0 projects

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger & deltagelse i IEA SHC Factor Four Housing Renovation

Den overordnede ideen og visjonen for prosjektet er at en stor markedsandel (over 50 %) av rehabiliterte og ombygde boliger skal utføres med en ambisjon om minimum halvering (faktor 2) av energibehovet eller energibelastningen, men at også en betydelig ma rkedsandel (5-10 %) har ambisjoner om en ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Forprosjekt for etabelering av EU-prosjekt: EURopean Performance requirments and guidance for ACTIVE ROOFers

...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVA-PLAN-Evaluering av plan- og bygningsloven

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer - effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage