0 projects

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

IAn immunotolerant asymmetric nanofabricated tissue interface for implantable biomedical microsystems

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Vestfold og Telemark

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Helse og omsorg - for den aldrende befolkning Fellesutlysning Oslofjordfondet og RFF Hovedstaden

Begge regioner har helse og omsorg/ teknologi og tjenester med fokus på offentlig sektors behov innenfor sine strategiske satsingsområder fundamentert i de vedtatte FoU-strategiene og bekreftet gjennom bestillingsbrevene. Fondsregionene har samarbeidet om en felles utlysing i 2010: Samfunnets ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

OWC bølgekraft konseptutvikling

Målsettingen med prosjektet er å utvikle et konsept for produksjon av energi fra havbølger basert på svingende vannsøyle og en Wells luft turbin. Konseptet skal utvikles for effektivt energiopptak fra havbølger, være robust i drift og enkelt å vedlikehold e. Konseptet vil utvikles for en ytelse p...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestfold og Telemark

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Virkemiddelbruk og innovasjon i regionale bedriftsnettverk

Hovedproblemstillingen er å styrke utviklings- og innovasjonsevnen i eksisterende bedrifter gjennom å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for virkemiddelbruken i regionale innovasjonsprosesser som er egnet til å fasilitere sosiale prosesser/samhandling. Det te gjøres gjennom anvendelse, viderutvikl...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Vestfold og Telemark

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI Vestfold 2011-13

VRI Vestfold fase 2 bygger på fundamentet fra fase 1, og fortsetter arbeidet med å teste og videreutvikle nye og tilpassede arbeidsformer i samspill med forskerprosjektet. Søknaden er godkjent av det regionale partnerskapet Verdiskaping Vestfold og er go dt forankret i bedriftene, HiVe, NHO, LO ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Integration of CFD and Meteorological Modelling Techniques for use in Wind Resource Assessment

This research will be carried out first by selecting a number of sites (both on- and off-shore) for which there are quality observational or wind park production data. For these sites, meteorological models will be run in the past at relatively fine resol utions (on the order 500m) for select tim...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MAKS: maritimt kontrollsystem for framtiden

Skipstekniske systemer blir mer og mer komplekse. Og kontroll og styring av maskiner og teknisk utrustning blir mer og mer problematisk for operatørene etter som systemer med ulike brukergrensesnitt adderes - også innen Green shipping utvikling. Utvikling en på området har vært teknologisk og har...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

Wind energy optimization by numerical wind modelling E! 5150

Our vision - a new industry standard based on CFD WindSim AS established the Norwegian Wind Atlas in 1998. During this project the methodology in WindSim was set forth. WindSim is based on Computational Fluid Dynamics (CFD) a method for solving the three -Dimensional Reynolds Averaged Navier Sto...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestfold og Telemark

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Fondsregion Oslofjord (RFF 15% potten)

...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestfold og Telemark

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Person-centred care and Dementia Care Mapping among nursing home patients - a 18 months randomised controlled intervention study.

Dementia is a common and devastating disease in the elderly, leading to helplessness. No cure exists and there is an increasing need for care. The care is however associated with a great burden for the family and professional caregivers, and to often psyc hotropic drugs are given to agitated deme...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestfold og Telemark

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Learning ressources and writing in educational textual cultures

The project Learning Resources and Writing in Educational Textual Cultures responds to the programme Utdanning2020, particularly in connection with Area A "Educational objectives, content, and teaching and working methods", as well as Area B "Assessment f orms, learning processes and learning out...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestfold og Telemark

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Laboratory-on-Chip for Express Antimicrobial Susceptibility Testing of Bacterial Respiratory Tract Infections

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2011

Location: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a novel, compact, cost effective and energy efficient biofilm reactor and membrane filtration system for wastewater treatment

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Vestfold og Telemark

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Barnehagens rom - materialitet, læring og meningsskaping. Rommets betydning for barnehagens pedagogiske virksomhet

Prosjektet vil utvikle kunnskap om og forståelse for den materielle kontekstens betydning for barns læring og meningsskaping i barnehagen. Prosjektets tre delmål omfatter ni forskningsspørsmål (forkortet gjengivelse): 1.1 Hvilke lek- og aktivitetsformer inviterer barnhagens inne- og uterom til...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestfold og Telemark

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Device concepts for micro energy harvesting

There is a big world wide effort on the development of energy scavenging devices to power wireless electronics. The research activities have demonstrated that this type of devices has a great potential for applications that can be driven by a few microwat ts. The basic motivation behind the field...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Løsningsdrevet maritim innovasjon

Forprosjektet skal utvikle innholds- og nettverksmessig grunnlag og gjennomføre en KMB-søknad til MAROFF i 2009. En KMB-søknad skal bygge på behovet for nyskapende miljøvennlige løsninger innen maritim næring (Stø kurs, 2007) - og politisk vedtatt strateg i for å utvikle kompetansemiljøer som kan...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Opprette et europeisk prosjekt for utvikling av Battery Management System og kommunikasjonsløsning, for ulike batteriteknologier i elbiler.

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Vestfold og Telemark

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

A Sustainable Process to Capture and Store CO2 to Increase Production of Renewable Bioenergy

This research project involves an international consortia of R&D institutions and companies to develop a sustainable process to capture and store carbon dioxide (CO2) to produce more renewable bioenergy. The project involves designing and testing of photo bioreactors for microalgae grown on waste...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Vestfold og Telemark

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Qian, Xiaoyan kinesisk spesialist 2009

...

Awarded: NOK 14,700

Project Period: 2009-2009

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikle skipsbasert LNG lagringstank med patentsøkt fundamentering og spesialutviklet isolering som kan utnytte hele skipsrom volumet

Prosjektet skal utvikle et konsept for trykksatt lagring av LNG drivstoff for skip der målet er å få så volumeffektiv lagring av LNG som mulig. Forskjellen mellom skipsvolumet som kreves for LNG i forhold til skipsvolumet som kreves for diesel skal gjøres så liten som mulig. For å oppnå dette sk...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Vestfold og Telemark

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

A multidimensional support programme for family carers of persons with dementia - a 18 months randomised controlled intervention study

Dementia is a devastating disease. It leads to helplesness, no cure exist and there is a need for good quality care to improve the patients and the carers' situation and to delay nursing home placement. Psychosial intervention programmes carried out by h ighly academic educated therapist have sh...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Vestfold og Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

På nett - Bredbåndsutbygging i Vestfold

På nett omfatter 7 kommuner i Vestfold (Hof, Re, Sande, Stokke, Nøtterøy, Larvik, Lardal) som ikke allerede er fullt bredbåndsutbygd, og vil gi Vestfold som helhet en dekningsgrad på tilnærmet 100%. Områdene som gjenstår utbygd i disse kommunene er ikke i nteressante for kommersielle aktører, og ...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler - Høgskolen i Vestfold 2008

Høgskolen i Vestfold har deltatt i FORNY-programmet siden høsten 2000. Høgskolen har siden 2000 utviklet og styrket sine ferdigheter for nyskapning og kommersialisering. Flere relasjoner er knyttet til næringslivet, økt fokus gjennom nye kurs for studente r (entreprenørskap) og flere ansatte har ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Vestfold og Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til hele Vestfold

BreVe2007 skal sørge for full bredbåndsdekning i Vestfold fylke. Prosjektet omfatter alle kommunene i fylket, og det er Vestfold fylkeskommune som har påtatt seg et prosjektleder- og søkeransvar. Til sammen er det ca 123 000 husstander i Vestfold (ca 223 000 innbyggere), og tallet øker grunnet st...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Vestfold og Telemark

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barnehagen som kunnskaps og læringsinstitusjon. Barns språk som grunnleggende ferdighet: Barns læring om språk og gjennom språk

I dette prosjektet skal vi studere barns læring om språk og barns læring gjennom språk i språklig interaksjoner med voksne i barnehagen. Utgangspunktet er forskning som viser at barn lærer om språk når de aktivt bruker språk. Og de lærer om ulike fag og t ema i språklige interaksjoner med andre. ...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Vestfold og Telemark

KLINISK-Klinisk forskning

Functioning disturbance in chronic back pain: Altered muscle activation pattern, muscle metabolism and pain-cognitions.

There is evidence that individuals with chronic non-specific back pain (CNSBP) show altered muscle activation patterns. It is unknown why these alterations in activation pattern occur, which consequences this may have for muscle metabolism and how they ar e linked to pain experience and developme...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2007-2015

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Hybrid Integrated Components For Optical Display Systems

NCE microsystem/HVE (HVE) has identified optoelectronic components as one main focus area. HVE has also signed strategic research and development contracts with industry in this area. As a part of this cooperation HVE want to establish a project related to hynrid integration of optical microsyst...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Vestfold og Telemark

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Høgskolen som regional aktør.

Projektet har tre utgångspunkter. Den första är att av de tre parterna näringsliv, myndigheter och FoU-miljö är det egentligen bara är den sistnämnda som har som uttalad uppgift att samhandla med de två andra. Den andra är att den enda egentliga FoU-miljö n i Vestfold utgörs av högskolan, som eme...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestfold og Telemark

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon - Vestfold 2007 - 2009

Partnerskapet Verdiskaping Vestfold (VSV) er formell avsender av Vestfolds VRI-søknad. På vegne av VSV er Høgskolen i Vestfold utpekt som juridisk kontraktspartner. Professor Stein Ivar Hansen er utnevnt fra VSV som koordinator for VRI Vestfold. VRI Vestf old er organisert med en egen styringsgru...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestfold og Telemark

TU-Tungt utstyr

Vitenskaplig utstyr til samarbeidsprosjektet BTV-Teknologi mellom avd for teknologiske fag ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark

Prosjektet BTV-Teknologi har sitt utgangspunkt i avtaler som er inngått mellom høgskolene i Telemark, Buskerud og Vestfold i 2004, ARENA prosjekter, samt offentlige prioriteringer og strategi for utvikling i regionen. Prosjektet er planlagt i perioden 200 5 til 2008. Hvert delprosjekt er planlagt...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestfold og Telemark