0 projects

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Healthy choices and the social gradient

Prosjektet fikk i 2022 innvilget forlengelse til utgangen av 2026. Tidligere leder, I. Njølstad, har gått av med pensjon, og S. Grimsgaard er ny leder fra 1. september (WP1). Aktivitet langs prosjektets 4 hovedakser har tatt seg opp siden gjenåpning etter COVID-pandemien. 1. Tilgang til helsedat...

Awarded: NOK 50.2 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN)

Ulikhet dreper. Fattige barn og familier fra alle deler av verden vil med større sannsynlighet leve med dårligere helse og under dårligere kår sammenlignet med de som har mer ressurser. Det er dette vi kaller sosioøkonomiske ulikheter i helse, og de har blitt observert i alle land med tilgjengeli...

Awarded: NOK 36.8 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Bacterial peptidylarginine deiminase, a link between gums and joint disease

I de senere år har innflytelsen fra den menneskelige mikrobiota på helse og sykdom vært av betydelig og økende interesse. Ifølge et fremvoksende paradigme kan et dysbiotisk skifte i sammensetningen av den mikrobiell flora i ulike kroppsrom føre til alvorlige patologiske konsekvenser, fra metabols...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The association between physical behaviour and chronic low back and neck pain: Acquiring data from the Norwegian HUNT4 Study

I den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) har vi samlet inn objektive data på fysisk aktivitet fra 33 000 voksne. For å samle data benyttet vi to sensorer festet direkte på huden på høyre lår og nedre del av ryggen. Deltagerne gikk med sensorene i 7 dager. Ved hjelp av ma...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN) - OsloMet Food and Nutrition Policy (FNP)

Gruppen «OsloMet Food and Nutrition Policy» (OsloMet FNP), som omfatter forskere fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Samfunnsernæring ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid på OsloMet, har 2019-2022 deltatt i den europeiske multi-disiplinære forskningsnettverket PEN "Effective...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN)

Det å ha en fysisk aktiv livsstil og spise et sunt kosthold er forbundet med redusert risiko for mange sykdommer som fedme, hjerte-/karsykdom, diabetes type 2 og vise typer kreft. Politiske tiltak som reduserer fysisk inaktivitet og forbedrer usunne kosthold har potensiale til å påvirke helse og ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Mental health disorders among minority women: risk factors and consequences from a life-course perspective

Minoritetskvinner rapporterer oftere om psykiske plager enn både majoritetskvinner og minoritetsmenn. Til tross for dette er de underrepresentert i psykisk helsetjenester. De fleste norske studier er begrenset til å sammenligne grupper på ett tidspunkt, mens psykiske lidelser kan oppstå gjennom l...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

From synapses to symptoms in maternal mental health during pregnancy and postpartum

Svangerskapet er blant de mest dynamiske og spennende periodene i livet, og innebærer en rekke psykologiske og kroppslige forandringer, som for eksempel regulering av immunsystemet, endringer i hvordan genene uttrykkes i kroppen, og forandringer i hjernens struktur og funksjon. Nyere forskning ...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2018-2027

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Oral and Environmental Microbiome, Endotoxin and Lung Health; the United Airways concept extended

Bakterier i munnhulen kan påvirke sykdomstilstand og inflammasjon (betennelsestilstander) andre steder i kroppen. Dette forklares ved at bakteriene eller bakteriekomponenter som fører til inflammasjon transporteres fra munnhule til andre organer (for eksempel lunge når vi puster inn) eller indire...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Risk factors for gambling problems. Registry-based studies (REGGAM)

Omtrent 3.2% av den voksne norske befolkning har problemer med pengespill. I dette prosjektet vil en bruke registerdata (objektivt registrerte opplysninger) om pengespillatferd og helse for å identifisere risikofaktorer for å utvikle pengespillproblemer. De fleste registerdata som skal brukes er ...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

International Pregnancy Drug Safety Studies (InPreSS). Short- and longer-term safety of drug use in pregnancy

InPreSS-studien er et internasjonalt prosjektsamarbeid og kombinerer landsdekkende helseregistre fra fem nordiske land og helsedata fra USA. Studiepopulasjonen (ca. 5 millioner gravide kvinner) vil til dags dato være den største populasjonen av gravide kvinner som er koblet til data om legemidde...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Forskningskonferansen Rus og Psyskisk helse 2018

The mental disorders (including schizophrenia, bipolar disorder) are ranked among the leading causes of the burden of diseases worldwide. Thus, identifying their disease mechanisms is imperative and can lead to major health benefits. The current project focuses on improving the education of futur...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

HEALTH-GAP. Health, maturity, and the gender gap in education

Utdanningsnivået har økt i mange år, men siden cirka 1980 har det utviklet seg økende kjønnsforskjeller i utdanningsnivå, i kvinners favør. I 29 av 34 OECD-land, utgjorde kvinner i 2015 mer enn 50 % og opptil 70 % av alle studenter som fullførte høyere utdanning. I Norge gjør jenter det bedre på ...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Born in the twilight of antibiotics: Implications of antibiotic use to the preterm infant respiratory microbiome and resistome development

Antibiotikaresistens truer menneskers helse og krever presserende tiltak for å sikre fremtiden mot legemiddelresistente infeksjoner. Overbruk, misbruk og til og med bruk av antibiotika står som hoveddriverne for den globale økningen i antimikrobiell resistens. Behovet for å få en bedre forståelse...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Impact of Quality in Kindergarten for Better Mental Health in Children: A Norwegian Survey-Registry Linkage Study (MoBaKinder)

I MoBaKinder vil vi undersøke hvordan barnehager kan fremme god psykisk helse og livskvalitet hos barn. Målet er at kunnskapen skal brukes til å styrke potensiale til norske barnehager som helsefremmende. Nesten alle barn i Norge går i barnehage før de begynner på skolen. I dette prosjektet st...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Tracing causes of inequalities in health and well-being: Analysis of rich longitudinal data

Målet med prosjektet er å utvide kunnskapen om hvordan livsvilkår i barndommen sammen med sosioøkonomiske forhold og helseatferd påvirker folks helse og velvære i voksen alder. Data fra Tromsø-undersøkelsene gjør det mulig å spore årsaker til slike ulikheter, basert på et bredt spekter av observe...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Drug targeting for improved treatment of multi drug resistant tuberculosis.

Tuberkulose, forårsaket av Mycobacterium tuberculosis, er fortsatt den mest alvorlige bakterielle sykdommen hos mennesker. For inntil omtrent 10 år siden har den samme miksturen av fire antibiotika blitt benyttet for å behandle tuberkulose (TB) i over 50 år. Denne medisin kombinasjon virker og ha...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Tackling socioeconomic differences in weight development among youth: assessing trends, mechanisms and potential interventions

Sosiale forskjeller i helse er en velkjent utfordring i folkehelsearbeidet - også blant barn og unge - hvor dette gjenspeiles i sunnere helsevaner og lavere forekomst av overvekt/fedme blant de som har foreldre med høy sosial status. Det har imidlertid vist seg vanskelig å redusere disse forskjel...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

AMR-Diag: A Novel Diagnostic Tool for Sequence Based Prediction of Antimicrobial Resistance

Infeksjoner forårsaket av bakterier resistente mot antibiotika (AMR; antimicrobial resistance) truer det moderne helsevesen og er ansvarlig for 700 000 og 33 000 dødsfall årlig, i henholdsvis verden og Europa. Et utfordring i møte med antimikrobiell resistens er upresis forskriving og feilaktig b...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Empathic, Expressive, Advanced Virtual Coach to Improve Independent Healthy-Life-Years of the Elderly

En empatisk virtuell veileder som kan ha en helsefremmende effekt for eldre. Prosjektet innebærer både utvikling og validering av den virtuelle veilederen. Hva er en virtuell veileder? Den virtuelle veilederen presenteres som et ansikt på en skjerm som brukeren kan snakke til og få svar fra. Ve...

Awarded: NOK 4,953

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Strengthening NTNU's participation in Research on European Children and Adults born Preterm

Prosjektets tema er forskning som kan bedre helse, utvikling og livskvalitet for barn og voksne som er født for tidlig. NTNU er partner i EU Horizon 2020 prosjektet: "Research on European Children and Adults born Preterm (RECAP Preterm)", og aktiv deltager i det internasjonale nettverket "Adu...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Gut microbiota and Health. How antibiotics and c-section delivery affectsgut microbiota and potential health effects.

The importance of gut microbiota in human health and disease is now fully being acknowledged. The gut microbiota in the western world has been shown to be less diverse than the microbiota in indigenous populations, and cesarean section and antibiotics are two of the most detrimental life style fa...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inhibition of clinically relevant carbapenemases (ICARBA)

Noen bakterier gir infeksjoner hos mennesker for bakteriene er human patogene, og oftere og oftere blir det vanskeligere å behandle disse. Bakteriene er rett og slett resistente mot de antibiotika klassene vi bruker i dag, og nye antibiotika ser ikke ut til å komme på markedet. Den mest vanlige ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

DNA methylation in psychiatric disorders, and mediation of gene by environment effects, from birth to adulthood.

Psykiske lidelser er store bidragsytere til menneskelig lidelse og sykelighet. Deres prevalens øker, mens deres årsaker forblir langt fra forstått. En hovedgrunn til vår begrensede forståelse av disse forholdene er deres komplekse etiologi der genetiske, miljømessige og epigenetiske faktorer bidr...

Awarded: NOK 16.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Trajectories of Emotional Disorders: Predictors and Why More Women? Testing a Bio-psycho-social Model

Emosjonelle vansker (angst og depresjon) og relaterte problemer (søvnvansker, selvskading, spiseproblemer) innebærer betydelig lidelse og funksjonssvikt, og de rammer fra 2 til 10 ganger flere kvinner enn menn. Emosjonelle vansker starter ofte i tenårene, og det er her kjønnsforskjellen utvikler ...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial peptides (bacteriocins) as alternative to conventional antibiotics

Mange hudinfeksjoner er forårsaket av bakterielle patogener, og behandling av disse infeksjonene har blitt stadig vanskeligere på grunn av økende antibiotikaresistens. Dette gjelder også for personer med spedalskhet eller diabetes som ofte lider av alvorlige infeksjoner i beina. Begge typer infek...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying actionable resilience factors for mental health leveraging prospective cohorts and novel biostatistical tools

Psykiske lidelser kjennetegnes ved at de rammer tanker, følelser, adferd og relasjoner. Psykiske lidelser har som regel ingen kjent årsak, men vi vet at genetisk disposisjon kan øke sårbarhet (arv) og sammen med ytre belastninger (miljø), bidra til sykdom Basert på oppdagelsen av sjeldne genvari...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Structure-based target exploration for the discovery of new leads for antibiotics

Det er ingen tvil om at det er et presserende behov for nye antibiotika. Vi må handle nå hvis vi vil unngå å bli kastet tilbake i medisinens mørke alder der mange bakterieinfeksjoner endte dødelig. I dette prosjektet utforske vi tre forskjellige mål for nye antibiotika. Ved bruk av beregningsmeto...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Exercise in Medicine

Physical activity (PA) and fitness are integral in the prevention and treatments of diseases and should be regularly assessed and treated as part of all healthcare. The purpose of the Cardiac Exercise Training Group (CERG)projects is to make the scientifically proven benefits of PA the standard i...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Hjernerådets konferanse 8. november 2017

.

Awarded: NOK 76,100

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo