring av produksjonskostnader og produktytelser til mikrobølge...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Research Project on RAPHAEL: Robotic Assistance in Personal Hygiene for ActivE Living

The ambition with IKTPLUSS is to improve quality and increase the boldness and relevance in Norwegian research related to ICT. This pre-project intends to develop a research proposal in IKT-VEKST which is specially aimed at applying research in public sector. The pre-project aims at developing a ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt PowerBase Enhanced substrates and GaN pilot lines enabling compact power applications

Målet til Eltek var å se på hvordan GAN transistoren kunne utnyttes for å øke virkningsgraden til 98%. For Power Factor Correction (PFC) trinnet ble totem pole topologien vurdert og testet fordi egenskapene til GAN transistoren gjorde at denne kunne brukes. Si MosFet kunne ikke brukes i denne top...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

A Platform for Medical Image Processing, Transmission and Visualisation

This pre-project incorporates plans for writing a main research proposal focusing on developing a platform for innovative medical imaging algorithms, new techniques useful in a number of state of the art medical applications: e.g. image-guided navigation, pill-camera endoscopy, real-time compress...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Social priming: Seniors co-designing digitally enhanced living spaces

The overall idea of the pre-project is to explore how social interaction amongst elderly and others can be promoted through novel design solutions, in which playful interactive technologies, physical living spaces, and people interact to form social arenas. Users of care and welfare centers will ...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Development of Future Research Project Proposals on a Wireless In-Home Monitoring System for People with Healthcare Needs

This pre-project, named WiCare-Pre, prepares us for submitting two main project proposals targeting relevant calls in EU and NFR programs within the first quarter of 2016. Towards utilizing ICT solutions in healthcare systems with value creation in the public sector, we plan to develop an innovat...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Next Generation Kernel-Based Machine Learning for Big Missing Data Applied to Earth Observation

I dagens samfunn lagres enorme mengder data (Big Data) på grunn av en mengde ulike typer sensorer kombinert med billig og økende lagringskapasitet. Maskinlæring er det fremste forskningsfeltet for å finne mønstre i Big Data for å ta data-drevne avgjørelser, og danner fundamentet for teknologi som...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DOMINOS: Dissecting and Modeling Interdependencies in Communication Networks

Kommunikasjonsinfrastruktur er i ferd med å bli den mest sårbare og viktigste infrastrukturen i samfunnet i dag. Samtidig øker kompleksiteten i disse nettene raskt. Samspillet mellom disse nettene og økosystemet rundt, alt fra fysisk infrastruktur til reguleringene av bruken, er langt fra å være ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Promotering av mediedesign overfor kommende EU-utlysninger

Etablert medievitenskaplig forskning er primært analytisk. Med digitaliseringen av medier og kommunikasjon har datamaskinen spredt seg langt utover moderdisipliner som elektronisk databehandling og informatikk og til humanistiske og samfunnsvitenskaplige kjerneområder. Dermed er medievitenskaplig...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Horizon 2020 ICT-16 Big Data Network

The Industrial Internet is an emerging software and communication infrastructure that interconnects machines and data to build intelligent machines and applications never before possible. Multinationals like General Electric (GE) refers to the Industrial Internet as a merger of big iron and big ...

Awarded: NOK 5,000

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Atomic Units for Language Universal representation of Speech

Hva er "atomene" som utgjør de grunnleggende byggesteinene i tale? Alle mennesker er utstyrt med den samme fysiologiske apparaturen for å produsere tale, uansett hvilket språk vi snakker. Dagens automatiske talegjenkjennere tar utgangspunkt i et ovenfra-og-ned hierarki, der det øverste nivået er ...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Social Media Health Analytics

The funding should lay the foundation for the participation of Norut on an ICT-related H2020-proposal, within the emerging research field of Social Media Health Analytics. Most effort will be allocated to disseminate across potential high-level partners the research skills and agenda of Norut. Th...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BigDataValuePPP

(Obs! Intensjonen var å søke om et 3 årig prosjekt, men søknadsskejma tillot ikke det, se fremdriftsplan) I EU er det nå etablert et såkalt offentlig-privat-samarbeid (Public Private Partnership ? PPP) for forskning og innovasjon innen temaområdet Big Data, og der både privat og offentlig finans...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ENIAC-prosjekt Lab4MEMS II - Micro-Optical MEMS, micro-mirrors and pico-projectors

I prosjektet Lab4MEMS-II samarbeider 19 bedrifter, forskningsinstitusjoner og universitet i Europa om utvikling mikro-optiske komponenter for anvendelse i bl. a. prosjektorer som kan integreres i mobiltelefoner, kompakte 3D skannere og miniatyriserte IR-spektrometre. De norske partnerne SINTEF og...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

CAA - N 2014

Årets konferanse - CAA - N 2014 - er den syvende konferansen arrangert av CAA-N (Computer Applications in Archaeology - Norge. CAA Norge ble stiftet 15. februar 2008. CAA-N er en gren av den internasjonale CAA, en organisasjon som består av arkeologer, ma tematikere og informatikere. Målet med or...

Awarded: NOK 3,043

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

PhD in Computational Geoscience

Forskningsprosjektet har dreid seg om å skape mer geologisk realistiske 3D-modeller basert på satellittbilder og hydrodynamiske prosessimuleringer (med programvaren Delft3D fra Deltares). Dette er viktig bl.a. for å modellere sedimentære strukturer som er relevant for CO2-lagring, hydrokarboner o...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Ukjent Fylke

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Partner Searches at EC sponsored ICT 2014 event in Florence, for Oslo Medtech member companies establishing EU collaboration project

Human health is changing and today's technology provides greater opportunity for insight and understanding about the conditions and changes in health using on body sensors or in the environment ( quantified self ) . This means that subjective feelings of health and wellness functionality can be ...

Awarded: NOK 8,804

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Konferansen Kritisk Informasjonssikkerhet 2014

Vårt samfunn er avhengig av kritisk infrastruktur for å ivareta livsviktige funksjoner.Styring og kontroll av disse funksjonene skjer ofte over nett, samfunnet vårt blir mer og mer digitalt. God sikkerhet i løsningene er derfor essensielt. Nedetid som føl ge av sikkerhetshendelser kan ikke aksept...

Awarded: NOK 37,076

Project Period: 2014-2015

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ARTEMIS prosjekt R5COP, Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems

Prosjektets idé er å utvikle rekonfigurerbar maskinvare og programvare som sammen med nye metoder for modulært design vil redusere kostnader og tid forbundet med omstilling av robotisert produksjon, eller som reduserer innsatsen som må til ved design av nye robotiserte løsninger for andre sektore...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ARTEMIS-prosjekt EMC², Embedded Multi-Core Systems for Mixed Criticality Applications in Dynamic and Changeable Real-Time Environments

I EMC2 prosjektet bidro de norske partnerne til WP12 leveransene: "D12.1 Requirements, specifications, and evaluation plan". "D12.2 Preliminary designs and first evaluation of existing technologies" "D12.3 First prototypes using a combination of existing and new technologies" "D12.4 Evaluat...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ENIAC - prosjekt SAFESENS, Sensor technologies for enhanced safety and security of buildings and its occupants

I løpet av våre liv blir vi eksponert for mange farlige situasjoner, både i privat- og arbeidssammenheng. Ofte blir vi ikke bevisst på farene før uheldige konsekvenser oppstår. Innånding av giftige gasser og røyk i forbindelse med innendørsbrann rammer for eksempel over 100 000 mennesker hvert år...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G-Special Interest Group

The new ETP is the root for the proposed 5G Public-Private-Partnership (PPP) in Horizon 2020. It is important to fully understand the 5G-PPP objectives, structure and mechanisms. Norwegian actors (industrial, institutes, academia) need to account for the European industrial views on 5G technolog...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hårfagre/ITS Arena - etablering av internasjonale konsortier som søker støtte i H2020 eller tilsvarende program

Søknaden gjelder støtte til reiser og profilering for å etablere nødvendig konsortium for å kunne søke på prosjektmidler innenfor Horizon 2020 programmet. I Norge er det et initiativ for å etablere en samhandlingsplattform for transporttjenester. Dette a rbeidet er ledet av ITS Norge (Norsk Fore...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo