0 projects

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Molecular analysis of a neuronal glutamine transporter, SA2, involved in transmitter recycling

Signalformidling mellom nerveceller skjer ved at kjemiske signalstoffer frigjort fra en nervecelle reagerer med spesifikke reseptorer på den andre og stimulerer eller hemmer dens aktivitet. Glutamat and GABA er henholdsvis viktigste stimulerende og hemmen de signalstoff i hjernen. De er oppkonsen...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Valg av beskyttelsesstrategier mot miljøstress: Betydningen av konkurranse om samme kjemiske ressurser

Organismer er utsatt for ulike typer stress, som ofte virker sammen. Enkelte av organismenes forsvarsmekanismer mot stress er basert på bruk av samme kjemiske ressurs, slik at det kan oppstå en konkurransesituasjon mellom mekanismene. Et eksempel på en sl ik konkurransesituasjon har man i organis...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Carotenoids and reproductive performance in fish: gobies as a model system, Dr.gr.stip. og utenlandsstipend til Skottland

Prosjektsammendrag: This project investigates the role of carotenoids in the development of fish eggs and larvae. The eggs of many fishes are yellow-orange, due to the presence of carotenoid pigments. Such pigments cannot be synthesised de novo by the fish, but stem from the natural food of the ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Mekanismer for læring av lukter hos insekter

Kondisjonering til lukter i forbindelse med næringsinntak er velkjent hos mange organismer, og er bl.a. vist hos insekter som bier og nattsvermerarter. Når disse insekters smaksorganer stimuleres med sukrose, strekker de ut sugemunnen 'proboscis' (ukondis jonert respons). Dette skjer vanligvis ik...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Relationships between stochastic marine environment factors and production of sea run Arctic charr and brown trout

Much of the observed varation in marine survival and growth of sea run Arctic charr and brown trout may be explained by oscillation in marine prey abundance and salmon lice infections both within and between years. This variation in growth and survival ma y also be indirectly correlated to stocha...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage