0 projects

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Adapting Coastal Zone Management to Ocean Acidification

Målet med dette prosjektet har vært å finne ut hvordan kystsoneforvaltningen kan bidra til å redusere de negative konsekvensene av havforsuringen. Det finnes imidlertid svært lite kunnskap om havforsuringsprosessene i kystnære havområder, og enda mindre kunnskap om konsekvensene for livet i havet...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland