0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Coolingboost

Coolboost vil undersøke sammenhengen mellom tradisjonell kjøleteknologi og ny nanoteknologi for å utvikle ny kunnskap og produkter til nytte for både selskapet Arctic cooling-systems og det nasjonale kjøleteknologisamfunnet som helhet. I dette forprosjektet er målet å utføre forberedende arbeid t...

Awarded: NOK 34,949

Project Period: 2019-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functional coatings produced by electrospray with graphene oxide

I dette prosjektet utvikler Abalonyx en rekke grafen-funksjonelle belegg ved hjelp av to forskjellige metoder: (I) elektrospraying og (II) electroplating. Grafenbelegg er kjent for å ha forskjellige egenskaper, inkludert korrosjons-, UV-beskyttelsesegenskaper. Abalonyx produserer grafenoksid og r...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nano­Materials in Asphalt Pavement

For å håndtere utfordringene knyttet til behovet for forbedret holdbarhet, sikkerhet og effektivitet av asfaltdekke med kontinuerlig økning av trafikkmengder og belastninger, har vi i NaMAP-prosjektet arbeidet med å produsere asfalt / grafenoksid (GO), og asfalt / GO / aggregat blandinger både i ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Conference on Advanced Materials for Clean Energy and Health Applications

The growing world population and the environmental challenges demand more focus on clean energy and health technologies. Advanced nanomaterials have paved the way for innovation and new applications in sectors. We, HVL and our research partners UiB, UoA, UiO, UoJ (Sri Lanka), UoP (Sri Lanka), CIT...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES BiWAS H2020 posisjonering

Etablering av teknologi for drikkevannsovervåkning. Kobling til samarbeidspartnere for et fremtidig H2020 SME prosjekt.

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanowire UV LEDs on graphene

Et grunnleggende behov for alle mennesker er tilgang til ren luft og rent vann. Mange steder oppnår man dette ved å rense lufta og/eller vannet med ultrafiolette (UV) lyskilder som effektivt dreper bakterier. Det finnes i dag et internasjonalt initiativ gjennom Minamata-resolusjonen for å fase ut...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Risk Governance of Nanotechnology Workshop

Engineered nanomaterials (ENMs) provide the opportunity for breakthroughs in health care, chemical and technology industry. However, ENMs' unpredictable impact on human health generates increasing concern from the public, academia, and governments worldwide. ENMs are subject to REACH/CLP regulat...

Awarded: NOK 60,623

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering internasjonalt samarbeid 2019

Vi har som mål å delta på 4 - 5 konferanser / messer utenfor Europa med stand hvor vi vil vise frem våre produkter og kvalifikasjoner. På disse konferansene vil vi også etterstrebe å holde muntlige innlegg samt delta i brookerage arrangementer. Nettverksbygging med henblikk på samarbeid vil være...

Awarded: NOK 87,400

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Conversion of CO2 to light olefins by cascade reactions over bifunctional nanocatalysts

CO2, den viktigste kilden til klimaendringer via drivhuseffekten, er også en potensiell karbonkilde for kjemisk industri. Naturen forbruker 110 gigatonn CO2 per år som karbonkilde for produksjon av karbohydrater via fotosyntesen. Tilsvarende bruk av CO2 som råstoff til karbonholdige forbruksvarer...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functionalization of conducting oxides by ion beam and defect engineering

En av våre mest sentrale fremtidsutfordringer er å sikre global tilgang til ren energi. Det er ventet at energiforbruket vil dobles innen 2050, og at etterspørselen av elektrisitet vil tredobles. Høsting av ren solenergi ved hjelp av solceller er et av de beste alternativene vi har, og de siste å...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Improved efficiency for solid-state Neutron DETectors (INDet)

Utviklingen innen kjernefysikk og økt bevissthet rundt effekten av strålingseksponering av mennesker, har ført til behov for nye metoder og instrumentering innen strålingssensorfeltet. Bruk av avanserte strålingsdetektorer er svært viktig for samfunnet, og applikasjonene omfatter det medisinske f...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hydrogenkatalysator

For å redusere CO2 utslipp og takle global oppvarming er det viktig med en overgang til å bruke hydrogen som energibærer. Dette prosjektet fokuserer på å utvikle en katalysator for fornybare hydrogensystemer, som er viktig for grunnleggende bruk innen gasstransformasjoner og energilagring. Kataly...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

WssTP Brokerage 2018

Etablering av teknologi for drikkevannsovervåkning.

Awarded: NOK 28,570

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NANO-ONCOLOGY: Nanotechnology and Nanomaterials in Combating Cancer

Oslo Cancer Cluster (OCC) would like to present a meeting focusing on Nanotechnology and its impact on Cancer. To achieve this, OCC would invite members of the industry working within nanotechnology and cancer research to give presentations and join topical discussions about how advances in techn...

Awarded: NOK 36,127

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12375 New coolants for high-performance engines

Kjølemedier er en essensiell del av de fleste motorer. Nyere akademisk forskning har fokusert på utviklingen av såkalte nanofluider, som her forstås som nano-partikler i væsker - også kjent som suspensjoner. En teknisk utfordring med slike suspensjoner er å gjøre dem stabile slik at partiklene ik...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel Alginate Oligomer Products for Enhanced Pharmaceutical Delivery Across Mucosal Barriers

AlgiPharma utvikler nye alginatoligomerbaserte behandlinger for luftveissykdom og infeksjon. Slimhinnen som dekker overflaten av luftveiene og tarmen representerer en formidabel hindring for gjennomføringen av mange typer terapeutiske legemidler. For innåndede- og oralt administrerte legemidler r...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Nanoscience Student Conference 2018

INASCON is an annual, four-day conference organized by students, for students, aiming to attract early-career scientists from nanoscience, nanotechnology and nanomaterials-related degrees or disciplines. The first INASCON conference was held in Silkeborg, Denmark in 2007 and since then has been h...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering internasjonalt samarbeid

Vi har som mål å delta på 2 konferanser / messer i Kina med stand hvor vi vil vise frem våre produkter og kvalifikasjoner. På disse konferansene vil vi også etterstrebe å holde muntlige innlegg samt delta i brookerage arrangementer. Nettverksbygging med henblikk på samarbeid vil være i fokus, f...

Awarded: NOK 20,186

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

SCINDEEP: Safety Challenges for Industries; Dermal Exposure to nanosized Particles.

SCINDEEP-prosjektet fokuserer på hudeksponering for nanopartikler fra støv og røyk i arbeidsatmosfæren i norsk metallegeringsindustri, for brannfolk og feiere. Dette er yrker utenfor nanoteknologibransjen der folk jobber under forhold hvor det er risiko for å bli utsatt for nanopartikler, i denne...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Preparatory research and investigation for novel gene sequencing technologies

DNA sequencing is used in cancer research and treatment, and in biological research. The cost of sequencing was for a long time falling drastically, but it has in the last years been stable. Geneseque´s technology is unique in combining the use of microbeads with single molecular reading and chea...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoSonoChemotherapy for Diffuse Intrinsic Pontine Glioma (NSC4DIPG)

NSC4DIPG er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Tyskland, Nederland og Norge. Konsortiet består av eksperter innen klinisk pasientbehandling, preklinisk medikamentutvikling, nanomedisin, ultralyddiagnostikk og -behandling og sonoporering. Diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG)...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mass production of carbon nano-onions from Norwegian wood waste

This project is our first steps towards developing a new generation of cost-effective and sustainable carbon nanomaterials with a broad range of applications, related to energy storage, self-lubrication, catalysis, and nanomedicine. The project aims to prepare so-called carbon nano-onions (CNOs...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Niels Bohr International Academy Workshop-School

We hereby apply for 70 000 NOK as partial coverage of the expenses in connection with the Niels Bohr International Academy Workshop-School on ESS Science, taking place in Copenhagen, June 25-29 (2018). This year's school, co-organized by Heloisa Bordallo at Niels Bohr Institute (NBI), Juergen E...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoRens – en ny metode for olje/ vann separasjon

CombiPro AS er et selskap som har fokus på å utvikle og levere vannrenseteknologi som har øket rensekapasitet basert på bruk av nanoteknologi. Hovedinnsats er mot bransjer hvor det stilles høye kvalitetskravkrav til behandling av store mengder olje i vann, vann i olje eller partikler i væske. M...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Cluster-Surface Interaction (CSI) Workshop in the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim during 18.6.-21.6.2018

This is an application for financial event support from the NANO2021 programme. We shall organize the bi-annual Cluster-Surface Interaction (CSI) Workshop in the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim during 18.6.-21.6.2018 (https://www.ntnu.edu/web/csi18). CSI 2018 is...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

TIME, WORK, AND FUNCTION: time resolved synchrotron and neutron techniques for studies of soft, biological and hard matter " ( TWF2018)

In this workshop, we would like to direct the focus of established as well as young researchers on the next generation neutron/X-ray sources where not only the structure, but also the progress of physico-chemical and biological processes can be followed in situ. These techniques are expected to e...

Awarded: NOK 70,980

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nanoparticle-2D hybrid structures for smart environmental sensing

Ren luft er nødvendig for mennesket. Dårlig luftkvalitet hadde ansvaret for over 4.2 millioner dødsfall I 2016. Som følge av dette er det et stort behov for veldig følsomme gassensorer, som kan bli integrert i et målesystem som kan detektere om luftforurensingen overstiger gitte grenseverdier. I ...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norscatt General Meeting 2018

NorScatt aims to organise an annual meeting/symposium for all synchrotron and neutron infrastructures users from university and higher education, national research institutes, and business sectors in Norway. This one-day meeting will aim to bring the Norwegian user community together, serve as a ...

Awarded: NOK 38,881

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bio-degradable Li-ion battery anodes

Biobatt er et prosjekt som har fokusert på utvikling av et nytt anodemateriale for Li-ion batteri. Det er et materiale som er basert på skall fra kiselalger som høstes fra havet. Anodene produseres med Na-alginat som bindemiddel. Sistnevnte utvinnes fra brunalger som også vokser i havet. Både kis...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

1th International Workshop on Mechanochemistry of Metal Hydrides

Mechanochemical synthesis and processing of materials (e. g. mechanical milling, reactive milling, cryomilling, severe plastic deformation) are non-equilibrium techniques that have been successfully applied to a great variety of solids, including those for the energy conversion and storage. Durin...

Awarded: NOK 75,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo