0 projects

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Dsolve - Biodegradable plastics in marine applications

Dsolve - Senter for utvikling av bionedbrytbar plast til anvendelse i fiskeri og akvakultur. Senteret har som visjon å redusere plastsøppel og tilhørende problemer (makro-/mikroplast og spøkelsesfiske) forårsaket av fiskeri- og havbruksnæringen. Vår ambisjon er å plassere Norge i spissen for fo...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt: Organisere og utarbeide grunnlag og søknad for 3-årig prosjekt innenfor fullskala høsting av raudåte

Det vises til NFRs hjemmesider og MAROFFs informasjon om løpende frister for søknad til forprosjekter. I den anledning søker UIT om 150. 000 NOK til et forprosjekt med siktemålet å utvikle en KMB-søknad til et 3-årig prosjekt med fokus på "Fullskala høsti ng av raudåte". I løpet av den senere tid...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVKYST-Havet og kysten

Seleksjon og bifangst i det nordlige trålefisket etter reker og torsk, Dr.gr.stip. Eduardo Grimaldo Vela

Det er ønskelig å videreføre arbeidet som lå i intensjonene for det tidligere NFR-prosjekt 134850/130 (viser til søknad for dette NFR- prosjektet) for å gjennomføre et doktorgradsstipend ved NFH, Universitetet i Tromsø. Arts- og størrelseseleksjon er aktuelle problemstillinger spesielt for fiske...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Studier av alternative teknikker for selektivt fiske i reke- og torsketrål

Prosjektsammendrag: Det er nå gått cel 10 år siden skillerist i reketrål ble innført og mer enn 5 år siden sorteringsrist i torksetrål ble innført. I løpet av perioden har det vært pekt på svakheter med de ulike teknikkene, og kritikken fra næringen har tidsvis vært høy. Det har i samme periode ...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku