0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning til H2020 aktiviteter

Organisatorisk vil høgskolen utvide forskningsenheten fra 4 til 6 ansatte. ØFAS(Østfold forskningsadministrative senter), er en del i forskningsenheten. Dette et prosjekt i samarbeid med Høgskolen, NCE Smart Energy, Østfoldforskning og Fredrikstad kommune. Næringsliv og offentlige etater blir mob...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning til H2020 aktiviteter

Det planlegges å videreføre et forskningsadministrativt prosjekt, ØFAS. Formålet med ØFAS er å lage flere og bedre søknader om F&U&I midler. Skriving av søknader er en spesiell sjanger som har endret seg de senere år og her ØFAS kan bidra. Høgskolen har gått sammen med NCE Smart Energy Markets og...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Østfold

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Polen: From Cleaner Production to Green Industry

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Concept developement for Sustainable Buildings in Poland. Predictions of environmental benefits in Large Scale Applications. R&D project.

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo