0 projects

UTRED-Utredning

Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU 2010

...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kunnskapsstatusprosjekt - Mat og helse

...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

UTRED-Utredning

Kartlegging av marin FOU og havbruksforskning 2009

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Demand-driven Research for Innovation Policy

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Strategic InTelligence for Europe under Multipolarity

...

Awarded: NOK 48,717

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

OECD studie om instiuttsektoren i Norge

...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORES: Transformation of European Universities (TRUE). Individual Project 7.

TRUE prosjektet ser på hvordan europeiske universiteter endrer seg organisatorisk. Dette delprosjektet fokuserer på hvordan lærestedene fungerer som strategiske organisasjoner og har også sett på hvordan landskapet for høyere utdanning endrer seg i Europa . Generelt i prosjektet er finner vi at u...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kartlegging av bilateralt samarbeid med prioriterte samarbeidsland

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kartlegging av Norges bilaterale samarbeid med prioriterte samarbeidsland

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Vurdering av PraksisFoU for barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

FoU-statistikk med tilgrensende aktiviteter

Prosjektbeskrivelse for FoU-statistikk med tilgrensende aktiviteter 2021 NIFU er av Kunnskapsdepartementet gitt den nasjonale oppgaven å utarbeide FoU-statistikk for universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene i Norge. FoU-statistikken utarbeides etter avtale med Norg...

Awarded: NOK 193.8 mill.

Project Period: 2009-2022

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Visiting scholar at Center for International Higher Education, Boston College

The topic of my PhD-project is student departure in higher education in Norway. Students leaving university without completing a degree or a diploma is perceived as a fairly common challenge in higher education. This trend has been more extensively resear ched in the US then in other countries. H...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Expansion and Contraction. The Dynamics of Change in the Organisational Field of Higher Education

...

Awarded: NOK 41,290

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Transnational learning through Local Experimenting - The creation of Dynamic Compementarities between Economy and Society

With globalisation advanced through mergers, acquisitions and outsourcing and work being contantly changed by technology and organisational practices, EU citizens frequently find themselves in unforeseen and unusual situations which call for their experim ental ingenuity and entrepreneurship. Two...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

GENPLAN-Gen. planlegging/utredn./eval

Foskerrekrutering til MNT-fagene ved Universitetene og faggruppenes behov og muligheter

...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Hovedrapport fra evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse

Mål og innhold for den sammenfattende rapporten 1.Rapporten er Forskningsrådets sluttrapport til Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) fra evalueringsoppdraget. Sluttrapporten skal utgis av Forskningsrådet. 2.Rapporten skal bygge på: " Sentrale mål og forutsetninger for Opptrappingsplanen. "...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

EUROSTUDENT IV Social dimension of European higher education

...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

UTRED-Utredning

Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU 2007

...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

UTRED-Utredning

Oppfølging av kartleggingene av marin FoU og havbruksforskning 2007

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - PROSJEKT OM FORSKNING

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Engasjement som faglig koordinator - PraksisFoU

...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

VEKSTFORSK-Forskning, innovasjon og økonomisk vekst

Understanding innovation in a globalizing economy: the Norwegian case

WP1 Innovation processes The purpose of this wp is to explore how firms organize and implement innovation activities and what strategies they pursue. The work will be organised with analyses of four sets of data: a survey of internal innovation data, anal ysis of data from CIS 2006 and the nation...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

EU6RP-EUs 6. rammeprogram

Open Innovation and globalisation: Theory, evidence and implications

...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

EU6RP-EUs 6. rammeprogram

Sectoral modes of open innovation and policy implications

...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Plain building - plain sailing? Exploitation of knowledge in the building and construction industry

The project analyzes how knowledge is utilized in the building and construction industry, in order to find out why existing knowledge is underutilized. The project is carried out by NIFU STEP in collaboration with BI, Veidekke, BNL and other firms and org anisations in the building and constructi...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Internasjonal workshop om teknologiske forskningsinstitutters rolle i innovasjonssystemet 14.-15. juni

...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetableringsstøtte for prosjekt "Developing a set of Positioning Indicators to inform Management and Policies in Higher Education"

...

Awarded: NOK 43,999

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Engasjement som faglig koordinator - Praksisrettet FoU i grunnopplæring og lærerutdanning

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

FoU-statistikk fra Regionale helseforetak

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

Indikatorer for 2006 - Norsk polarforskning - forskning på Svalbard

...

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo