0 projects

FORNY20-FORNY2020

DigUP - a novel digital didactic unit planner for teachers

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Novel drugs for photomedical treatment of pigmented and other difficult-to-treat cancers

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Ultrasonic polymer transducers applied to microplastics in water

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

BacPress - active packing technology to increase food shelf life

BacPress-teknologien løser behovet for maksimal produktkvalitet, økt holdbarhet og matsikkerhet, ved å utnytte allerede tilgjengelig utstyr og ny vitenskapelig kunnskap. BacPress kombinerer proprietære antimikrobielle stoffer og høytrykksbehandling for å oppnå optimal produktkvalitet som vil oppr...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

UltraZyme – Enzymatic tools for ultrafast, sensitive and specific detection of viral infectious diseases at Point-Of-Care

Virale pandemier som COVID-19 representerer en global helsetrussel, og som vi alle har erfart, trenger vi effektive overvåkingsstrategier for å bekjempe slike store sykdomsutbrudd. Identifikasjon av mennesker som bærer viruset er avgjørende, og tidlig oppdagelse er vår beste sjanse for å forhindr...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ERC-European Research Council (ERC)

Sperm filtration for improved success rate of assisted reproduction technology

Sperm filtration for improved success rate of assisted reproduction technology

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Troms - Romsa - Tromssa

EIC-The European Innovation Council (EIC)

Electrification of heavy machinery

Electrification of heavy machinery

Awarded: NOK 28.6 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Nanospacer: Bringing nanofluidics to the people

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Commercialization of RISE Framework

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Instant 3D Microscopy

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Verification of efficacy in in vivo model of AML

Vårt prosjekt, ConfirmAML, har som mål å bidra til å utvikle livreddende behandling av en type blodkreft som kalles akutt myelogen leukemi (AML). AML er en spesielt aggressiv form for leukemi som hovedsakelig rammer voksne. Mutasjoner i et gen kalt FLT3 er ansvarlig for å drive veksten av kreftce...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Cloud based software solution for super-resolution imaging

Innføringen av superoppløsning har vist seg å være en av de største fremskrittene innen mikroskopi de siste tiårene. Superoppløsningsteknologier er fortsatt unge og har ulemper med hensyn til hastighet, kvalitet og kostnad. Gjennom et tiår med forskning, bruk av kunstig intelligens og tett samarb...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

New therapeutic compounds against resistand fungi

En stille mikrobiell pandemi, sammenlignbar med antibiotikaresistens hos bakterier, finnes hos sopp. Mer enn 150 millioner mennesker får alvorlige soppinfeksjoner per år. Blant disse dreper invasive soppinfeksjoner mer enn 1,5 millioner mennesker i verden årlig. For tiden viser globale rapporter ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Absolut! - A tool for benchmarking ML-methods for Ab-Ag design

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

CL1-Health

Implementation of an upgraded strategy to reach zero HIV transmission by breastfeeding in rural and urban settings in Zambia – the PROMISE-ZERO study

Implementation of an upgraded strategy to reach zero HIV transmission by breastfeeding in rural and urban settings in Zambia – the PROMISE-ZERO study

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Vestland

CL1-Health

A TRUSTworthy speech-based AI monitorING system for the prediction of relapse in individuals with schizophrenia

Schizophrenia affects a staggering 21 million people worldwide, with 80% of these citizens suffering from a relapsing disease, putting their health and safety at enormous risk. Timely detection of these psychotic relapses would require very frequent contact with clinicians, which is neither desir...

Awarded: NOK 21.3 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Troms - Romsa - Tromssa

CL1-Health

PRecisIon Cancer MEdicine RepurpOsing SystEm Using Pragmatic Clinical Trials

PRecisIon Cancer MEdicine RepurpOsing SystEm Using Pragmatic Clinical Trials

Awarded: NOK 18.2 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Autonomous capabilities for multi-UAV operations

Autonome droneoperasjoner Det raskt voksende markedet for droner har revolusjonert hvordan vi gjennomfører alt fra fotografering og filming til søk og redning. Mens droner i dag hovedsakelig er proprietære systemer som krever konstant menneskelig tilsyn, baner utviklingen av autonomi vei for dr...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Commercialisation of platform for unmanned autonomous ground vehicles in rough terrain for military and civil usage

Unmanned Ground Vehicle (UGV) er et kjøretøy som opererer uten personell om bord. Mennesker er erstattes med LiDAR, kamera og andre sensorer. Mennesker har et bredt spekter av funksjoner for å forstå miljøet, og for å handle på informasjon det mottar, og vil lettere kunne operere i komplekse milj...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Towards mRNA vaccine for fish

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Healthy soil with symbiotics (SYMBIOTICS)

Smartsoils forretningskonsept, og målet med Smartsoils produktutvikling er å anvende mikrobers funksjonelle egenskaper til å forbedre jordhelsen og dermed plantehelsen, og til slutt planetarisk helse. Vår tilnærming vil samtidig bidra til å redusere klimaendringer og miljøpåvirkningen fra matprod...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

A sea-based feeding system for sea urchins

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Sensor system for PM measurements in the Norwegian recycling industry

Et system for måling av finpartikkel støv i kategoriene PM2.5, PM10 og PM100 (Partikler med aerodynamisk diameter under 2.5, 10 og 100 um henholdsvis) har blitt utviklet og nå blitt grundig testet innenfor resirkuleringsbransjen. Systemet ble bevist å kunne måle de relevante støvnivåene og gi nyt...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET:(FORSTERK) BlueBio Sumafood_BCOM Commercial production of marine ingredients from Rest Raw Material

Restråstoff oppstår overalt hvor vi foredler eller prosesserer næringsmidler, og i fiskeindustrien handler det i stor grad om innmat og avskjær etter sløying og filetering av fisk. I Norge har vi lange tradisjoner med å ta vare på restråstoffet, også i industriell skala, men veldig lite av restrå...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Boosting the uptake of circular integrated solutions in construction value chains

Boosting the uptake of circular integrated solutions in construction value chains

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo og 4 andre

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Smart solutions to empower small- and medium-sized farms as guardians of the territory

Smart solutions to empower small- and medium-sized farms as guardians of the territory

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Forsterking av BI Startup som kommersialiseringsmotor ut fra Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er den største handelshøyskolen i Norge og den nest største i Europa med om lag 20.000 studenter. BI sin faglige virksomhet er organisert i ni institutter, der Institutt for strategi og entreprenørskap leder prosjektet, mens flere andre institutter vil delta. Med over 20.000 ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Seal integrity analysis of maritime battery cells for 2nd life applications

En stor innsats er utført for å muliggjøre utvidet levetid for batterier. Denne innsatsen er ofte konsentrert rundt ekstrapolering av data om syklusliv. Noen tar også hensyn til kalenderlivet, men dette er ikke tilstrekkelig. Alle Li-ion battericeller er forseglet for å forhindre elektrolyttlekka...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Vestland

CL1-Health

Reconstruction and Computational Modelling for Inherited Metabolic Diseases

Our overall objectives are to accelerate the diagnosis, and enable personalised management, of inherited metabolic diseases (IMDs). Established academic technology for statistical genomic analysis, deep learning-based prediction of protein structure, and whole-body metabolic network modelling sha...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Improving Bees' Resilience to Stressors by Restoring Harmony and Balance

The overall aim of this 4-year BETTER-B project is to improve the resilience of beekeeping to abiotic stresses such as climate change, habitat loss and hazardous chemicals. Honey bee colonies are often poorly adapted to cope with these stresses, in no small part due to modern beekeeping practices...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Akershus