0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Water waves interacting with arbitrary shear currents in 3 dimensions

Når både strøm og bølger er tilstede samtidig nær vannoverflaten, kan de to ikke betraktes hver for seg, fordi de kan yte sterk påvirkning på hverandre. Dette er svært ofte tilfelle: for eksempel setter vinden havoverflaten i bevegelse, og tidevann lager sterke strømmer nær kysten. Samspillet ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Towards sustainable renewable energy production: Developing a Life Cycle Impact Assessment framework for biodiversity impacts

Produkter (f.eks. en datamaskin eller en t-skjorte) og prosesser (f.eks. elektrisitetsproduksjon) påvirker miljøet på flere måter igjennom deres livssyklus. Ambisjonen til livssyklusanalyse (LCA) er å fange og kvantifisere alle disse miljøpåvirkningene, spesielt med tanke på negative påvirkninger...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Comparative climate impact assessment of the forest based bio-economies of Norway, Sweden and Finland

Mange av Klimapanelet (IPPC) sine framtidsscenarier for primær energiforsyning og arealbruk tegner opp en fremtid som er mer avhengig av landbaserte økosystemer for å levere mat, fiber og energi enn i dag. Bioenergi er den desidert viktigste typen fornybar energi i studier som skal oppfylle stren...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Transsystem, unified approach for global and regional integration of socialecological study toward sust. use of biodiv. and ecosys. services

Økosystemer er verdifulle ressurser gjennom de tjenestene de tilbyr, bl.a. igjennom å forsyne oss med mat, flombeskyttelse samt kulturelle tjenester som rekreasjon. Den voksende globale økonomien vi observerer, øker presset på økosystemer og truer potensielt økosystemtjenestene gjennom klimaforan...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Modeling of obstructive sleep apnea by fluid-structure interaction in the upper airways

Snorking oppstår når de myke delene i de øvre luftveiene vibrerer så mye at luftveien klapper sammen. I noen tilfeller er snorkingen så ille at medisinsk behandling blir nødvendig. Den mest alvorlige formen, obstruktiv søvnapne (OSA), rammer 2-4 prosent av befolkningen. Lidelsen er kjennetegnet v...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamental study of hydrodynamics and mass transfer in annular-mist flow

Den hidtil usete etterspørselen etter klimaanlegg og kjøling utløses av ekstraordinære teknologiske utfordringer, der vår begrensede kunnskap om hvordan varmen overføres spiller en viktig rolle. Design og optimalisering av varmeoverføringsutstyr er avhengig av slik kunnskap og nøyaktige modeller....

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Boiling of multicomponent mixtures in confined geometries

Koking er en effektiv varmeoverføring mekanisme og derfor et av de mer populære valgene når det kommer til de høye varmeflukser oppstått i miniatyrisert prosessutstyr som for eksempel mikro-og mini-varmevekslere, mikro-reaktorer og brenselceller. Utviklingen av to-fase mikro-kanalteknologi krever...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Turbulent particle suspensions

Med en partikkelblanding mener vi små faste partikler fordelt i en strømmende fluid som enten kan være en væske eller gas. Denne blandingen utgjør således en to-fase strømning og som oftest er strømningen kaotisk og turbulent heller enn regulær og glatt. Det overveiende antall studier av slik to-...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-JSPS-JSPSmobilitet fra Japan

Modeling the Wake Characteristics of Floating Wind Turbines

...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Investigation of oxy-fuel flame structure by laser diagnostics

The PhD project is a part of the BIGCO2 project coordinated by SINTEF Energy Research. The focus of this project is to study oxy-fuel flames whose reactants are methane and O2/CO2 mixtures, under standard conditions. The investigation will allow identifyi ng the difference with conventional air s...

Awarded: NOK 79,000

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Analysis of Two Phase Flow Instabilities

This proposal describes the research activities in the area of multiphase flow instabilities which will be developed in the Institute of Thermal-Hydraulics at Purdue University. Applicant: Associate Professor Carlos Alberto Dorao, Dr.ing. Parent Institu tion: Department of Energy and Process En...

Awarded: NOK 83,000

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Numerical investigation of the influence of electric fields and surface active agents on the coalescence and breakup of water drops in oil

Oil extracted from offshore reservoirs will normally contain a significant percentage of water. This water has to be removed from the oil to meet production requirements. Optimization of the separation process would give an increase in the volumetric thro ughput and enable the utilization of more...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Strategisk nettverk mot Asia: Japan og Kina

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Huang, Zhiyong Kina stp 07/08

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Li, Jianchang kinesisk statsstip 2006/07

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

A Liquefied Energy Chain for Exploitation of Natural Gas, Capture and Injection of CO2 for EOR - Optimisation, Pinch and Exergy Analysis

The objective is to create an energy and cost effective transport chain for stranded natural gas for power production with CO2 capture including liquefaction and transport of CO2 to be injected in an oil field for EOR or an another suitable storage. The integrated liquefied energy chain consis...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRITEK-Teknologi

Roughness and rotating fluid turbulence

Turbulent flows in rotating systems are of major practical concern in gas turbines and hydraulic machinery. It is well known that system rotation affects not only the mean fluid motion but also the turbulence field. The Coriolis force arising from the rot ation of the frame-of-reference gives ris...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan - Fostering international cooperation in renewable energy

The Centre for Renewable Energy aims to works closely with a number of domestic and international partners to build effective long-term partnerships and synergies, and to advance the work in collaboration with other leading institutions and initiatives su pporting renewable energy deployment. T...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kina - Fostering international cooperation in renewable energy

The Centre for Renewable Energy aims to works closely with a number of domestic and international partners to build effective long-term partnerships and synergies, and to advance the work in collaboration with other leading institutions and initiatives su pporting renewable energy deployment. T...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Xu, Lai kinesisk statstip 2005/06

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

The effect of hydrogen addition to automotive fuels in SI- CI- and HCCI internal combustion engines

The effect of adding hydrogen to alternative fuels for transportation is the main objective for this project. This includes studies of how different alternative fuels for Spark Ignition (SI) engines and Compression Ignition (CI) engines, respectively, res ponds to addition of hydrogen in small or...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Third National Conference on Computational Mechanics - MekIT'05

The project is the arrangement of the Third National Conference on Computational Mechanics in Trondheim in May 2005. The project comprises practical, technical and scientific preparations for the two-day conference, including the editing of the conference proceedings.

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Modelling of particle interaction and numerical simulation of compressible fluid flow with particles

The proposed project is a continuation of an ongoing line of research at NTNU and SINTEF Energy Research aimed at the numerical solution of three-dimensional transient compressible multi-fluid models for multiphase flow. Emphasis will be given to flows wi th particles (i.e. droplets), as encounte...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Modelling and numerical simulation of turbulent flows with droplets in the presence of an electric field

The proposed project is closely related to the ongoing research collaboration between NTNU, SINTEF, ABB, Norsk Hydro, Statoil and Elf to improve the design of coalescers for separating oil and water and the SIP named Particle Technology. The research top ic is modelling of the interaction of tur...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Numerical simulation of coalesence and dispersion in the presence of an electric field

The project is a part of an ongoing research collaboration between NTNU, SINTEF, ABB, Norsk Hydro, Statoil and Elf to improve the design of coalescers for separating oil and water. The current project involves direct numerical simulation of drop motion in cluding instability, dispersion and merge...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Turbinteknologi

Ved Vannkraftlaboratoriet ved Termisk energi og vannkraft pågår fem dr.ing. studier. Dr.ing. studiene tar sikte på å øke virkningsgraden, sikkerheten og fleksibiliteten i den bestående vannkraftproduksjonen. Dette for å øke effekt-reserven som i dag er fo r liten slik at utkopling av forbruk kan ...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Industriell økologi i energikrevende industri - SUP

Industriell økologi er et relativt nytt fagfelt, som sier at industriell produksjon må skje innenfor rammer satt av samfunnet eller av bedriften selv. Rammer er for eksempel normer for utslipp som miljøet kan tåle. Det er utviklet gode systemer for evalue ring av material-bruk og evaluering av på...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Industriell økologi - framtid, kommunikasjon og læring (SUP)

Prosjektet er et Strategisk universitetsprogram (SUP) som har til hensikt å bidra til kunnskapsutvikling innen industriell økologi i skjæringsfeltet mellom teknologi og samfunnsfag/humaniora. Prosjektet har form av et tverrfaglig samarbeid, og består av t o doktorgradsprosjekter samt et syntesepr...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 1999-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage