0 projects

EUROSTARS-EUROSTARS

E!1142997 PhagePow(d)er: Sustainable, Effectiv and Natural Inhibition of Food-Borne Pathogens by Advanced Phage Technology

Eksisterende prosesseringshjelpemidler for mattrygghet, selv om de for det meste er effektive, kan fortsatt ikke forhindre antimikrobiell overlevelse og sykdomsutbrudd. Dette medfører en enorm sosioøkonomisk belastning på grunn av sykelighet, dødelighet og tilbakekallinger av produkter. Videre øn...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114302 BASABOLT: A lightweight high-performance corrosion resistant basalt composite rock bolt for use in tunnels.

Oldroyd AS er markedsledende produsent av membraner for vanntetting av tunneler. Vi erfarer at tunneler ofte må rehabiliteres etter relativt kort tid. Årsaken er ofte at stålboltene som holder vann- og frostsikringskonstruksjonen ruster og fører til svekkelser i konstruksjonen. Bolter i rustfritt...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114334 C-LITE - Improved human free light chain diagnostic immunoassay reagents

Serum FLC-målinger er stadig mer relevante i screening for monoklonale gammopatier, prognostisk stratifisering og overvåking av terapirespons. Proteinelektroforese blir gradvis erstattet av turbidimetriske plattformer som måleteknikk. Analytiske problemer er dokumentert for kommersielt tilgjengel...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 114520 ACTION: A pioneering strategy to treat autoimmune diseases

Målet vårt er å tilby en revolusjonerende behandling for 600 millioner mennesker over hele verden som lider av autoimmune sykdommer. Nåværende behandlinger har moderat effekt og kan gi alvorlige bivirkninger. Vi tar sikte på å forbedre pasientens medisinske tilstand i større grad enn dagens medis...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113902 VDR-based support for e-navigation services: fostering ship autonomy, monitoring and remote piloting

"Smarte systemer revolusjonerer sjøfarten: Hvordan NAVTOR og Danelec Marine skaper fremtiden for autonome og tradisjonelle skip" På det åpne havet utvikler sjøfarten seg i en spennende retning. Fra autonome skip til de gode gamle tradisjonelle båtene, er det behov for å samle inn og analysere se...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114169 AGAVE: AI-based Geomodels from UAV Geoscanning for sustainable infrastructure development

AGAVE: AI-baserte geomodeller ved hjelp av ubemannet luftfartøy (UAV) geoskanning for bærekraftige infrastrukturprosjekter. I 2018 stod byggesektoren for 36% av det totale energiforbruket, og hele 39% av energi- og prosessrelaterte CO2 utslipp. En av de største utfordringene i infrastrukturpro...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114180 IESS - Integrated Electric Sealing System for well intervention.

Forsknings- og utviklingsprosjektets hovedmål er å utvikle et nytt Integrated Electric Sealing System (IESS) for å øke driftssikkerheten under brønnintervensjon, og for å øke utvinningsgraden på eksisterende oljebrønner. IESS skal også kunne brukes i «deep sea mining applications». IESS er baser...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E114415 - FOOD FIGHT

Et svært innovativt avfallshåndteringssystem som bidrar til å redusere matsvinn i serveringsbransjen. Kantine og andre store kjøkken i serveringsbransjen er målgruppen for systemet. Returnerte tallerkener skannes umiddelbart ved levering til kjøkkenet. Denne prosessen gir driftsansvarlige for kjø...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114505 CARBONOR: Ekstrahering og raffinering av polymerer fra norsk stortare til høy-verdi biotek produkter

Laminaria hyperboea (norsk stortare) er en unik plante som inneholder mange interessante komponenter, deriblant polymerene alginat og cellulose. De fungerer som byggesteiner og holder planten oppreist på lik linje som hos landplanter, men med noen strukturforskjeller som har gunstige fordeler. ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 114396 KWatch MULTI - Continuous biomarkers monitoring platform for efficient treatment of diabetes and other diseases

Smartklokker kommer til å revolusjonere hvordan diabetes og andre pasienter lever med sin sykdom. Ved å gå fra smertefulle, tungvinte og dyre blodprøver som blir utført et antall ganger om dagen, til smertefri og diskret kontinuerlig overvåking ved hjelp av et rimelig smartklokkesystem, blir det ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestfold

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114411 Pilloxa - a first in class full service platform for managing patient adherence in clinical trials

Medisin-inntak hos pasienter som deltar i kliniske studier, og hos de vanlige ikke-studie pasientene i klinisk praksis, er avhengig av mange faktorer. Man kaller dette "etterlevelse", et uttryk som beskriver i hvor grad pasienter tar sine forskrivne medisiner. Vitenskapelige studier har vist at e...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114129 MEWS - A distributed, scalable and cost-effective Mass movement Early Warning System

Vi ønsker i prosjektet å utvikle et skalerbart system (Mass movement Early Warning System - MEWS) for tidlig deteksjon og tidlig varsling av massebevegelser som jordras, steinsprang og snøskred. Systemet vil samle store mengder data fra en rekke feltutplasserte, trådløse, rimelige og selvdrevne I...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113653 Apollo: real-time AI for brain MRI radiology workflow optimization

Hovedmålet med Apollo-prosjektet har vært å evaluere en AI-basert programvare (Apollo) for sanntids-analyse av magnetisk resonans (MR) opptak for automatisk deteksjon av en rekke hjernesykdommer (slag, blødninger, tumor,etc) for dermed å kunne tilpasse opptaksprotokollen til type patologi oppdag...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113995 The project will deliver a 10kW scaled device, to exploit the turbine’s unique functionality

Målsetningen med prosjektet er å utvikle og teste en enkel vertikal turbin for å produsere elektrisk energi i tidevanns- og havstrømmer. Prosjektet har som mål å videreføre dagens TRL 3 laboratorietester opp til et TRL 6 nivå gjennom tester i et realistisk miljø. Prosjektets mål er å komme frem t...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113720 Multi-Gas Sensing enabled by Meta-surfaces

Optimalisering av industriprosesser og reduksjon av luftforurensning fra dem blir stadig viktigere for å øke prosesseffektiviteten, beskytte miljøet og sikre folks helse i Europa og resten av verden. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) har blitt en godt akseptert teknologi for in-...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113841 Precision medicine for improved and personalized Cardiac Resynchronization Therapy (CRT)

Dette prosjektet har som mål å introdusere presisjonsmedisin for å bedre resynkroniseringsbehandlingen av pasienter med hjertesvikt. Elektrisk ledningsforstyrrelse i hjertemuskelen er en viktig årsak til hjertesvikt, enten gjennom ledningsforstyrrelser forårsaket av sykdom eller gjennom ledningsf...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113882 GLYCex: A novel therapeutic strategy to fight glycolytic cancers

Det overordnede målet er å utvikle ny og målrettet terapi mot glykolytiske kreftformer som kan benyttes i persontilpasset behandling. Målet med dette Eurostars-prosjektet var å videreføre vårt kjemiske stoff til en legemiddelkandidat som inkluderer et verktøy for pasientvalg, og å oppnå farmakolo...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114053 Evaluation of exercise induced bronchoconstriction by field test using lung function and a novel automated digital clinical dec sys

Anstrengelsesutløst astma er vanlig i utholdenhetsidretter og påvirker både helse og prestasjon hos idrettsutøvere i negativ retning. Mange utøvere får pustevansker på trening eller i konkurranse, men det er ikke nødvendigvis spor av dette når de først kommer til legen, kanskje flere uker etterpå...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113703 Seismic Horizon Artificial Intelligence Regeneration

I SHAIR har vi jobbet med en programvaretjeneste som predikerer anomalier i seismisk data som indikerer fluideffekter av olje eller gass. Vi har forbedret tolkningen av seismiske horisonter i hastighetsdata for å forbedre det seismiske bildet. Dette er også relevant for monitorering av CO2-lagrin...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113796 Led light concentration and ultrasound immobilization of salmon lice in fish cages

I et fullskala forsøk sommeren 2022 ble kombinert bruk av lys for tiltrekning av bevegelig lus og ultralyd (UL) for inaktivering/avliving av bevegelig og fastsittende lus på laks studert ved HIs forskningsstasjon i Austevoll. Forsøket ble gjennomført i merder der antall lus i én merd eksponert me...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Møre og Romsdal

EUROSTARS-EUROSTARS

A new take on cancer therapy: Developing inhibitors of activation induced cytidine deaminase (AID)

Kreft er sykdommer som utvikler som en konsekvens av endringer i genererer som kontrollerer cellevekst og vevsorganiseringen slik at enkelte celler får en vekstfordel. Utvikling av en kreftsvulst, tumor evolusjon, kan ta mange år og cellene vil gjennom denne tiden akkumulere nye genforandringer i...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113804 Digitization, indexation and conservation of audiovisual (AV) cultural heritage treasures.

Målet med AV-Treasure-prosjektet er å undersøke, utvikle og validere en ny integrert online åpen plattform for tilgang til, - og bevaring av audio visuelt innhold. Plattformen vil ha automatisk generert så vel som crowddsourced (CS) innhold og kontekstmetadata. Dette er en løsning fori nstitusjo...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Buskerud

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113830 Smart Environmental Control System for commercial greenhouses

Konsortiet utvikler 'Environmental Control system' (ECS), en ny teknologi for å oppnå dyrking i veksthus som et lukket kretsløp. ECS teknologien er helt automatisert og dreven av solenergi. Enheter er sammenstilt i standard shipping containers og blir solgt til veksthus dyrkere over hele verden.

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113345 Fighting Leukemia with the Original Radioimmunotherapy Alpha37

Nordic Nanovector har utviklet Betalutin®, for behandling av Non-Hodgkin Lymphoma (NHL). Betalutin® blir nå testet ut i en Fase 2bklinisk utprøving. Betalutin® består av muse antistoffet lilotomab som binder til anti-CD37 og til dette har vi festet radionukliden lutetium-177. En kimerisk (mus/men...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113445 Fitness Level Tracking by Urine Parameters

Omfattende tester har blitt utført med en varmepregings- og sprøytestøpemaskin for å produsere kostnadseffektive replika av diffraksjonsgitteret. Det utviklede RAMAN-systemet inkluderer en del skjøre komponenter som også er sensitive for forurensning og detaljerte monteringsinstruksjoner har blit...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113388 Development of reference standards for the analysis of chlorinated paraffins (CPs)

WP1: Project Management JRC og VUA assisterte Chiron i WP1. Kommunikasjonen mellom partnerne foregikk via e-post og ved TEAMS-møter. Partnerne kommuniserte godt og hadde mye kontakt i denne perioden da produktene fra Chiron var en del av sertifiseringen ved JRC. Det var Ingen formelle prosjektmøt...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113507 A Novel Approach for the Rapid Repair of Large Diameter Pipes

Rør skades bl.a. av korrosjon, bevegelse i grunnen, erosjon og generell aldring. Noen estimater forutsier at det europeiske markedet for reparasjon av avløpsrør vil nå 14,9 milliarder euro innen 2021. Tilsvarende estimater finnes for drikkevannsrør. Reparasjon av rør med stor diameter krever man...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113351 An MRI-based technology for early assessment of antidepressant efficacy in depression.

Over 300 millioner mennesker i verden sliter med alvorlig depresjon. Dette fører til over 800 000 selvmord årlig, og koster samfunnet omtrent 1 billioner euro hvert år. Det finnes mange medikament som er tilgjengelige for denne pasientgruppen, men å finne et medikament som har god virkning for de...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

Development of the scale-up and proactive platform for forensic toxicology in the NPS market

WP1: Project Management WP1 kjører som planlagt. Alle møter ble holdt online eller per telefon unntatt fysiske møter/diskusjoner på konferanser. Prosjektets styringsgruppe tok viktige prosjektbeslutninger, for eksempel om hva NPS skal inkluderes i vårt arbeid. Informasjon om utvalgte forbindelser...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113452 Cyclic and Extended Penetration CPT Tool

Gjennom prosjekt perioden har det blitt gjennomført prototype testing i eget verksted av det hel-elektriske CAEPCPT verktøyet. Totalt har en gjennomført 15 000 last sykler og resultatene er meget positive. Største delen av testene har foregått i verksted. Men en har i tillegg gjennomført tester i...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland