0 projects

EUROSTARS-EUROSTARS

E!974 - Mass Spec detection of ANTIbiotic reSistance mEchanisms to oPtimize Treatment of life-threatening bloodstream InfeCtions

Bakterielle blodinfeksjoner forårsaker ofte sepsis, og fører til >290 000 årlige dødsfall i Europa. Tidlig igangsetting av behandling er kritisk for disse pasienten så disse pasientene blir som regel satt på en bredspektret antibiotikakur. Grunnet økt forkomst av antibiotikaresistens vil i mange ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

115025 Pathobody: A proteogenomic pipeline for capture and sequencing and production of pathogen-specific antibodies

AbSano har endret pasientkriteriene for inkludering i studien slik at vi nå inkluderer pasienter som har hatt COVID og i tillegge har tatt vaksine. Vi har sett at dette gir det høyeste antallet B-celler i FACS-utvalget. AbSano har generert og testet TSN (konsentrasjon) for B-celleutvalget, samt d...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Coremine Vitae - to identify personalized treatment options for cancer patients

'One size fits all' tankegangen som har vært dominerende innen kreftbehandling erstattes nå i økende grad av en 'one patient, one therapy' tilnærming basert på den enkelte pasients tumor ? i hovedsak hans/hennes genetiske profil. Persontilpasset medisin (PM) har ofte vist seg å gi en betydelig kl...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10591 Innovative Diagnostic RNA sequencing Platform to improve ovarian cancer outcomes

AVANOVA (ENGOT-OV24 / AVANOVA) gjennom vertsinstitusjonene i Danmark, Norge, Sverige, Finland og i USA registrerte 108 pasienter og er nå gjennomført. I og med at studien ble gjennomført på flere nettsteder, har overføring av prøvematerialet til Genomic Expression blitt forsinket grunnet tilleggs...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10054 Development of a new platform technology for efficient, fast and cost-effective antibody generation

Monoklonale antistoffer (mAbs) har blitt en viktig kilde for legemiddelutvikling og diagnostikk. Terapeutiske mAbs virker gjennom en rekke mekanismer, for eksempel blokkering av viktige signalveier. Hovedmålet i prosjektet har vært å utvikle en plattform for seleksjon, karakterisering og produks...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Protease activity microarray for neurodegenerative and neuroinflammatory disease diagnosis and monitoring

Prosjektetableringsstøtte, se vedlagt prosjektbeskrivelse

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GenomeMiner: a software tool enabling personalized cancer medicine

Den overordnede ideen i dette prosjektet er å utvikle et analyseverktøy for personlig kreftbehandling basert på sekvensdata. Dette verktøyet vil lese pasientens genetiske profil (basert på sekvensering av pasientens DNA) og ved hjelp av avanserte analyser, bistå legen (onkologen) i å kunne admini...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Next Generation Kinome Profiling

...

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Next Generation Kinome Profiling

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

4655 Absolute Quantification of Proteins in Mass Spectrometers for Diagnostic Use

In this project, we will develop a novel way to quantitatively measure protein concentrations in biofluids. We expect that this technology will be widely applied in medical diagnostics and proteomics research, a multi-billion euro market in which mass spe ctrometry plays a key role. We aim to val...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Coremine - a platform for domain-specific information communities

The main goal is a platform, branded as Coremine, for building domain-specific information communities supporting multimedia information search, user updates, and information exchange. The Coremine Platform will enable building communities combining conte xt networks generated from analysis of hi...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

ESTAR Absolute quantification of proteins in mass spectrometers using specifically designed synthetic peptides

Prosjektetableringsstøtte, se vedlagt prosjektbeskrivelse

Awarded: NOK 91,245

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Advanced Reasoning On Biological data Integrated through Ontologies

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PubGene BioWeb Search and Analysis Engine

PubGene AS is a leading provider of databases with gene and protein information harvested and refined using text mining (statistical and natural language processing) on high-quality data sources. PubGene was the first to extract knowledge from Medline by use of text-mining (Nature Genetics 2001 2...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Fundamental knowledge and basic tools for functional genomics in all organisms (LSH-2005-1.1.0.3).

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Data Integration Aand Modelling: On a New Design to enable Systems biology (DIAMONDS)

We will demonstrate the power of a Systems Biology approach to study the regulatory network structure of the most fundamental biological process in eukaryotes: the cell cycle. An integrative approach will be applied to build a basic model of the cell cycl e, in four different species including S....

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Aided Interpretation of Quantitative Genomics via Literature Networks and High Throughput Screening Integration

The scientific discipline of quantifying genomic variation using techniques such as QTL (Quantitative Trait Loci) and array-CGH (Cytogenic Genomic Hybridization) is increasingly being used with great success to unravel the genetic basis of complex traits. This growing field has the potential of ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Integrated Project: Environmental exposures modifying the immunology of allergic sensitization and airway inflamation - application for.....

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo