41,709 projects

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Rogaland

Prekubator er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør med ansvar for FORNY Rogaland. Søknad for 2010 er på 6 MNOK til en samlet kommersiell aktivitet på 12 MNOK. Prekubator søker om grunnbevilgning på vegne av 10 FoU miljø represente rt ved Universitetet i Stavanger, IRIS, H...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - HiST

HiST skal i 2010 videreutvikle nyskapingsaktiviteten utviklet i FORNY-satsingen, et arbeid som er godt forankret i HiSTs årlige plan- og budsjettarbeid. Aktivitetsnivået for Start HiST skal opprettholdes i 2010, og arbeidet med å nå ut til studentene på alle årstrinn skal systematiseres ytterl...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - HiT

Det foregår et betydelig innovasjonsarbeid blant studenter ved HIT, flere av prosjektene må betegnes som nyskapende og kunnskapsintensive. Arbeidet har resultert i en rekke priser og flere ordinære foretaksetableringer. Det er et mål å fortsatt stimulere studentene i denne typen arbeid og gi dem...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo startet høsten 2007 en prosess hvor målet var å styrke den akademiske kulturen og å skape en admininstrativ infrastruktur som stimulerer høgskolens evner til innovasjon og nyskaping. I løpet av 2008 og 2009 har vi bl .a. ved hjelp av Forny-midler gjennomført...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

A novel environment-friendly anti-fouling technology for the paint and coating industry

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

EstimationWeb: Tools for improved software cost estimation in the ICT Industry

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

New drugs for treatment of obesity

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Potato Ring Rot Management

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

ARCTIS - Analysis, Refinement, Composition and Transformation of Interactive Services

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

New cardiac markers for diagnosis/prognosis in patients with heart failure/acute coronary syn - Videreføring av 192506/I10

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Verification of a 3 dimensional integrated analog-to-digital-converter based on CMOS technology

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification: Improved energy extraction in geothermal wells by hydraulic fracturing - from research to commercial product

...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Antibacterial wound dressing

...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

LYBIN - Efficient Harbor Surveillance

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

AIMS - Integration Engine for Software Systems

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Cardio-protective Factor in Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury and Heart Failure

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Tumor Target Therapy with Immunotoxin and Cyclosporin A - a phase I study in patients with advanced carcinoma

...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification of an autonomous sailing buoy for meteorological and oceanographic observations

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - TTO Nord

TTO Nord AS (TTO) og Norinnova AS (NI) leverer en felles prosjektbeskrivelsen for bruk av kommersialiseringsmidler for FORNY Nord-Norge. I et avtalt samarbeid mellom TTO og NI skal partene, sammen med FoU-aktørene innen FORNY Nord-Norge, bidra til å fremb ringe forskningsbaserte forretningsideer ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Coventure

Coventure AS (tidligere Sørlandets Teknologisenter AS, STS) ble høsten 2000 tildelt operatøransvaret for drift av FORNY`s kommersialiseringsmidler. FORNY-arbeidet på Sørlandet har siden oppstarten resultert i et idètilfang på over 200 forretningsideer og 16 nyetableringer. Nyetableringene totalt...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Birkeland Innovasjon AS

Gjennom et stabilt og godt tilfang av ideer har Birkeland Innovasjon bygget opp en portefølje med prosjekter, hvor noen har innmeldingsdato helt tilbake til 2004. Videreutvikling av Birkelands prosjektportefølje er vår hovedoppgave. Vi skal gjennom dette arbeidet ta tidlige forskningsprosjekter ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Campus Kjeller

Denne søknaden er utarbeidet av CK i samarbeid med FoU-institusjonene IFE, FFI, NILU, NORSAR, NGI, HiAk, UniK, NAAF, Justervesenet og Telenor R&I, og representerer samlet søknad om infrastrukturmidler til FORNY-Østlandet Kjeller for 2009. I forhold til sø knad i 2008 inneholder denne 2 nye aktøre...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - NIVA

NIVA innarbeidet innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater som et eget målområde i strategiplanen i 2006. Dette har allerede gitt tre nye datterselskaper, betydelig interesse for innovasjon i organisasjonen, og mer penger til spennende forsk ning. Erfaringene viser at NIVA har et be...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiST

HiST skal i 2009 videreutvikle nyskapingsaktiviteten utviklet i FORNY-satsingen, et arbeid som er godt forankret i HiSTs årlige plan- og budsjettarbeid. Aktivitetsnivået for Start HiST skal opprettholdes i 2009, og arbeidet med å nå ut til studentene på alle årstrinn vil fortsette og skal syst...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiFM

Prosjektet viderefører arbeidet i perioden 2005 -2008 med å bygge opp en infrastruktur for å stimulere og støtte opp om arbeidet med entreprenørskap og bedriftsutvikling ved Høgskolen i Finnmark. Ambisjonsnivået skal tilpasses det tilfanget av ideer en realsistisk kan regne med. Det har vist s...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Bergensmiljøene

BTO er opprettet av 7 forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsi nstituttet (HI, 20%). Det er videre inng...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - LEN

I Midt-Norge er det etablert et samarbeid mellom - Høgskolen i Nord-Trøndelag - Høgskolen i Sør-Trøndelag - Møreforsking AS - Høgskolen i Molde - Høgskolen i Ålesund - Høgskolen i Volda - Høgskolen BI Trondheim - Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) med L EN som felles FORNY kommersialiseringsakt...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - UiA

Universitetet i Agder, tidligere Høgskolen i Agder - har deltatt i FORNY-programmet siden høsten 2000. UiA har inngått samarbeidsavtale med tidligere STS, nå Coventure som er vår kommersialiseringsenhet. Det er også etablert et samarbeidsutvalg der Covent ure AS, UiA og Sørlandets Sykehus HF delt...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - NTNU

Vi er kommet godt i gang med infrastrukturarbeidet ved NTNU og St.Olav, men fremdeles er mye ugjort. Vi mener fortsatt at det finnes flere kommersialiserbare forsknings¬resultater rund omkring i fagmiljøene enn de vi så langt har klart å identifisere. End ring av sterke kulturer tar tid og krever...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Bonus - Simula

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo