0 projects

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Environmental Radioactivity, a Centre of Excellence (CERAD)

CERAD SFF utfører grunnleggende langsiktig forskning og utvikler «state-of-the-art» verktøy og metoder for å beskytte mennesker og miljø fra stråling, også kombinert med andre stressfaktorer. Ved å fokusere på de faktorer som bidrar vesentlig til usikkerhet, skal CERAD styrke vår evne til å vurd...

Awarded: NOK 155.0 mill.

Project Period: 2013-2023

Location: Viken

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The useful life of bednets for malaria control in Tanzania: Attrition, Bioefficacy, Chemistry, Durability and insecticide Resistance

Myggnett (Long-Lasting Insecticidal Nets, LLIN) er en viktig metode for å kontrollere malaria i Afrika sør for Sahara (SSA). Mer enn en milliard LLIN ble i perioden 2000-2015 delt ut i SSA. Dette bidro til å redusere malariadødeligheten med 60 % og reddet minst 6,2 millioner liv. Når nett eldes, ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Viken

NORRUSS-Nordområdene og Russland

EANOR

-

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Non-invasive quantification of redox conditions under variably saturated conditions.

Formålet med dette prosjektet er å forstå og utvikle indirekte (dvs geofysiske) metoder, for å kartlegge soner med lavt oksygeninnhold som skyldes nedbrytning av organiske forurensninger i jord med ulik vannmetningsgrad. Arbeidet inkluderer detaljert modellering av bio-geokjemiske prosesser og ne...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Viken

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Hyperspectral imaging in biophysics and energy physics

I løpet av de siste 30 årene ble spektroskopiske teknikker som IR, NIR og Raman spektroskopi meget populære. Med disse teknikkene er det mulig å undersøke sammensatt materiale i den opprinnelige formen uten å ødelegge den biologiske strukturen av celler og vev eller faststoffegenskapene til mater...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Fascination of Plants Day

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A comparative approach to identifying genes linked to successful cognitive aging.

Honningbia er en av de best utviklede dyremodellene for studier av sosial adferd. Denne bia har også blitt mye brukt i forskning på læring og hukommelse. Vi har tidligere vist at honningbia har en fleksibel aldringsprosess som styres av sosiale relasjoner. Mye fokus innen aldringsforskning retter...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Malaria mosquito vector control using plant extracts

Malaria, a mosquito-transmitted disease, is a serious health problem in Africa, accounting for almost one million deaths/year. Current malaria mosquito control is mainly based on chemical interventions, such as impregnated bednets and indoor residual spra ying. Insecticide resistance to the avail...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Wood surface protection by wood modification systems under different climatic conditions

Wood is an environmentally friendly material, because it is recyclable, CO2-neutral and sustainable. Due to limited biological resistance and UV-stability, the tendency to shrink/swell at alternating moisture conditions, wood has to be protected to ensure the service life expected of the applica...

Awarded: NOK 51,190

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

WW-Net COMPETING USES OF FOREST LAND? The future of integrative and segregative policy and forest management approaches in Europe

The demand for biofuels has rapidly increased during the last few years and it is estimated that this trend will continue. Underlying reasons are the rising costs of fossil fuels,peaking of oil production in many of the major producing countries as well a s the political instability in importaant...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

DoReMi - Facility for Low Level Irradiation Experiments

This project is part of the FIGARO project submitted by three Norwegian partners (University of Biosciences UMB, Norwegian Radiation Protection Authority NRPA, and Norwegian Institute of Public Health NIPH), to DoReMi, with the intention of providing acce ss to the UMB irradiation facility. The p...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable Salmon Angling Tourism in a Changing World

SALMONCHANGE-prosjektet framskaffer ny kunnskap for bærekraftig utvikling og innovasjon i norsk lakseturisme i en periode preget av regionvis nedgang i laksebestandene og usikkerhet og endringer i laksefisket. I intervjuer og spørreundersøkelser til sportsfiskere, elveeiere og andre fisketurismea...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Viken

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Rainforest degradation, oil palm agriculture, and the world's hottest hotspot of biodiversity

Colombia is one of the world's most biodiverse nations, and is home to many species that are threatened with extinction. This project investigated how developments in Colombian agriculture are impacting biodiversity, using field data to understand how wildlife communities change in response to hu...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Breeding for Fusarium resistance in wheat. Post doctoral fellowship in CIMMYT for Dr. Xinyao He

Fusarium Head Blight (FHB) has become a destructive fungal disease of wheat worldwide, leading to great yield losses as well as the accumulation of mycotoxins harmful to humans and animals. The main reasons are reduced tillage, warmer and moister climates during the growing season and susceptibl...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Autonomous Vehicle-Manipulator Systems?Intelligent Operation of Remotely Located Facilities

Roboter har de siste tiårene hatt en rivende utvikling og vi kan si at de har forandret fullstendig hvordan masseproduksjon av biler, elektronikk, etc utføres i dag. Det som kjennetegner disse robotene er at det opererer i et oversiktlig miljø med få forstyrrelser. Dette prosjektet tar sikte på...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mechanisms and socio-economics of carbon sequestration and soil quality improvement of biochar in weathered, acidic agricultural lands

-

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

EU7-STRA-Strålevern, EUs 7. rammeprog

Towards a self sustaining European Technology Platform on Preparedness for Nuclear and Radiological Emergency Response and Recover

The impacts of radiation accidents go well beyond the health effects of radiation exposures. Accidents can bring about a variety of social and economic consquences and these need to be addressed in emergency planning. The NERIS project started in January 2011 with the main objective of creat...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Integrated Health Risk Management for urban and peri-urban wastewater Irrigation

-

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prospects for Managing Tourism Development in Protected Areas in a Period of Transition

Markedsgrunnlaget: Det er gjennomført en nettbaserte undersøkelse blant besøkende i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2012 og blant utenlandske turister som har besøkt Norge i 2011 og 2009. Undersøkelsen måler turistenes interesse for å kjøpe et utvalg produkter i tilknytning til nasjonalp...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

Strategy for Allied Radioecology

-The goal of STAR is to efficiently integrate infrastructures and research efforts from eight European institutions into a sustainable network that contributes to a European Research Area in radioecology. Thus, a Joint Programme of Activities have been initiated, covering integration and sharing ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

EU7-STRA-Strålevern, EUs 7. rammeprog

Cooperation in education In Nuclear CHemistry

The renaissance of nuclear power will require a significant increase of the numbers of the respective specialists, among others also nuclear chemists. Because the current situation in nuclear chemistry education and training in Europe is quite diverse, th e project aims at its coordination. The s...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

INDNOR-India-programmet

Predicting biodiversity responses on tropical mountaintops and in forest canopies under climate change

2010 is the United Nation's International Year of Biodiversity. The focus on biodiversity is extremely timely, as we face a critical shortage of biodiversity data needed to meet the primary challenges facing conservation - particularly in light of current climate change projections. A number of ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Measurements of Abscisic acid (ABA) and ABA-metabolites in plants developed under elevated temperatures and air humidity fluctuations

The project is an integrated part of the PhD program for PhD student Louise Elisabeth Arve. The PhD student will be hosted by Dr. Suzanne R. Abrams at NRC Plant Biotechnology Institute, connected to University of Saskachewan in Canada. The PhD student wil l get training in plant hormone profiling...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2010-2010

Location: Viken

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Natural Resource Management in Amazonian Indigenous Reserves

Urfolksterritorier står i dag for 54% av reservatarealer på tvers av alle ni Amazonas land, og dekker omtrent 50% av skogarealet i colombiansk Amazonas. Slike reservater spiller en nøkkelrolle i å beskytte og bevare biologisk mangfold i tropisk skog mot hogst, landbruk konvertering og skogbranner...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Viken

VITEN-Vitensentre

Vitensentre som læringsarena og rekrutteringstiltak for MNT-fagene. (En bibliometrisk oversikt over studier/rapporter i perioden 2003-2010)

...

Awarded: NOK 38,025

Project Period: 2010-2010

Location: Viken

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian validation and exploitation of GOCE gravity data

The Nordic countries constitute a key study region for Earth system sciences. The climate is strongly depending on ocean currents in the North Atlantic. A detailed description of the currents is a key to a better understanding of regional and global clima te mechanisms. A crucial quantity for rel...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

Automated spike sorting of multielectrode recordings: Construction of test data as part of international methods development project

The project is a part of an international collaborative effort on developing and testing of methods for automated analysis of extracellular recordings of action-potentials. Several electrode types may be considered, but a focus will be on tetrodes, a type of multielectrode with four contacts. Su...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Jordklodens statiske og tidsvariable gravitasjonsfelt

Static and time variable regional gravity field modelling The gravity field of the earth is a fundamental quantity in Earth System Sciences. Detailed observations of the gravity field and its temporal variations allow monitoring of many dynamic processes in the earth system. This is due to the ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Carbon Capture in Molten Salts

In this project we show how molten inorganic halide salt based mixtures containing CaO may be utilized for selective capture and subsequent controlled release of carbon dioxide from diluted flue gases. Highly efficient absorption is demonstrated in fluori de based liquids, absorbing close to 100%...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

NORDAM-SAM-Samarbeidet Norge – Nord- Amerika

Støtte til opphold i 2 måneder som gjesteforskerstipend for Dr. Ross Nelson fra NASA, USA . Tilhørende prosj nr 166482/I|0

Gjesteforskerstipend til Dr. Nelson . Oppholdet varer ca 2 måneder i 2010.

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2010-2010

Location: Viken