0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Kan kunnskapsbasert og personrettet utredning av psykoselidelser hos eldre gi bedre diagnostikk og behandling og riktigere bruk av ressurser

Bedre behandling og generelt økt levealder i befolkningen gir et forventet økt antall eldre med psykotisk lidelse i samfunnet. Personer som har en kronisk lidelse kan forvente å leve lenge med sin sykdom, mens en viss andel eldre utvikler psykoselidelse i eldre år. Man har vist at kostnaden forbu...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ocean - sea-ice - atmosphere teleconnections between the Southern Ocean and North Atlantic during the Holocene

Norsk-indisk forskningsprosjekt OCTEL undersøkte på klima og interaksjoner mellom havet, havis og atmosfære i Sørishavet og den nordlige Nord-Atlanteren og fjernvirkninger mellom den sørlige og nordlige halvkule i løpet av siste 11 700 år (Holocen). De to første objektene for prosjektet var å...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Intraplate Seismicity in India and Norway: Distribution, properties and causes (IPSIN)

IPSIN er et bilateralt forskningssamarbeid mellom Norge og India om analyse og sammenligning av jordskjelv i de respektive områdene. Både India og Norge befinner seg i de såkalte stabile kontinentale regioner, hvor jordskjelvaktiviteten er sammenlignbar. Konsekvensene av jordskjelv i slike område...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Quantifying Impacts of South Asian Aerosols on Regional and Arctic Climate

Dobbel klimaeffekt av partikkelutslipp i India Aerosoler, ørsmå partikler i atmosfæren, spiller en viktig rolle i klimasystemet og gir et betydelig bidrag til menneskeskapte klimaendringer. Utslipp av partikler og deres forløpere har økt betydelig på det indiske subkontinentet og regionen er i ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

The Impact of Research on Policy: an empirical study of the use of scientific knowledge in policymaking

Regjeringen har høye ambisjoner for det norske kunnskapssamfunnet, og Stortinget bruker betydelige midler på forskning og utvikling og høyere utdanning. Politikk påvirker på denne måten forskning, men vi har begrenset kunnskap om hvordan forskning påvirker politiske beslutninger i Norge. Idee...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Det mangfoldige museet

I min PhD oppgave ser jeg på ulike måter museer inkorporerer erfaringer og kunnskaper som kan kalles erfaringsnær kunnskap. Dette inkluderer individer eller lokalsamfunns personlige fortellinger, men også andre typer kunnskap som ikke er akademisk basert eller anerkjent. Jeg definerer erfaringsn...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Innlandet

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til UiT - Norges arktiske universitet

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Eelume - A Disruptive Subsea Inspection and Intervention System

Eelume er en ny type fleksibel IMR (Inspection, Maintenance and Repair) robot. Roboten har en leddet og fleksibel kropp med lite tverrsnitt som gir betydelige fordeler i forhold til eksisterende ROVer og torpedo-formede, stive AUVer. Spesielt gjelder dette muligheten til å utføre IMR på trange og...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reiser - Dedikert sensor for talegjenkjenning

Talegjenkjenning holder på å bli en moden og foretrukket teknologi for interaksjon med elektroniske enheter, både i konsument- og i industri-markeder. Microsoft Xbox, Google Now, iPhone Siri og Amazon Echo er bare noen eksempler som illustrerer denne trenden. BCC Research anslår at totalmarkedet ...

Awarded: NOK 82,332

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International Workshop on Cryptography and Digital Mass Surveillance

See attached document

Awarded: NOK 29,616

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Learning Flexibility: Complexity, Innovation & Inter-Urban Knowledge Transfer

Byene våre øker i størrelse og kompleksitet, og som koronviruspandemien har vist, er de sårbare for sammenkoplede sosiale, politiske, økonomiske og helsemessige kriser. Bærekraftig byutvikling krever nye måter å tenke på og innovative og fleksible løsninger, inkludert desentraliserte systemer, me...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Translating Weather Extremes into the Future - a case for Norway

Projeksjoner av klimaendringer viser tydelig at kraftige nedbørshendelser vil øke, særlig på høye, nordlige breddegrader. Storskala dynamiske prosesser, som for eksempel såkalte atmosfæriske elver som utvikler seg fra ekstra-tropiske sykloner og forårsaker unormal sterk orografisk nedbør, er kara...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

MineGas Phase 2

The overall aim of the MineGas project is to upscale, pilot and commercialise our innovative and patented system enabling commercial production of CH4 in abandoned coal mines where gas yields have dropped under technically usable (i.e. methane concentrations lower than 20%) and economically profi...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Co-creation of value in Public service delivery

The project will develop conceptual understandings and empirical knowledge of value co-creation in public services. The project will empirically explore and evaluate six approaches that potentially enable co-creation of value in public services, and analyse the consequent individual and societal ...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Innlandet

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

11th Nordic Conference in Behavioral and Experimental Economics

Det søkes støtte til gjennomføring av 11. Nordic Conference in Behavioral and Experimental Economics, ved Handelshøyskolen BI/Nydalen 30. september og 1. oktober 2016. Konferansen ambulerer mellom de Nordiske land, og avholdes for 11. gang i 2016. Konferansen er en etablert arena for diskusjon ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

SENMUS follow-up

The proposed project 'The Sense of Music' (SENMUS) aims to enlarge substantially our understanding of the ways in which music can help us make sense of the world and ourselves. By uncovering scholarly lacunae comprehensively for the first time, SENMUS examines how philosophical and musicological ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New flexible fire resistant materials for complex products

Trelleborg Offshore Norway AS has now successfully developed the future generation of fire resistant materials based on rubber. The new material characteristics will allow new product design approaches and innovative production methods. Our overall project goal is the demonstration of our new f...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Flexible Assembly Cell for Permanent Magnet Machine

Rolls-Royce Marine har i dette prosjektet tilegna seg teknologi for robotisert montering av sine produkt. FlexCell er eit haleprosjekt til innovasjonsprosjektet Autoflex (219296) og det er forskningsresultata frå der i frå som no har blitt industrialisert. Målsetninga var å få løysingane frå A...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Designing new renewable nano-structured electrode and membrane materials for direct alkaline ethanol fuel cellreinforced with graphene oxide

The overall concept of the NanoElMem project relates to developing novel stable and highly effective materials for the direct alkaline ethanol fuel cell (DAEFC), which directly converts ethanol to electric power. The enhancement of the performance of DAEFCs is based on the development of platinum...

Awarded: NOK 49,902

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Subsea Valley vil etablere nye, strategiske samarbeid med relevante miljø i Houston innen teknologi, innovasjon, tech transfer og utdanning

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om Subsea Valley og det verdensledende, norske teknologi- og engineeringmiljøet i en av de viktigste energihubene i verden, Houston. Prosjektet vil etablere nye, strategiske samarbeidsrelasjoner mellom Subsea Valley og relevante FoU-miljø i Houston in...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Hvordan begrense matsvinnet

Seminaret er viet tiltak for å redusere matsvinnet, og viser frem forskningen som gjøres på området. Hovedvekten er lagt på hvordan emballasjen kan bidra til å redusere matsvinnet. Hva næringslivet gjør for å redusere matsvinnet blir et annet sentralt tema. Likeså hva som må til for å få folk til...

Awarded: NOK 18,020

Project Period: 2016-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Klinisk studie bile duct cancer

PCI Biotech har gjennomført en fase I studie i den sjeldne sykdommen gallegangskreft (cholangiocarcinoma) med meget spennende resultater som indikerer tidlige tegn på vedvarende behandlingsrespons (krymping/fjerning av kreftsvulster) i nær 60% av pasientene. Dette er langt over det som oppnås med...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte og posisjonering mot H2020

Se vedlegg

Awarded: NOK 11,487

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reduced energy consumption during biorefining of wood

Have planned meeting with Dr. Marc Sabourin, EVP Business Development Americas , Leaf Resources Limited to discuss future projects in the area of ??biorefining . Also planned meeting with Dr. Antti Luukkonen, Global Product Manager ( Technology), Andritz United States to discuss possible pilot in...

Awarded: NOK 16,289

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

First global conference in Aquatic Animal Epidemiology

Konferansen er initiert for å sette fokus på betydningen av epidemiologi (og tilgrensende fagområder som biosikkerhet og helseøkonomi) og epidemiologisk forskning som et redskap for å sikre en bærekraftig og handelsmessig trygg akvakulturnæring i et globalt perspektiv. Epidemiologisk forskning er...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2016

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Multi-approach and Multi-scale Electrocatalyst Design for Carbon Dioxide Activation and Chemical Synthesis

Hence, the proposal at hand takes into account three prominent electro-catalytic CO2-to-chemicals routes, namely the direct methanol synthesis (1), the process of electro-catalytic CO2 reduction to CO, (2) and the electro-catalytic ethylene synthesis (3). In all three cases, multi-scale modelling...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Sveisepistol med avanserte styringsfunksjoner

NST WS har utviklet en unik sveisepistol med egenskaper som er unike både nasjonalt og internasjonalt. Sveisepistolen er utviklet til nivå TRL 6 og den er klar for storskala test med nasjonale og internasjonale referansekunder. Gjennom en fase 1 prosjekt ønsker man å utvikle forretningsplan og ma...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2016-2017

Location: Buskerud

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 8th International Conference on Marine Bioprospecting - BIOPROSP_17.

BIOPROSP_17 er den 8. internasjonale konferansen i marin bioprospektering som arrangeres annen hvert år av MABIT-programmet i samarbeid med regionale og nasjonale nærings- og forskningsaktører. BIOPROSP har som mål å tilby et spennende faglig program som gir deltakerne mulighet til å bli oppdater...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Malignant Exploitation of Obese Environments

The original proposal was suggesting a two-pronged systemic cancer biology approach to identify the molecular underpinnings of obesity-regulated cancer progression. While not often discussed in connection to obesity, cancer and cancer development are highly linked to obesity. Based on numerous la...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reach reise USA

Det primære målet med reisen er å delta i REACH, et kurs i regi av Forskningsrådet og Innovasjon Norge, med målsetning om å øke suksess-sannsynligheten for vellykket kommersialisering av forskningsresultatene. Dette skal oppnås ved å redusere risiko, finne alternative veier til markedet, og aksel...

Awarded: NOK 46,994

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo