0 projects

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksj...

Awarded: NOK 19,418

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Støtte til deltagelse på Drilling and Well Technology Week for å møte potensielle samarbeidspartnere

Oliasoft søker i denne søknaden om reisestøtte for deltagelse på Drilling and Well Technology Week i Houston, USA for å møte potensielle samarbeidspartnere til nye FoU prosjekter på det amerikanske markedet.

Awarded: NOK 11,499

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Markedsadgang Kina

Respinor skal delta på det offisielle statsbesøket til Kina fra 14. oktober - 18. oktober 2018. Respinor skal presentere sin teknologi for investorer og potensielle samarbeidspartnere under et seminar i Beijing, Norway China Cooperation on Health Technology Solutions med innledning av Mrs. Anne G...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

reTyre - Ekspansjon til USA

Formålet med reisen er å møte samarbeidspartnere som skal hjelpe oss å finne veien inn i det Amerikanske markedet for produktene våre under brandet vårt "reTyre". Reisen går til New York, USA. Det er booket møte med Jorgen Flood fra JF Financials INC, som skal hjelpe oss med å ekspandere selskape...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Internasjonalt nettverk for autonome skip

Søknaden ber om 50% dekning av resie til og opphold i Montreal for konferanse og workshop.

Awarded: NOK 11,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Medlem av Norway Healthtech – Conceptomed utnevnt til «Company of the year 2016» 1 pågående Skattefunnprosjekt.

Vi skal utrede markedsaktører og mulig partner i USA for å gjøre våre medtech-produkter verdensledende innenfor sin kategori. Vi har identifisert flere potensielle partnere og skal møte disse og starte en diskusjon om grunnlag for partnerskap.

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2018-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Markedsavklaring til USA

Dignum er et hjelpemiddel som skal gjøre det mulig for brukere med redusert mobilitet å gå på toalettet på egenhånd. Per nå er hovedsatsingen vår i Norge rettet mot ryggmargskadde som benytter klyster til å starte avføringsprosessen. Aktivitetene som er planlagt: 1. Møte med en markedsledende a...

Awarded: NOK 15,814

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Definere behov og løsning med innovative produkter i helse- og gravferd sektor i USA

Formålet med prosjektet er å få etablert et kontaktnettverk i USA for å definere behov og løsning for levering av innovative produkter. Utfordring er å være tilstede og møte representanter i USA og deltar i markedsaktiviteter for å sikre riktig forståelse. Det kreves å reise og møte både brukere ...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2018-2018

Location: Telemark

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering internasjonalt samarbeid

Vi har som mål å delta på 2 konferanser / messer i Kina med stand hvor vi vil vise frem våre produkter og kvalifikasjoner. På disse konferansene vil vi også etterstrebe å holde muntlige innlegg samt delta i brookerage arrangementer. Nettverksbygging med henblikk på samarbeid vil være i fokus, f...

Awarded: NOK 20,186

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte ifm skalering av ProductionCompass i Brasil og USA

Solution Seeker er i ferd med å vokse internasjonalt, i takt med planlagt kommersialisering av ProductionCompass høsten 2018. Blant satsningsområdene til Solution Seeker internasjonalt er Brasil og USA. Fem nøkkelpersoner i Solution Seeker vil derfor gjennomføre tre reiser til Brasil, samt to rei...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Travel support Teknova 2018

See attachment.

Awarded: NOK 66,999

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til etablering av samarbeidsnettverk i USA og Japan

Delmål 1: Reise for Vetle Jonassen til Seattle/Washington juni 2018: Deltakelse konferanse IASIM, møte for mulig utviklingssamarbeid (lidar/hyperspektral avbildning) med Eigenvector Research, Inc., Manson, WA, USA Delmål 2: Reise til Japan for Bernt Larsen og Vetle Jonassen i oktober/november 2...

Awarded: NOK 26,943

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Strategisk FoUI samarbeid mellom Norge og Brasil innenfor petroleum- og Havteknologi.

GCE Subsea (www.gcesubsea.no) er et industridrevet initiativ som består av over 110 medlemmer og partnere som hovedsakelig har sitt virke innen subsea- og havteknologi. Klyngen er en del av Norwegian Innovation Clusters programmet og arbeider for å bidra til økte internasjonale markedsandeler og ...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

REISESTØTTE til 22nd International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis (PYRO 2018) 19-21 April 2017

Bioenergy is one of the highly prioritised R&D areas in SINTEF Energy Research. There are 1 Centre for Environment-friendly energy research (FME), 3 knowledge-building Projects for Industry (KPN) and several Innovation Projects for the Industrial Sector (IPN), which are currently led and coordina...

Awarded: NOK 12,519

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksj...

Awarded: NOK 6,352

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av norsk-japanske samarbeidsprosjekter innen offshore og blå vekst

GCE NODE reiser til Japan i uke 23 sammen med representanter fra Teknova, IRIS og Christian Michelsen Research. Følgende møter planlegges gjennomført: 5. juni: Workshop med fokus på å konkretisere mulige samarbeidsprosjekter mellom Nippon Foundation og GCE NODE, IRIS, CMR og Teknova. 6. juni: ...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering og formalisering av FoU avtaler med utvalgte kinesiske partnere til DOSCON AS FoU aktiviteter.

DOSCON AS utvikler og leverer prosessovervåknings- og prosesskontroll-løsninger til vann og avløpssektor. DOSCON AS har et konsept for styring av kjemikalier for kloakkrenseanlegg som er verifisert i Norge, med behov for tilpasning til det kinesiske markedet. Det er også behov for å tilpasse kons...

Awarded: NOK 71,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablere nettverk for samarbeid i Kina.

Formål: Etablere nettverk for anskaffelse av lukt og smaksstoffer til agn. Land: China. Planlagte møter: Old Ghost Sportfishing Bait Co., Ltd. , Wuhan, Hubei (Kinas største produsent av agn). Kontakt: Hr. Yi (President) Zhoushan Terui Trading Co., Ltd., Zhoushan, Zhejiang (Ecobait’s representan...

Awarded: NOK 70,375

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Study trip to Minneapolis in the Health Executive Lean Launchpad program.

Health Executive Lean Launchpad is designed to assist startup companies in the health care sector, so chances for success are increased for participating companies. From meetings, instructions and tasks participating startup companies learn how to investigate the market, validate the business ide...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til USA - Bilateralt samarbeid

Reisen er planlagt med base i Houston i uke 15 og New Orleans i uke 16. Onsdag 11. april 2018 er det planlagt møte med AFGlobal i Houston som er en potensiell samarbeidsparter. Se link for mer info: http://www.afglobalcorp.com/products-and-services/drilling/managed-pressure-drilling Planen er o...

Awarded: NOK 9,899

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS Stipend, Nobuto Kaneko: Validation of novel endocrine indicators for evaluation of growth and welfare in Atlantic salmon aquaculture

...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS stipend, Yuki Kanno: Lagrangian and Eulerian analyses of cold air outbreaks in East Asia and North America

...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Aske fra søppelforbrenning i Singapore

Scanwatt utviklet med støtte fra Norges forskningsråd i årene 2013-2016 teknologi for å ta hånd om flygeaske fra søppelforbrenning. Asken vaskes for å fjerne klorider, som utgjør 40 % av asken. Resten blandes med kvarts og smeltes til et inert glass som kan brukes til bygningsformål. Teknologien ...

Awarded: NOK 12,192

Project Period: 2018-2019

Location: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

HEAVELOCK: MULIGGJØR MPD FRA FLYTENDE RIGGER

Oljeproduksjonen flyttes mot stadig dypere vann og mot mer komplekse og modne felt. Den eneste måten å utvinne mange av disse reservene er ved å bruke trykkbalansert boring (Managed Pressure Drilling, MPD) fra flytende rigger. MPD fordi det muliggjør langt bedre trykkontroll, og fra flytende rigg...

Awarded: NOK 55,999

Project Period: 2018-2018

Location: Vestfold

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Travel Grant for American Association for Cancer Research (AACR) Conference

Arctic Pharma's research team will travel to the United States to attend a scientific meeting in the field of cancer. The American Association for Cancer Research (AACR) conference brings leading scientists both from academia and industry. Participating in this event will provide a unique opportu...

Awarded: NOK 61,188

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

SØKNAD OM REISESTØTTE - til Smart Innovation Norway AS/ NCE Smart Energy Markets for Smart Villages in India (1) og Window to the world (2)

Prosjekt 1: Smart Village India Prosjektet handler om å etablere nødvendig smart og grønn infra struktur i over 400 000 villages i India. Hovedområdene er smart vann og avløp, smart energi og tilgang til internet. Denne grunnleggende infrastrukturen er nødvendig for å kunne etablere selskaper (IT...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2018-2019

Location: Østfold

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Utvikling av prosjekter sammen med partnere i USA

WELL ID har gjennom DEMO2000-programmet fått innvilget støtte til utvikling av et loggeutstyr. Prosjektet ble startet i 2017 og skal etter planen være ferdig ved utgangen av 2018. WELL ID har som mål å være en norskeid bedrift som benytter seg av norske leverandører der det er mulig. Lokale leve...

Awarded: NOK 28,445

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Studietur til Canada for klyngebedrifter i NCE Maritime CleanTech

Klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech søker på vegne av klynga om støtte til ein studietur til Cananda i regi av Innovasjon Norge sitt Canada-kontor. Studieturen vil vere eit konkret tiltak for å styrka internasjonalisering i klynga, i tillegg til styrking av klyngebedrifter sin konkurranse...

Awarded: NOK 67,491

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

FoU-samarbeid PPM - Japan

Prosjektet innholder to reiser for å etablere FoU-samarbeid: - Initiering av kontakt, innlendende relasjonsbygging og diskusjon rundt fokusområder for samarbeid (1. kvartal 2018) - Valg av fokusområder, og planlegging av samarbeidsaktiviteter (2. kvartal 2020) Reisene skal sammen med nødvendig ...

Awarded: NOK 18,211

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte for hjelp til eskalering og vekst av norsk helseindustri på det globale markedet.

Reisestøtte til bruk for skalering og vekst for norsk helseindustri. Fokuslandene er USA, Canada og Japan, og det søkes om reisestøtte for fem personer og to messer/konferanser.

Awarded: NOK 42,701

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo