0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Set 6 EERA Advanced Materials and Processes for Energy Applications

SINTEF har deltatt i etableringen av EERAs Joint Program "Advanced Materials and Processess for Energy Applications" (AMPEA)og er representert i programmets styringskomite. AMPEA er nå i en prosess hvor en skal implementere arbeidsbeskrivelser utviklet fo r eksisterende sub-programs, samtidig som...

Awarded: NOK 40,309

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Set 6 Del-programleder i EERA Joint Program for Fuel Cells & HydrogenENG: Sub-Program-leader in EERA Joint Program for Fuel Cells & Hydrogen

-

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Set 6 Norsk deltakelse i EERA PV

Formålet med prosjektet er derfor å jobbe mot hel eller delvis finansiering av noen av aktivitetene i Joint Programme som norske partnere ønsker å delta i, ved å jobbe systematisk mot EU-kommisjonen sammen med resten av EERA konsortiet. Planlagte aktivi teter: *Deltakelse i EERA PV møter o EER...

Awarded: NOK 72,653

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Set 6 Participation for 2013 in EERA Joint Programme on Energy Storage-sub programme Electrochemical Storage

The EERA Joint Program on Energy Storage has been established in the winter of 2011/2012 and the Description of Work prepared in the intervening time. SINTEF Materials and Chemistry (with IFE) have participated in the sub-program "Electrochemical Storage" with focus on battery and supercapacitor...

Awarded: NOK 95,112

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Real-time environmental monitoring and modelling of drilling discharges in sensitive areas.

Prosjektet er beskevet på eget prosjekt web site (www.sintef.no/ELMO) og prosjektside (http://www.sintef.no/home/SINTEF-Materials-and-Chemistry/Projects1/2013/ELMO--Real-time-environmental-monitoring-and-modelling-of-drilling-discharges-in-sensitive-areas/) samt artikkel på GEMINI (http://www.sin...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Collab II: High-performance transportation optimization through parallel and collaborative methods II

Vi utvikler nye, parallelle optimeringsmetoder for koordinering av transport. Derved vil verktøy for transportplanlegging bli mer effektive slik at bedre transportplaner med mindre ressursbruk kan utarbeides på kortere tid. Store planleggingsoppgaver som i dag er uløselige vil kunne løses. I mots...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Metal-organics based solvents for CO2 capture

Aminløsninger som brukes til fangst av CO2 fra eksosgass har den ulempen at man må varme opp løsningen til over 100 grader Celcius for at CO2 skal slippe (regenerering). I dette prosjektet skal vi studere en ny type løsninger for CO2 fangst som vi håper kan regenereres ved temperaturer under 100 ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Towards SMART apps SAVing the Environment

SMARTSAVE, Towards SMART apps SAVing the Environment, will explore the use of smart applications and social media to encourage each individual to be more aware of his/her own responsibility for climate change and to guide him/her towards a more climate-fr iendly behaviour. European research has s...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ARTEMIS project ARROWHEAD

Arrowhead er et stort europeisk teknologiprosjekt innen samhandlende automasjon med særlig fokus på energibruk. Det er 78 partnere i prosjektet og den norske delen består av SINTEF, Lyse og NorDan. I Norge er hovedfokus på brukertjenester i hjemmet. Vi ønsker å anvende egen teknologi så vel som t...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 Stiftelsen SINTEF

...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

New one-step process for the preparation of targeting stealth nanoparticles for drug delivery and molecular imaging

For many diseases, there is a high need for novel disease site focused treatments, as the most efficient drugs are so potent that they also lead to severe systemic toxicity and side effects. Nanoparticles and -capsules can be used to encapsulate drugs and imaging agents for targeted treatment an...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

JTI-Joint Technology Initiatives

"ENIAC prosjekt Lab4MEMS, Lab FAB for smart sensors and actuators MEMS"

De norske partnere har laget spesifikasjoner og desinget en ultralydtransduser med et nytt konsept og to alternative konsepter for en slik transduser som har blitt laget på SINTEF Minalab. Brikkene har blitt levert til Sonitor. Sonitor har pakket og karakterisert første versjonen transduserne og ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - IEA: Operating Agent for IEA-HIA Task on Local hydrogen supply for vehicles

The goal of the proposed project is to deliver the Operating Agent function for a new task established under the IEA Hydrogen Implementing Agreement (IEA-HIA), Local hydrogen supply for vehicles. Overall goal for the new task is to provide an unbiased evaluation of the merits of the various ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Biotechnological Production of L-lysine and Cadaverine from Methanol

Kadaverin (1,5-diaminopentan) har en økende industriell interesse som et bulkskalaprodukt med anvendelser spesielt tilknyttet produksjonen av plast, men også innen farmasøytisk industri og i tekstilindustrien. Industrielt fremstilles kadaverin i dag hovedsakelig gjennom petrokjemiske prosesser, m...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE

EUs nye initiativ innen ressurs - og energieffektivisering for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE dekker mer enn 10 industrisektorer i Europa. Medlemmene av SPIRE består til sam men av 60 medlemmer fra industri, forskni...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

IDOL: varIability moDeling & sOftware product Line

Developing software is a complex task. In addition to this complexity, nowadays? world is driven by high expectations expressed by end-users in front of software. For example, Graphical User Interfaces (GUI) must be adaptable to different contexts (e.g., desktop, tablet), and the running system ...

Awarded: NOK 19,872

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2012

Prosjektet har som formål styrke og koordinere den norske deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform (EPTP). Denne plattformen dekker aktiviteter innenfor utvikling og installasjon av solcelleteknologi. Planlagte aktiviteter: Møter: * Mø ter i Science, Technology & Applications ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Kinetics and Selectivity of Reactions during Oxide reduction using natural gas

Dersom man lykkes med å erstatte kull og koks med naturgass i metallproduksjon vil det medføre en signifikant reduksjon i energiforbruk og CO2-utslipp, og forskningsaktiviteter er derfor i gang med dette målet både nasjonalt og internasjonalt. En mulig anvendelse av metan er som reduksjonsmidd...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

KMB - GASFERROSIL PhII - Use of Natural Gas in Ferroalloy and Si production and Ilmenite processing

Hovedmålsettingen for GASFERROSIL er å undersøke noen mulige anvendelser av Naturgass for produksjon av ferrolegeringer og beslektede produkter med et lavere energiforbruk og/eller CO2 utslipp enn i dag. Dette er et bidrag til oppfyllelsen av de miljømessige målsetningene myndighetene og industri...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

JTI-Joint Technology Initiatives

ENIAC - BattMan - Battery Management with Solar Powered Devices

BattMan prosjektet fokuserer på batteriteknologi, batteriladning og batteristyring, samt kommunikasjons elementer for gatebelysning drevet av solenergi uten tilkobling til strømnettet. Denne nyskapende gatebelysningen har blitt spesifisert, modulert/simulert og designet; og en prototype vil bli d...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Norske deltagelse i Energy Materials Industrials Research Initiative - EMIRI

EMIRI har i denne perioden jobbet med å forberede innspill til EU-Kommisjonen i forbindelse med 2016-2017 utlysningen. SINTEF har deltatt på flere telefonkonferanser, 2 strategimøter for å styrke EMIRI's posisjon inn mot DG Reseacrg & Innovation, samt deltatt på en workshop i Brussel 2. juni. Det...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Recycling of aluminum

Recycling of aluminum is a relatively new research area, and recycled metal is being increasingly used in industry. Recycling is especially attractive if the melt treatment does not degrade the quality of the metal. The main objective is to address future challenges in the areas of quality and e...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Noise exposure tackled safely through ear protection

Det er vist hvordan data fra hørselsmålinger (enkel audiometri) kan behandles med statistiske metoder utviklet for prosesskontroll. Dette kan gi langt tidligere varsel om et mulig terskelskift enn det man får med dagens 3-årige kontroller. Utfordringen ligger i å få sikre og hyppige målinger av h...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Silicon based 3D mini- and microdosimeter

Å bli eksponert for radioaktiv stråling medfører generelt en helsefare for mennesker. Samtidig har strålebehandling blitt utviklet til en svært god metode for å bekjempe kreft. I begge tilfeller er det svært viktig å forutsi risikoen forbundet med stråling og hvordan strålingen påvirker menneskel...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - Stiftelsen SINTEF

...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

India - Wave Energy Converters for Combined Clean Energy and Coastal Protection

-

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Design, fabrication, and characterisation of H2-selective Pd-alloy membranes for application in pre-combustion CO2 capture cycles

In the prememCO2 project, pioneering work in the understanding of multi-component Pd-alloy membrane materials in terms of performance and stability has been performed through a multidisciplinary approach combining theoretical modelling by first principle calculations, extensive materials characte...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

EVITA-eVitenskap

Scientific conference VeRoLog 2014 - Third Conference of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization

VeRoLog www.verolog.eu is the Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization within EURO, the Association of the European Operational Research Societies. It was established in 2011. Vehicle Routing optimization is at the core of logistics and supply chain management as well as manag...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Konferansestøtte til PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling), Son 28.-31. aug 2012

PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling) er en sentral internasjonal konferanse innen forskning på optimert planlegging og ressursstyring. Den første PATAT-konferansen ble arrangert i 1995 og siden har det vært arrangert konferanser på nye...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Konferansestøtte til PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling), Son 28.-31. aug 2012

PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling) er en sentral internasjonal konferanse innen forskning på optimert planlegging og ressursstyring. Den første PATAT-konferansen ble arrangert i 1995 og siden har det vært arrangert konferanser på nye...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo