0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Impact of Social Media on Agenda-Setting in Election Campaigns: Cross-Media and Cross-National Comparisons.

Prosjektet har studert hvordan sosiale medier påvirker politisk valgkamp i norge og internasjonalt. Sentrale spørsmål var i hvilken grad sosiale medier bidrar til en mer inkluderende og offentlig debatt, i hvilken grad sosiale medier overtar deler av de tradisjonelle medienes dagsordensettende m...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Game Studies - the interantiona journal of Computer Games Resesarch

This is a standard application for publication support for an open access journal.

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Ukjent Fylke

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

NMLs 15. medieforskerkonferanse 2012

Arrangementet inngår i Norsk medieforskerlags nasjonale forskningskonferanser som arrangeres annethvert år, alternerende med nordiske medieforskerkonferanser. Norsk medieforskerlag har bedt medieforskere ved Universitetet i Agder og Mediehøgskolen Gimleko llen om å ta ansvar for konferansen i Kri...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2012-2012

Location: Agder

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk medietidsskrift

Se vedlegg A.

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

The rise of the cross-border local community? A study of the range of usage of Polish local internet media by Poles residing in Norway

The entrance of the local media into the internet distribution channel increases their distribution range. Although a medium's audience is still dominated by people living in particular local area, the medium's message is also available to all people conc erned or identifying with that local comm...

Awarded: NOK 51,999

Project Period: 2011-2011

Location: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Mediation of Migration: Media impacts on Norwegian immigration policy, public administration and public opinion.

En oppdatert populærvitenskapelig framstilling på norsk er sendt in som "fakta-ark". Faktaarket "Innvandring i media" kan lastes ned her: http://www.forskningsradet.no/prognett-vam/Forskningsfunn/1254000272542 Prosjektets hjemmesider med oversikt over publikasjoner: http://www.hf.uio.no/imk/fo...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Crossroads Towards Precautionary Practices: Politics, Media and Climate Change

Climate Crossroads handlet om forholdet mellom klimapolitikk og medier, og hvordan disse påvirker hverandre. Prosjektet har kartlagt og analysert hvordan ulike former for klimapolitikk er dekket i et ulike typer medier. Klimapolitikkens sammenheng med andre samfunnsspørsmål er viktige tema i pros...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 14. norske medieforskerkonferansen, Ålesund 2010

Konferansen vil ha nyhetsinstitusjonen i endring som et tema. Med dette vil vi sette på dagsorden de store strukturelle endringene preger debattene i Europa når medieforskere møtes, fordi vi gjerne vil fokusere på et tema som er viktig for norsk mediefor skning, og som også ligger fagmiljøet til...

Awarded: NOK 31,999

Project Period: 2010-2011

Location: Møre og Romsdal

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

New Media Environment. Media Convergence in Time and Space

The aim of the project is the interdisciplinary characterisation of the media convergence process in time and space ? transforming human surrounding. This project is a sub-project in relation to the one I have been carrying out since 1.10.2007 in Poland, entitled Aspects of Convergence. New Medi...

Awarded: NOK 75,999

Project Period: 2010-2011

Location: Ukjent Fylke

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Voicing the Voiceless: Two studies of international news journalism in a rapidly changing global news landscape.

I hereby apply for mobility grants to work in New York for the academic year 2010-2011, affiliated with the Department of Media, Culture and Communication, NYU Steinhardt. At NYU, I will work on two research projects: Firstly, I aim to conduct fieldwor k in Al Jazeera English's (AJE) American ...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Chinese Storytelling: Research Database. Digitalization of oral performances and publication of the database

Den elektroniske teknik har undergået en stærk udvikling i løbet af de seks år hvor arbejdet med Chinese Storytelling: Research Database har foregået. Det er derfor nu muligt at tilgængeliggøre det originale båndmateriale, audio- og videobånd, som udgør e n væsentlig del af databasens forskningsm...

Awarded: NOK 45,096

Project Period: 2010-2012

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Journalistic Reorientations: The Online Challenge to Journalistic Ontology

Journalistikken er under press. Samtidig er dens samfunnsrolle viktigere enn noen gang. Prosjektet ?Journalistic reorientations? har utforsket vilkår for en samfunnsorientert og demokratisk relevant journalistikk. Det er bl.a. gjennomført studier av såkalte redaksjonelle samfunnsregnskap, som er ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cyber Satire and the Quest for Alternative Communicative Spaces New Media in Zimbabwean Diasporas

Prosjektet Cyber Satire tok utgangpunkt i politiske satiretegninger i zimbabwiske medier og zimbabwiske eksilmedier på internett. Ett av målene med prosjektet har vært å analysere politisk satire på internett, nærmere bestemt politiske satiretegninger, og undersøke hvordan dette har fungert i zim...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Online media participation and the transformation of the public sphere

The project's overall research question is: what are the consequences of online media participation for the structure of the public sphere? To answer it, the project compares communicative forms online with traditional mass media. In so doing, the project develops and utilizes two interrelated a...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Communication and Corporate Social Responsibility in Norway

Enron, Shell, and in Norway, Statoil and the state-owned Vinmonopolet, are all companies that have recently been involved in scandals and criticized for unethical conduct. By implication, these companies are also accused of neglecting their corporate soci al responsibility (CSR). Concurrently, it...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Johnsen, Jan. norsk spesialist til Kina 2009

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 13. norske medieforskerkonferansen, Lillehammer 2008

Den nasjonale medieforskerkonferansen 2008 vil avholdes ved Høgskolen på Lillehammer 23-24 oktober. Temaet for konferansen vil være todelt, og de to delene står i nær relasjon til hverandre. Den ene dagen vil produksjon av medieinnhold og de utfordringer som her eksisterer i forhold til teknologi...

Awarded: NOK 5,169

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kjønn, seksualitet og intimitet i autobiografiske digitale sjangere Gender, sexuality and intimacy in autobiographical digital genres

Prosjektet skal undersøke samtidige iscenesettelser av kjønn, seksualitet og intimitet i autobiografiske digitale sjangere. Postdoktorprosjektet skal undersøke hvilke betydninger og effekter samtidige digitale selvpresentasjoner har for forståelsen av k jønn, seksualitet og intimitet samt hvord...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Between the Game System and the Virtual World

Being part of the DIGICULT project at the Dept. of Information and Media Studies, UiB, this proposal describes and investigates transdiegetic frames of reference in computer games, with emphasis on the operative and aesthetic functions of these. Computer games utilize the relationship between die...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Vestland

KULTUREN-Program for kulturforskning

Drømmeseminar: Visual culture: Between still and moving images

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Bokutgivelse fra MedieEstetikk

Utgi en bok om medieestetikk på Spartacus forlag i løpet av høsten 2008. På bakgrunn av kunnskap fra forskningsprosjektet 'MedieEstetikk-materialitet, praksis og erfaring' vil boka legge hovedvekten på å formidle hva det vil si å utforske omgivelsene med et medieestetisk orientert blikk. Boka er ...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Bokutgivelse fra prosjektet Fotografiet i kulturen: "Lengselens bilder. En studie av amerikafotografiet."

...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Toth, Mate Ungarn STP07/08

...

Awarded: NOK 41,500

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Türker, Duygu Tyrkia stp 07/08

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Goodnow, Katherine norsk spes til Kina 2007

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

KULTUREN-Program for kulturforskning

Utstilling: The Ghost in the Machine

Utstillingsprosjektet er ikke å regne for et delprosjekt under MedieEstetikk-prosjektet eller en utvidelse av dette, men en formidlende aktivitet som angår selve prosjektets grunnleggende idé. En hovedproblemstilling for prosjektet MediesEstetikk er: "I h vilken grad og hvilken forstand spiller m...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Gender in the Deliberative Public Sphere

The question of the gender in relation to rhetoric studies understood as the discipline tasked with studying public argumentation and popular deliberative practices that are at the heart of a social and liberal democracy, has undergone radical development s in the past twenty years. It has led to...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Chicherina, N RUS06/07-19

...

Awarded: NOK 18,500

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Techniques of Ideation/Photographic Difference

The project is based on the hypothesis that there is an inner relationship between media technologies, thinking, and action. The project develops a theoretical approach that conceives of the media as "techniques of ideation", that is, as different ways of "thinking" and relating to the world. Un...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Image-Music-Text: Discovering Album Aesthetics

...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland