0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Digital design of antibodies

Antistoffer utgjør en vesentlig del av vårt immunforsvaret ved å de spesifikt kan bekjempe infeksjoner. Som sådan er antistoffer naturlige terapeutiske molekyler. Faktisk er såkalte monoklonale antistoffer den raskest voksende klassen med biologiske medisiner, og har revolusjonert behandlingen av...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Co-Creation: Expectations, Challenges and Coping Strategies in Norwegian Local Governments

Prosjektet studerer «samskaping», som viser til en bestemt type interaksjon mellom offentlige, private og sivile aktører. Formålet med samskaping er å mobilisere ressurser og ideer fra borgere og andre relevante interessenter for å skape «offentlig verdi», f.eks. løse aktuelle kollektive probleme...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Rock anchoring for stabilization of infrastructures with focus on the arching effect and rock-grout bond

Bergforankringer med høy kapasitet blir brukt til å stabilisere skråninger, støttemurer, spuntvegger, samt fundamenter for storskala infrastruktur. Svikt i ankrene setter infrastrukturen i fare og vil føre til alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser. Et berganker kan være oppbygd av et enkel...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Evolving novel carbon dioxide reducing enzymes

Hvert år blir mer enn 350 gigatonn karbondioksid omdannet til biomasse av planter og mikroorganismer. Denne prosessen er en del av karbonsyklusen som beskriver den samlede fordelingen av karbon på jorden. Planter og mikroorganismer bruker enzymer for å konvertere karbondioksid til biomasse. Flask...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Grammatical Gender in Norwegian Dialects: Variation, Acquisition & Change

Nyere forskning viser at grammatisk kjønn er i endring i norske dialekter. Det tradisjonelle systemet med tre kjønn (hankjønn, hunkjønn, intetkjønn) er noen steder på vei til å bli et tokjønnssystem bestående av felleskjønn og intetkjønn. I GenVAC skal endringer i grammatisk kjønn undersøkes gjen...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Living with climate change: motivation and action for lifestyle change (CLIMLIFE)

Prosjektet CLIMLIFE 2020–2023 studerer hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i deres normale, daglige valg av levemåte. Det er bred enighet om alvoret i klimaspørsmålet, men samtidig må vi leve våre daglige liv og passe på våre behov og interesser og vårt fellesskap. Hvor villige ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Going gradeless in upper secondary school. Exploring how reduced grading affects communities in Norway

Karakterer har tradisjonelt vært en sentral del av skolesystemer over hele verden. Imidlertid har både forskere og lærere tenkt nytt om vurderingens plass i opplæringen, noe som har ført til at lærere selv i større grad velger å redusere bruken av karakterer. Hensikten kan være å fremme læring, g...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Natures way from molecule to crystal - 3D imaging with coherent X-rays (ICONIC)

Biomineralisering er en naturlig prosess som brukes av alle organismer for å produsere mineraliserte vev optimalisert for å utføre spesifikke funksjoner. Disse materialene er svært komplekse og har hierarkisk struktur, for eksempel har bein flere nivå av hierarki, dannet av et nettverk av kollage...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Mythopolitics in South Asia: The Lifetimes of Powerful Stories

Prosjektmedlemmene undersøker hvordan myter - i hellige skrifter og i samtiden - påvirker folks politiske holdninger i og utenfor Sør Asia. Med India som kasus har prosjektgruppen funnet at mytiske og religiøse narrativ ser ut til å påvirke velgeratferd. Gruppens forskningsresultater viser at fol...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Governmateriality of Indigenous Religion(s)

GOVMAT-prosjektet undersøker konkrete framstillingar av indigeneitetar og religionar. Korleis blir slike einingar forma og korleis verkar dei i ulike samanhengar? Kven skipar dei? Kva består dei av? Korleis samhandlar dei med omgivnadane? Kva styrer dei? Vi undersøker slike spørsmål mange stader:...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Research and Demonstration of Key Technologies for Reliable and Efficient Application of New Energy Vehicles in China and Norway

Batterielektriske kjøretøyer er ekstremt energieffektive og nyttiggjør over 90% av den tilførte elektriske energien. Å nå lokal og global miljøvennlig offentlig transport realiseres derfor ofte ved hjelp av batteri-elektriske busser. Norge og Kina er leder an internasjonalt i dette, og bilateralt...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

STUD: Ultrasound transducer production technology

ReLab er Norges første designer og produsent av ultralydtransdusere for det åpne markedet. Vi henter inspirasjon fra mikroelektronikkindustrien der semi- og automatiserte produksjonsmetoder er standardiserte. Vår metode kan produsere et stort antall ultrlydtransdusere som er konkurransedyktige ti...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestfold

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Mapping and dating Holocene advances of Nansenbreen on Erdmannflya, Svalbard

This project is a part of a larger project conducted by Furze and collaborators. Erdmannflya is a peninsula located on the northern coast of Isfjorden, Svalbard. A complex of paleo-glacial moraines located on the northern part of Erdmannflya was formed by Nansenbreen, a surging glacier located to...

Awarded: NOK 20,999

Project Period: 2020-2020

Location: Svalbard

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Marketing Management: Fornyelse og utvikling i nettverk

Forskergruppen i Marketing Management ved Handelshøyskolen USN svarer opp tilbakemeldingene fra SAMEVAL-evalueringen gjennom fem målrettede tiltak: 1. Etablering av The Norwegian Marketing Academic Conference (NMAC), en årlig konferanse for det norske marketing management-fagmiljøet ved universi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Buskerud

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak

Det har vært stor variasjon i hvordan ulike lands myndigheter har kommunisert med sine innbyggere om COVID-19. Nasjonalitet påvirker altså folks sårbarhet. Samtidig vet vi fra tidligere forskning at andre sosiale faktorer også kan ha betydning. Formålet med PAN-FIGHT har vært å undersøke mulige s...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Model driven engineering of operations management systems (OMS) using standardized plant and process models

Prosjektet har hatt som mål å bruke digitale modeller av industrielle anlegg til å støtte utvikling og skalering av programvare for disse industrielle anleggene. Det har blitt utviklet en mer effektiv, interaktiv måte å integrere ulike kilder for digitale modeller på i en felles representasjon ka...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Østfold

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SSELA CVD - Scaling diamond CVD for market applications

iden 1950-tallet har vitenskapelige fremskritt gjort det mulig å reprodusere diamanter med like egenskaper som naturlige diamanter. De unike egenskapene har blitt brukt i mange ulike applikasjoner, fra borehoder til juvel-diamanter. Den mest bruke metoden for å lage diamanter er «Microwave Plasma...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Data-drevet intelligent styring av bygninger - DATABYGG

Digitalisering er et viktig verktøy for å oppnå et effektivt samspill mellom bygningene og energisystemet. Teknologisk utvikling innen smarte bygninger skjer raskt og utviklingen baserer seg i stor grad på digitale teknologier. Markedet har lenge etterspurt å kunne styre de tekniske anleggene i b...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Svalbard biodiversity hotspots: origin, current connectivity, and future importance as source of colonization and genetic diversity

Biodiversity hotspots or arctic oases provide an excellent study system for evolutionary responses to climate change. Such hotspots harbour rare thermophilic survivors from earlier warmer climatic conditions (Alsos et al. 2015) that potentially can expand again under future climate change. Hotspo...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2020-2020

Location: Svalbard

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Coastal Ocean Assessment for Sustainability and Transformation

I dette prosjektet, COAST Card, gjennomføres det en vurdering av bærekraft i og omforming av kystnære havområder i USA, Filippinene, Japan og India. Formålet med et prosjektet er å utvikle prinsipper for omforming av kystnære havområder som fremmer miljøet og har global anvendelse. Til dette form...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SMB-modell: Kredittmodell for små- og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter (SMB-er) er en av grunnpilarene i dagens økonomi, men sliter med begrenset tilgang på kapital for å finansiere sin drift og vekst. FundingPartner fokuserer på å fylle dette gapet og bidra til bedriftenes vekst og utvikling ved å forbedre deres tilgang på kapital i for...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Potetfiber som teksturgiver i næringsmidler

Hoff er landets ledende bedrift innen potetforedling. Reststrømmene som oppstår fra de ulike produksjonene benyttes per i dag i stor grad til gjødsel og dyrefôr, slik at hele poteten i praksis utnyttes. I PoTeks-prosjektet var idéen å benytte en av sidestrømmene fra stivelsesproduksjonen til å pr...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Innlandet

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Longevity: Providing enhanced release and analytical method to enable continuous monitoring over 10 years in producing wells

For å øke produksjonen av olje er det viktig å monitorere hvor den produserte væsken kommer fra. Overvåkning av oljereservoarer er ofte dyrt, risikofylt og noen ganger ikke en gang mulig med standard teknologier. En klar forståelse av det som skjer i brønnen er likevel viktig for økt oljeutvinnin...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bioactive Bioinks for Micro Cell Manipulation

Hver dag dør pasienter i påvente av livreddende organtransplantasjon eller medisinsk behandling. Mange liv kan reddes dersom menneskelig vev og organer kan gjenskapes på laboratoriet. 3D-bioprinting og andre nye teknikker har brakt denne visjonen innen rekkevidde. Disse teknologiene tar sikte på...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AdaptAl - Adaptiv Control of Aluminium Manufacturing

30 års forskning gir grønnere aluminiumsprodukter Ved bruk av kunstig intelligens har stolene fra Flokk blitt 200 gram lettere. Dermed spares energi, materialbruken går ned og stolene blir rimeligere i butikken. CO2-avtrykket har sunket fra 35 til 14 kg per stol ved å benytte resirkulert alumi...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Robust design og effektiv produksjon av varige og bærekraftige aluminiumbroer

Idag brukes aluminium først og fremst for kortere og mindre broer hvor vekt og/eller holdbarhet er avgjørende. For middels store broer har man sett bruk av kjørebaner i aluiminium supportert av betong eller stål-elementer. Men for å utløse potensialet for bruk av aluminium også for større og le...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ChemFlow - Enabling subsea tiebacks with complex fluid chemistry

IPN ChemFlow - Muliggjøring av subsea tie-backs med komplekse fluider. For å minimere miljøavtrykket og redusere kostnadene knyttet til petroleumsproduksjon, vil mange nye feltutbygginger sannsynligvis realiseres som såkalte "tiebacks"; undersjøiske rør som transporterer brønnstrømmen til perm...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

Basin fill history of the Lower Carboniferous Billefjorden Gp, Central Spitsbergen Allogenic and autogenic controls on fluvial sedimentation

Lower Carboniferous strata can be found in outcrops across Svalbard, and their equivalent sub-cropping strata are mapped in the Barents Sea where they form potential hydrocarbon exploration and/or CO2-injection targets. Improved constraints on depositional dynamics of onshore strata will shed lig...

Awarded: NOK 72,996

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Forretningsmodeller for Mobility as a Service

MaaS (Mobility as A Service) er et samlebegrep for nye mobilitetsløsninger. Den bærende er å matche den enkelte reisendes aktuelle mobilitetsbehov med alle tilgjengelige transportressurser som f.eks. kollektivtransport, taxi, delebiler, leiebiler, sykler eller scooters. Den reisende tilbys så en ...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Metaito AS - Factsplat: A customizable intranet for effective navigation of digital tools and services.

Internett har ført verden tettere sammen, men vi står nå overfor problemet med å ha for mye informasjon og ikke nok kontroll. Factsplat lar deg ta kontroll over ditt digitale liv, på jobb og hjemme. Brukere kan lage og dele dashbord med digitale verktøy og tjenester på internett, noe som resulter...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage