0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Understanding climate change impacts in an Arctic ecosystem: an integrated approach through the prism of Svalbard reindeer

Arktiske økosystemer er naturlige laboratorier for studier av klimaeffekter fordi de er enkle og under rask oppvarming. Vi har samlet økologiske data gjennom mer enn 25 år av Svalbardreinen og sentrale komponenter i deres økosystem, som beiteplanter og parasitter. I vårt forrige prosjekt samlet v...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimavenn - sesong 2: En dokumentarserie for barn og unge om klima- og miljøspørsmål

TV-serien for strømming skal engasjere familier med barn i alderen 5 - 12 år til å ta bevisste klima- og miljøvalg i egen hverdag. Forskere fra Universitetet i Bergen og NORCE møter skoleelever for å gi innsyn i forskningsarbeidet som pågår for å skaffe best mulig faktagrunnlag innen fire hverdag...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Polar Alien Hunters A science communication initiative to increase biosecurity education in Antarctica

As the continent least touched by humans, Antarctica is humanities last chance to demonstrate pre-emptive responsibility to the environment. Yet, we cannot achieve this without first educating those who visit. There is no singular biosecurity campaign in Antarctica to educate visitors on the risk...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

FUTURUM DIGITAL

Prosjektet har sin bakgrunn i en utstilling om framtida - FUTURUM - som ble utviklet til NTNUs Vitenskapsfestival i juni 2019, der 25 tematiske moduler belyste bærekraftrelatert forskning fra hele NTNUs faglig bredde. 12 moduler ble høsten 2019 montert i lokalene til NTNU Vitenskapsmuseet, som pr...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Timing of host-vector-pathogen activity and emergence of Lyme disease under climate change

Økosystemer er viktige for menneskets livskvalitet, men nærkontakt med naturen kan også medføre risiko for menneskers helse og velvære. En stor utfordring med dagens klimaendringer er fremveksten av flåttbårne sykdommer, og Verdens helseorganisasjon (WHO) identifiserer Lyme borreliose som en prio...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

15 klimaforedrag a 15 minutt der ein forskar presenterer eit aktuelt tema knytt til klimaendringane og klimaomstillinga av samfunnet.

Klimakvarteret er ein digital formidlingsserie i femten delar. I kvar del presenterer ein ny forskar eit konkret tema knytt til det breie klimafeltet. Sjølve foredraget er på 15 minutt. Klimakvartera blei sendt direkte i 2021, men er no tilgjengeleg som opptak via Youtube. Norsk klimastiftelse er...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Norwegian Scientific Academy Summer School Svalbard 2021 - The Global Arctic – Reaching out to the Third Pole

The term “Global Arctic” is gaining currency in contemporary debates about how the Arctic and the rest of the world are interconnected. Academics use the term to show how what happens in the Arctic has global implications, as well as how events in other parts of the world impact the Arctic. Moder...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Innlandet

KLIMAFORSK-Stort program klima

Geofaredagen 2021

Geofaredagen is a direct result of the Research Council of Norway's 'fagevaluering' of geosciences in 2012. As a result, the national geohazards council, Geofarerådet, established the need for Geofaredagen, the first of which was held in 2016. The conferences are unique planned events held every ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Responsive Organising for Low Emission Societies - ROLES

ROLES (https://roles.w.uib.no) har som mål å identifisere hvordan europeiske byregioner kan akselerere dekarboniseringen av energisystemer gjennom digitalisering av energiinfrastruktur på måter som skaper samfunnsnytte. Til tross for innbyggernes ønske om å dekarbonisere samfunnet, er det utfordr...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Overcoming Obstacles and Disincentives to Climate Change Mitigation: A cross-cutting approach by human and social sciences - 202CM

Forskere ved UiB samarbeider med kolleger ved Université catholique de Louvain i Belgia og Université Clermont Auvergne i Frankrike om prosjektet Overcoming Obstacles and Disincentives to Climate Change Mitigation: A cross-cutting approach by human and social sciences. Gjennom å kombinere lingvis...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

An approach for innovative Climate Learning, Evaluation and Action in Neighbourhoods - CLEAN Cultures

Grasrotinitiativer fra individer og grupper er avgjørende for å øke aksept av og engasjement for tiltak mot klimaforandring. Vanlige strategier for å involvere disse gruppene leder ofte ikke til forandring i atferd eller perspektiver. CLEANcultures undersøker om det å utvide perspektiver på et sy...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers - JUSTDECARB

Tiltak for å redusere klimagassutslipp må oppskaleres raskt dersom Parisavtalens mål skal være innen rekkevidde. Samtidig har selv moderate tiltak i mange europeiske land blitt sett på som sosialt urettferdige, og møtt med protester som har ført til at tiltakene har blitt svekket eller blokkert. ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Tourism Risks (TourRISK): A resilient low-carbon, high-yield tourism model for Norway

I 2021 har det vært søkelys på å lage et solid grunnlag for å beregne klimagassutslipp og inntekter forbundet med turisme i Norge i arbeidspakke 1. Arbeidspakken gir grunnlag for forskningen i andre arbeidspakker. Vi har gjennomført en longitudinell input/output-analyse som vurderer både utslipp ...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Emerging Leaders 2021

Emerging Leaders (EL) er en del av ungdomsprogrammet til Arctic Frontiers og ble første gang organisert i 2012. Hvert år har rundt 30 norske og internasjonale ungdommer deltatt på en "dannelsesreise" gjennom det nordnorske kystlandskap, fra Bodø via Lofoten-Vesterålen til Tromsø for å lære om - o...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

The big data and climate FRONTIER: making sense of the explosive increase in climate data through smart designs and big data methods

Den neste forskningsfront knyttet til regionale klimaendringer er ikke knytet til produksjon av mer data, men til å produsere mer informasjon Informasjon om klima blir stadig viktigere for effektiv planlegging, tilpasning og begrensing av fremtidige kostnader og forandringer som følge av klima...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Rough Ocean

Albert Einstein sa "alt skal gjøres så enkelt som mulig, men ikke enklere". Dette gjelder godt for mange teorier som ligger til grunn for fysisk oseanografi, studiet av havdynamikken. Folk har antatt at for eksempel havet har en konstant tetthet, blir tvunget av konstant vind og har en flat bunn....

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimadult Norge rundt: En workshopturné for kunnskapsdeling og samskaping av beste praksis innen grønn nudging

Nudging er et verktøy for å endre folks atferd, som går ut på å legge til rette for at ønsket atferd er enkelt, intuitivt og attraktivt å gjennomføre. Dult er små endringer i valgsituasjonen, og kan for eksempel brukes til å stimulere til klimavennlige valg. Det er et alternativ til påbud, forbud...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities

Menneskeskapte globale endringer vil ha betydelige virkninger på regionale- og kystskalaer, på marine systemer og avhengige sosioøkonomiske systemer og økosystemtjenester. Kapasitet til å forstå og forutsi disse innvirkningene på regionale hav og kyst er avgjørende for å utvikle robuste strateg...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities

Prognoser om klima og havendringer har blitt levert på globale eller bassengområder ved hjelp av Earth System Models (ESM). Imidlertid gir slike modeller ikke nødvendigvis de riktige representasjonene av lokale fysiske og biologiske prosesser, noe som igjen begrenser muligheten til å fange opp v...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Functional responses of forest soil biota to climate change and biochar: ecosystem carbon budget, soil condition and management implications

Det er viktig for samfunnet å forstå effektene av klimaendringer på biologisk mangfold og viktige prosesser i våre økosystemer. Slik forståelse er nødvendig for å kunne utforme tiltak mot og tilpasse seg til klimaendringer på en effektiv måte. Prosjektet ForBioFunCtioN vil undersøke hvordan klima...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of energetic electron Precipitation In a Changing climate

Variabelt romvær forårsaker energisk elektronnedbør (EEP) i den øvre atmosfæren på høye breddegrader. EEP produserer nitrogenoksider (NOx), som har en lang kjemisk levetid i polarnatten vinterstid, og synker til stratosfæriske høyder via det meridionale sirkulasjonssystemet. Det har en betydelig ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Living with climate change: motivation and action for lifestyle change (CLIMLIFE)

Prosjektet CLIMLIFE studerer hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i deres normale, daglige valg av levemåte. Det er bred enighet om alvoret i klimaspørsmålet, men samtidig må vi leve våre daglige liv og passe på våre behov og interesser og vårt fellesskap. Hvor villige er vi til ...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The impact of artificial light on arctic marine organisms and ecosystems during the polar night

Til enhver tid vil halvparten av jordens overflate være mørklagt. Og mens det er mørkt, er en vanlig antagelse at biologiske prosesser som ellers er regulert av solen opphører. Men mørket er også det foretrukne 'habitatet' for de mange nattaktive organismene som heller sover seg gjennom dagen. Fo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Machine Ocean – Combining Machine Learning and Earth Observations to Improve Simulations of Turbulent Behavior in the Earth System

Pålitelige vær- og havvarsler er grunnleggende for samfunnets sikkerhet, og forskere jobber kontinuerlig med å forbedre prognosemodellene. Atmosfæren og havet er deler av et komplekst system som kalles Jordsystemet. Globalt sett er dette systemet relativt enkelt: solenergi blir absorbert på jorda...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Frost, flom og tørke - sju historier om klimaet historie

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Float Your Boat

Formålet med aktiviteten er å øke forståelsen for klimaprosesser, Arktis og betydningen av forskning gjennom aktiv involvering av skoleelever. Prosjektet er basert på Nansensenterets pågående aktivitet i havet nord for Svalbard. Tilnærmingen er å invitere skolebarn til å bygge små trebåter som de...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Improving the representation of small-scale nonlinear ocean-atmosphere interactions in Climate Models

For å kunne initiere og støtte samfunnsinitiativer som reaksjon på klimaendringer, er fremtidige fremskrivninger av klimasystemet ved hjelp av koblede høyoppløselige klimamodelsimuleringer nødvendige. En viktig utfordring i høyoppløselig modellering er behovet for å løse prosesser som vanligvis h...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Permafrost ecosystems entangled with human life in Mongolia- evaluating the impact of land use change in a warming climate

Permafrost4Life er et prosjekt som undersøker permafrost og klima i Mongolia ved hjelp av feltmålinger, fjernanalyse og numerisk modellering. Fokuset er interaksjonene mellom permafrost, lokale økosystem, og påvirkningen fra den tradisjonelle, nomadiske gjeterlivsstilen som fortsatt i dag preger ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Extreme windstorms and related damage

Ekstrem vind og relaterte skader er en viktig faktor i det norske samfunnets generelle vær- og klimasårbarhet og stormskader (inkludert vind og stormflo) utgjør over halvparten av de private forsikringsutbetalingene knyttet til naturskade. Planlegging og avbøtende tiltak for å redusere vindrelat...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

MEATigation er eit forskings- og industrisamarbeidsprosjekt som skal utforske eit viktig trinn i Noregs omstilling til ei lågutsleppssamfunn, nemleg transformasjon av matsystemet. Ein reduksjon i vestleg kjøttforbruk er viktig for å sørge for at vi har nok mat til alle menneske på jorda samstunde...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage