0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Biologisk Drikkevanns Alarm System (BiWAS) og Human factors i maritim transport.

Se vedlegg til søknad om possjoneringsmidler

Awarded: NOK 18,173

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Horisont 2020, ERRIN2020, DiabetesAllDay

Formålet er å være med på ERRIN2020 Project Development Week ? 21. til 23. november Delta i workshop Horisont 2020 - DiabetesAllDay med målet å kunne være med på utvikling av applikasjonen for dette prosjektet. Call Reference: SC1-DTH-11-2019 Short description of project idea : The design propo...

Awarded: NOK 11,000

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Kompetanseheving og internasjonal nettverksbygging innen helse og miljøteknologi

1. ERRIN Workshop; How to write a successful proposal. Den 20.11.2017. 2. Dinner and networking in Nordic house, den 20.11.2017 3. Autonom Transport og Regional verdiskapning den 21.november 2017 i regi av EU Nettverk Viken 4. ERRIN Workshop SC1-BHC-25-2019 . Nexthealth ? personalised Medicin...

Awarded: NOK 4,000

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11581 Image-guided catheter navigation in the outer airways

Lungekreft er den ledende årsak til kreft-relaterte dødsfall i verden, både for kvinner og menn. Forsinket utredning og behandling er en viktig årsak, da pasienter i tidlig og helbredelig stadium har få symptomer. De fleste som utredes for mistenkt lungekreft er eldre, oftest røykere, med komorbi...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

DIP-Design Pilot

DP155 PSS

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

DIP-Design Pilot

DP320 Håndtering og lagring av returemballasje i fremtidens metropoler.

...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11309 A disruptive new EDXRF detector system

Ved utgangen av 2018 har ligger dette prosjektet an i henhold til plan. Den største og mest krevende aktivitet har vært å designe kjerneelementet i prosjektet, den integrerte kretsen (ASIC-en) som skal forprosessere signalene fra røntgensensoren. Denne utviklingen er nå i rute på tross av mye eks...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utvikling av en plasma reaktor som kan fiksere N2 direkte fra luft og deretter tilføres husdyrsmøkk slik at denne kan brukes som gjødsel.

Prosjektet utvikler et helt nytt konsept som gjør det mulig å produsere gjødsel lokalt på bondegårder med husdyr. Vårt produkt består av en plasma reaktor som ved hjelp av lysbue teknologi binder nitrogen fra lufta. Nitrogenet tilføres husdyrmøkk og omdanner husdyrmøkk til et næringsrikt gjødse...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Identification of measures to achive a more optimalized sewer network considering the challenge of I/I of non sewer water

Det er antatt at fremmedvann skaper store utfordringer for mange kommuner. Fremmedvann er vann som finner veien inn i avløpsrør, som er ment bare skulle transportere bort kloakk. Fremmedvann kan være drikkevann fra lekkasjer på vannledningsnettet, grunnvann eller overvann. Fremmedvann fører til ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EC-Play Music Education System

Almost all school children begin music education through their school?s music program, but this education is often limited to general music education and learning only a handful of instruments (mostly percussion), since learning an instrument cannot be done with 30 children at the time. Moreover,...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool- Bærekraftig Arbeidsmiljø - WElix

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste. WElix prosjektet handler om å lage en ny programvare for styring av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet offshore. Programvaren skal gjøre lederne i linjen i st...

Awarded: NOK 68,500

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

WAter BAsed SELective COATings for intelligent facade collectors

Formålet med prosjektet var å utvikle nye strålings-selektive malinger basert på nano-materialer for å øke effektiviteten til bygningsintegrerte solfangere i polymermaterialer. Samtidig vil en frihet i fargevalg øke den arkitektoniske fleksibiliteten og den visuelle kvaliteten til bygg med integr...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Flexible Pipe Pressure Liner Life Extension Tool

Store mengder fleksible rør er brukt i offshore olje- og gassproduksjon. Fleksible rør er komplekse multi-lags strukturer bestående av metallwirer i kombinasjon med polymerlag, tekstiler, tape og smøremiddel. Der det innerste polymerlaget, ofte laget av Polyamid 11 (PA11), er den mest sårbare kom...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

In-silico clinical trials for cost-effective assessment and development of safe and clinically effective medical devices: aortic stent graft

TRIALIX will develop in-silico trials solutions for product design, development and assessment of stent grafts for endovascular aneurysm repair or endovascular aortic repair (EVAR). Stent grafts are the most commonly devices used for abdominal aortic aneurism repair increasing from 32% in 2001 to...

Awarded: NOK 65,601

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart lung catheter with navigation

The project goal is to create a tracked catheter platform for endoluminal navigation in image-guided procedures. This project aims to create the most advanced image-guided flexible catheter platform on the market with immediate application to diagnosis and treatment of intraluminal disease such a...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A novel X-Ray Diffraction detector - PES - Eurostars

The project related to this application specifically is to establish and prepare an application to Eurostars (PES). Summary with respect to the possible Eurostars project itself: Based on success with the development of a novel X-Ray Fluorescence (XRF) detector in an earlier project, we now wan...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Connected Smart Cities Conference 2017

Som norsk koordinator for Open Agile Smart Cities er vi invitert til å delta på Connected Smart Cities Conference 2017. Se fullt program på https://www.eventbrite.co.uk/e/connected-smart-cities-conference-2017-registration-29274794699 Ved siden av å være norsk koordinator er vi også med i den ...

Awarded: NOK 13,851

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Material and system development for high temperature thermal energy storage

EnergyNest har utviklet og demonstrert en ny teknologisk løsning for storskala lagring av termisk energi i fast-stoff med langt bedre ytelse enn tidligere oppnådd i høytemperatur varmelager. Konseptet betegnes «termisk batteri», og er både komplementært til elektriske batterier og i noen tilfelle...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Boxn: Utvikler morgendagens postkasse som samkjører og sikrer trygg levering av mat, andre hjembestillinger og post.

Konseptboks as utvikler Boxn, morgendagens felles leveringspunkt som samkjører matleveringer, andre hjembestillinger og post i en og samme enhet. Boxn er et låst og temperaturisolert leveringspunkt som ikke er avhengig av at noen er hjemme for å ta imot når leveringen kommer. Konseptboks gjør med...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt Smartsave - finne partner for pilotering av Smartsave produktet

...

Awarded: NOK 79,236

Project Period: 2016-2018

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

FIWARE Summit2

Dette prosjektet skal 1. Føre til at flere norske byer og forskningsinstitusjoner søker FIWARE relaterte H2020 midler Øke kompetansen om EUs mellomvare, FIWARE, blant norske forskningsinstitusjoner, bedrifter og kommuner. I flere av H2020 utlysninger anmodes det om bruk av FIWARE teknologi. Ku...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2016-2017

Location: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Optimering av biogassproduksjon og stabilisering/hygienisering av kloakkslam basert på forståelse av mikrobielle enhetsprosesser

Utslippet av lystgass (N2O) fra jord utgjør ca 1/3 av landbrukets totale klimapådriv, og må reduseres hvis vi skal nå målet om et klimasmart landbruk. Det er lettere sagt enn gjort fordi N2O-utslippet reguleres av jordens mikroflora, som er ekstremt vanskelig å regulere. Vi vet hvilke mikrober vi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES søknad H2020 Fase 1

Selskapet har hatt som målsetning å utvikle et komplett trådløst Plug and Play telemtrisystem for digital måling og varsling av elektroniske verdier som er virksomhetskritiske i en bedrifts hverdag. Systemet går på tvers av det tradisjonelle markedet og skal være kostnadsbesparende for kundene i ...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

MRI-guided, intrathecal delivery of hydrogel-embedded glial progenitors for treatment of amyotrophic lateral sclerosis

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en agresssiv nevrodegenerativ lidelse uten helbredelse. Pasienter som lider av ALS vil vanligvis dø innen 2-5 år etter diagnosen. Nylige fremskritt innen stamceller og nanoteknologi har gitt håp om gjennombrudd for behandling. Det har nylig blitt rapportert ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Powering subsea manifolds with subsea ocean and tidal turbines

Norrønt AS hereby presents a Forprosjekt to a Demo 2000 project to equip a sub sea manifold with a vertical axis style turbine to generate electricity at the sub sea reducing and or eliminating the need for the power quad element in the subsea umbilical. A subsea turbine will generate the power...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Boosting continuous integration through automatic amplification of test suites

This project addresses the problem of manually written test suits. Although software development tools supports automatically execution of large test suits, the test cases are completely manually written by the developers. This limits the capability of test suites to cover unforeseen events and d...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Avvanning av utråtnet biomasse

I takt med en økende verdensbefolkning og større byer er det stadig viktig med et effektivt og trygt system for å håndtere avløp og kloakk. Renseanlegg som håndterer kloakken produserer to produkter; renset vann og slam. Deponering av ubehandlet slam og andre organiske avfallsstrømmer er ikke øns...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

DIP-Design Pilot

Krabat innovasjon

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Flyt forbedere for olje rørledninger

Norrønt a.s., har etablert en partner avtale med firmaet QS Energy i det Nordiske markedet, et Amerikansk firma basert i California, USA. Firmaet QS energy har fremskaffet via omfattende forskning en patentert flyt forbedrer teknologi ( AOT ) for olje, som benytter et pulserende elektrisk felt s...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Katalytisk formasjon av Rydberg Hydrogenfaser

Denne doktograden tar for seg Rydberg materie og formasjon til ultratett hydrogen. En flyktig kondensert fase som er svært vanskelig å oppnå. Prosjektet hadde ett stort gjennombrudd i 2017 hvor vi gikk fra å ha en eksperimentell reaktor til demonstrasjonsreaktor. Systemet er nå stabilt med konsis...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Viken