0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Enhanced Transgenics: Bioinformatically Informed Design of Transgenic Tools for Systems Neuroscience

Hvis hjernen var så simpel at vi kunne forstå den, ville vi vært så simple at vi ikke kunne forstå den. -Lyall Watson Pattedyrhjernen er uten tvil den mest komplekse strukturen vi kjenner til, med billioner av elektrisk aktive celler koblet sammen på de mest forbausende komplekse måter. For å ...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Role of PP2A and TOR signaling in the regulation of translation

Cellene i kroppen vår reagerer på mange signaler fra omgivelsene som omgir dem, og de lytter til signalene for å bestemme seg for hva de skal gjøre: å dele seg, å endre seg eller å være uforandret. Noe av det mer grunnleggende som cellen må ta hensyn til, er tilgjengeligheten av næringsstoffer i ...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mechanisms underlying the function of XLF in DNA double-strand break repair

DNA-reparasjon opprettholder den genomiske stabiliteten til cellene våre, som utfordres av eksterne og interne, fysiske og kjemiske faktorer. Når DNA-reparasjonsgener er mutert, kan ikke korrespondentfaktorer og molekylveier fungere ordentlig. Det forårsaker en rekke lidelser, alt fra immunsvikt,...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

INNOVATIVE EPIGENETIC MARKERS FOR FISH DOMESTICATION

Domestisering av dyr som en pålitelig matkilde var et kritisk punkt i menneskets historie, og det preger fortsatt samfunnet vårt i dag. Fiskeoppdrett er en av de raskest voksende sektorene for matproduksjon over hele verden, siden fiskeriene ikke klarer å møte den økende etterspørselen etter fisk...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National consortium for sequencing and personalized medicine

Norsk konsortium for sekvensering og persontilpasset medisin (NorSeq) er en nasjonal forskningsinfrastruktur med partnere fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Norges Teknologisk-Naturvitenskaplige Universitet og St Olavs Hospit...

Awarded: NOK 77.1 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Non-coding RNA in the evolution of Animals

Målet med dette prosjektet har vært å forstå hvordan dyrene oppstod og utviklet seg fra encellede forfedre. Særlig ønsket vi å forstå hvilken rolle såkalte ikke-kodende RNAer (gener som ikke koder for proteiner men som regulerer hvordan andre gener brukes), har spilt i denne prosessen. Dyrene...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Identification of genes that commonly modulate the severity of neurodegenerative diseases

Aldersrelaterte hjernesykdommer, som for eksempel bevegelseforstyrelser og demenslidelser, forårsakes av et utall ulike endogene og exogene faktorer. Noen av disse primære hjernesykdommene fremviser like eller liknende kliniske problemer og molekylære eller vevsforandringer, slik som tale-, hukom...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

INTERNATIONAL WORKSHOP ON GENOMICS OF ADAPTATION TO ENVIRONMENTAL CHANGE

An important series of questions in evolutionary biology is how well populations are adapted to their environment, whether they can adapt if the environment changes and, if so, how rapidly. Recent global change in climatic conditions and the associated im pact on the phenology and behavior of a w...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Environmental Barcoding of Aquatic Invertebrates

Vann er en uerstattelig naturlig ressurs som samtidig er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Ferskvann er hjem til nærmere 100 000 arter, nesten 6% av det kjente artsmangfoldet på kloden. Mange av disse artene har spesifikke krav til miljøet de lever i og kan være gode indikatorer for vannk...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissection of an epigenetic memory mechanism modulating adaptive phenological traits in trees

For at trær skal overleve vinteren må vekst-hvile-syklus synkroniseres med klimaforholdene. I gran er det vist at denne klimatilpasningen er påvirket av temperaturen under frøutviklingen. Ved studier av genetisk identiske frø (dvs. embryo=kimplanta i frøet) dannet hjelp av vevskulturteknikk, er d...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dynamics and reversibility of protein N-terminal acetylation

Livet til en menneskecelle er kontrollert av proteiner. Ulike kjemiske grupper kan kobles på proteiner og fungere som merkelapper som styrer proteinenes funksjoner. En kjemisk gruppe kalt acetyl er påkoblet nesten hvert eneste protein i cellene våre. Forskningsgruppen vår ved UiB har kartlagt mas...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Development of a transformative experimental evolution paradigm for single-celled eukaryotes

-

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Akershus

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Molecular signatures of long non-coding RNAs in breast cancer patients

Of the ~3.3 billion bases of the human genome, only about 2% code for proteins and until very recently, the remaining 98% have been considered to be 'junk'. However, large transcriptomic studies have shown that around 90% of the genome is actively transcr ibed of which a significant fraction may ...

Awarded: NOK 37,386

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Cell lineage and developmental gene networks in body plan evolution of mollusks

Comparative studies of developmental genes provide critical information about morphological evolution in Metazoa. Mollusks offer a perfect model system to perform evolutionary developmental biology studies due to their morphological diversity, abundance and extensive fossil record. This proposa...

Awarded: NOK 54,999

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

A genetic solution to reduce boar taint in intact male pigs

This application targets the prioritised area of Competitive Production of raw materials in the Food Research Program. Our specific focus goal is the development and implementation of a practical solution to boar taint. Today, the castration of young male pigs has been widely employed as solutio...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The social environment & the epigenome: a global epigenetic study in the first invertebrate model with complete capacity for DNA methylation

DNA metylering er et epigenetisk merke som tar del i X-kromosom deaktivering, innprinting, regulering av genutrykk, og alternativ RNA spleising hos pattedyr. Honningbier har et epigenetisk maskineri med det samme evolusjonære opphav og de samme funksjonelle delene som maskineriet hos oss menneske...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Akershus

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

A Measurement-Theoretic Approach to the Estimation of Genetic Architecture and its Effects on Evolvability

A central question of evolutionary biology concerns the study of evolvability, which is the ability of a population to change in response to selection. A growing body of theory implicates the pattern of genetic interactions underlying a trait, referred to as the genetic architecture of a trait, ...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Plant Innate Immunity: Genetically engineered Brassica napus MINELESS plants and its effect on insect and sulphur stresses

The ability to discriminate between self and non-self is a key feature of all living organisms, and forms the basis for the activation of innate defence mechanisms against attempted microbial infection. Interestingly, innate immunity in plants and animals shows striking parallels, suggesting tha...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

YFF-Yngre, fremragende forskere

The Function of Cyclin Dependent Kinases in the DNA Damage Response and Maintenance of Genome Stability

Project Summary Genome instability is one of the hallmarks of cancer. However, the mechanisms that protect the genome against spontaneous gross chromosomal rearrangements (GCRs) are not well understood. In recent years several pathways have been identifi ed that protect the genome against sponta...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Saxitoxin biosynthesis and genomics in organisms from two kingdoms - horizontal gene transfer or parallel evolution?

Paralytic shellfish poisoning is a potentially fatal affliction that results from the consumption of seafood or drinking water, which is infested with the neurotoxic alkaloid saxitoxin and its analogues (PSTs). Although PSTs are produced by a complex and unique biosynthetic pathway, distantly rel...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Transcriptome regulation in development, disease and cancer

The loci of developmental transcriptional regulators are spanned by arrays of conserved noncoding elements (CNEs), many of which exhibit high similarity across all vertebrates. We are on the verge of discovering the fundamental involvement of these elemen ts and the genomic regions they reside in...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2007-2015

Location: Vestland

TU-Tungt utstyr

Application for Advanced Scientific Equipment: HTS Bioimaging

RATIONALE FOR EQUIPMENT INVESTMENT The ability to study gene function on a large scale and systematically rather than one-by-one or case-by-case is the essence of functional genomics. A major criticism of the FUGE 1 program by the international Evaluatio n Panel was the lack of truly high throug...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

TU-Tungt utstyr

Ab 3130xl Genetic analyser, automatisk system for DNA sekvensering og til å analyserer fluoresens merkede DNA fragmenter.

Innkjøp av Applied Biosystems 3130xI DNA sekvensator for å undersøke miljø og genetisk mangfold. I forbindelse med utvikling av et doktorgradsprogram i Miljø og genetisk mangfold ved INHM er det behov for å styrke laboratorievirksomheten. En slik satsning vil fremme samarbeid både internt og med...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Telemark

TU-Tungt utstyr

Oppgradering av avansert vitenskapelig utstyr til genetisk analyse

NINA er en viktig leverandør av grunnlaget for en kunnskapsbasert narturforvaltning i Norge. Analyser av genetisk variasjon på DNA-nivå står sentralt i mye av NINAs forskning. Til dette kreves avansert vitenskapelig utstyr som NINA tidligere har fått støt te til fra Norges forskningsråd. Siden de...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Instrumentering av "High Quality Protein Facility" ved Molekylærbiologisk institutt (MBI), UiB

Molekylærbiologisk institutt (MBI), Universitetet i Bergen, har dentifisert utforsking av proteinstruktur og -funksjon som et av sine hovedsatsingsområder. Internasjonalt utvikles nå mange metoder for "high-throughput" analyse av enkelt-parametre av prote iners funksjon i en forskningstilnærming ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Genetic dissection of maternal effects in early embryo and endosperm development

Seed development is an interplay of different tissues that execute different transcriptional programmes. By double fertilization two haploid sperm cells fuse with the haploid egg cell and the diploid central cell of the female gametophyte to produce the d iploid embryo and the triploid endosperm,...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Investigation of global gene expression in the plant-pathogen interaction between tomato and Fusarium oxysporum f.sp lycopersicon.

Genetic resistance in plants confers immunity to a wide range of pathogens, and is mediated by different types of resistance genes (R-genes). Resistance to Fusarium oxysporum f.sp lycopersicon (Fol) race II in tomato is conferred by the 12C gene family, b ut there is no obvious defense response i...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke