0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Risk of sea ice and icebergs for field development in the Southwestern Barents Sea.

Barentshavet er viktig for Norge på flere måter, særlig politisk, miljømessig og økonomisk. De ulike økonomisk aktivitetene (i hovedsak fiske, olje/gass og turisme) må utvikles og forvaltes slik at de kan eksistere side om side, og på en måte som bevarer det økologiske mangfoldet i en tid med pot...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fatigue damage from dynamic ice action

I FATICE har vi jobbet med å forstå hvordan havis kan gi dynamiske laster og bidra til utmatting av bunnfaste marine konstruksjoner. Dette er en vesentlig utfordring i forbindelse med utvikling av for eksempel energiproduksjon fra havvind i Østersjøen. EU ønsker å mangedoble produksjon av elektri...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Risks during hydrocarbon exploration and production in cold offshore regions

Hydrocarbon production in cold offshore regions is taking place in Norwegian waters in the southern Barents Sea (the Snøhvit development) and further projects are being planned in the area (e.g. the Goliat oil field development). Licences are granted furt her to the north and exploration drilling...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage