0 projects

TU-Tungt utstyr

Utstyr for digitalfremkalling av røntgenbilder

Uten kunnskap og utstyr innen moderne bildediagnostikk er Norges veterinærhøgskole en lite attraktiv samarbeidspartner innen forskningen for humanmedisinske miljø og internasjonale veterinærmiljø. Seksjon for bildediagnostikk vil aktivt prøve å bidra til å bedre situasjonen. Man er nå i ferd m...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Herke; D. Ungarn STP 03/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

NATURNAER-Natur og næring

Genetic predisposition and functional studies in spontaneous dog models of cancer

Cancer is a significant threat to human and companion animal quality of life and shortening the life spans. The importance of inherited mutations in genes as an etiologic factor in the tumour pathogenesis is still not fully understood. The strategic progr am will help to build competence and unde...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

TU-Tungt utstyr

Scintigrafiutstyr til dyr

Scintigrafi opererer etter prinsippet om at spesielle stoffer samles i spesielle organsystemer som er unormale eller fungerer unormalt. Ved å merke disse stoffene radioaktivt får man et spesielt bilde av funksjonen i like stor grad som unormal anatomi. Utstyret skal anvendes til å bedre institut...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Viken

REKNUFU-Rekrutteringsstipend - NUFU

Validation of biomarkers to elucidate effects of POPs in wild African and Norwegian species.

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Viken

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Cryptosporidium og Giardia i Noreg

I utlandet er det vist at dei to eincella tarmparasittane Cryptosporidium parvum og Giardia intestinalis er ei viktig og hyppig årsak til tarmsjukdom, ofte med kraftig diare, hos huspattedyr og menneske. Begge parasittane dannar store mengder svært hardfø re overføringsstadium som blir skilde med...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Reduksjon av staphylococcus aureus og streptococcus dysgalactiae ved mastitt hos ku.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av år 2002 til 2005 og benytte ervervet kunnskap fra tidligere jurhelsestudier og sintidsterapiforsøk for å videreutviklet og etablert dette i felten. Tidligere forsøk har vist motstridende resultat mht utvikling av pe ncicillin-resistens i forhold til dagens ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Resistens mot desinfeksjonsmidler hos stafylokokker assosiert med sjukdom hos husdyr.

Desinfeksjonsmidler brukes i stort omfang i vanlig husholdning, i helsevesenet, i næringsmiddelindustrien og i husdyrbruket. Kvartære ammoniumforbindelser (QAC) er blant de mest benyttede virkestoffene. Bakterier, inklusive og stafylokokker, kan utvikle r esistens mot slike midler. QAC-resistens ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av smittemodell for Clostridium perfrigens-assosiert sjukdom hos høns

Økende restriksjoner på bruken av antibakterielle substanser i fjørfefôr har ført til Clostridium perfringens (CP)-assosierte helseproblemer hos fjørfe i mange land. Et økt innhold av CP i slakta fjørfe vil dessuten kunne skape problemer for næringsmiddel industrien, og øke faren for matforgiftni...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Molecular mechanisms involved in education of the immune system and their impact on disease of economic significance

Increasing demands in the area of livestock industry are based on desire of safe food of good quality, thus it is of great significance to maintain healthy livestock populations in Norway. In the proposed project we will concentrate on the role of gut and gut-associated lymphoid tissue in a disea...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Måling av glomerulær filtrasjonsrate hos hund.

Det har lenge vært et stor behov for enkle ikke-radioaktive metoder til måling av nyrefunksjonene hos hund. Som oppfølging av utarbeidelse av en plasma-clearance-metode (bare blodprøver) til estimering av GFR (ref. 24), ble planlegging av dette prosjektet igangsatt. Det er nødvendig med bedre va...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Skeletal lesions in growing dogs with regard to nutrition, growth rate, environmental and genetic factors. Step 2 project number 126935/122.

Complete step 2 of the project: Feeding, growth rate and development of skeletal lesions. Funding through August 1998 - Dec 2000, was granted in 1998 (project no 126035/110) Step 1 Preliminary results: Approx. 500 dogs of the breeds Irish Wolfhound, Newfo rundland, Leonberger and Labrador retriev...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Grunnbevilgning til Veterinærinstituttet

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Veterinærinstituttet. Veterinærinstituttet er landbruksmyndighetenes forsknings- og kompetanseinstitusjon innen laboratoriediagnostikk, epidemiologi, risikoanalyse, forebyggende helsearbeid og sykdomskontroll. Virksomheten omfatter ...

Awarded: NOK 100.2 mill.

Project Period: 1997-2008

Location: Viken