0 projects

TRANSPORT-Transport 2025

Last mile 2025 - En last mile-plattform som ved hjelp av AI håndterer den voldsomme veksten i netthandel på en bærekraftig måte.

En voldsom vekst i netthandel og hjemlevering driver en stor etterspørsel etter transport og logistikktjenester fra mange forskjellige type aktører. Annerledesåret 2020 har satt ytterligere fart på denne utviklingen. Dette påfører veinett, miljø og samfunn stor belastning. Prosjektet ?Last mil...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Nye leveringsløsninger basert på pakkebokser og signaturløs hjemlevering

Koronapandemien ført til store omstillinger i forbrukeratferd og forsterket en allerede kraftig vekst i netthandel og etterspørsel etter hjemleveringer. Selv når samfunnet ble gjenåpnet, forble netthandel en viktig handelskanal og forbrukere endret ikke leveringspreferansene de var blitt vant med...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Styring av sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer (SIITS)

Transport og mobilitet gjennomgår rask utvikling med stadig ny teknologi og økende digitalisering. Vi ser kjøretøy som er selvkjørende og selvlærende, og digitale systemer som flettes sammen og snakker med hverandre på egen hånd. Mobiliteten blir grønnere, og mer sømløs. Med raske endringer og s...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

3D Scanning and Digital Twin of Railways vehicles and components

Transportsektoren er avhengig av rask tilgang til reservedeler for at transporttjenester kan leveres med påkrevet regularitet. Leverandører av systemer og kjøretøy garanterer leveranser av reservedeler kun for et begrenset antall år. Perioden er som regel betydelig kortere enn systemets eller kjø...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Sikkerhetsbevis for selvkjørende busser

TrustMe Prosjektets hovedmål er å utvikle et såkalt sikkerhetsbevis for selvkjørende busser. Sikkerhetsbevis kreves av standarder som ISO 26262 for bil, buss, trailer og motorsykler. Noe helt nytt er at vi skal utvikle ett kort (1-3 sider) praktisk sikkerhetsbevis som er mer forståelig for folk ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Forretningsmodeller for Mobility as a Service

MaaS (Mobility as A Service) er et samlebegrep for nye mobilitetsløsninger. Den bærende er å matche den enkelte reisendes aktuelle mobilitetsbehov med alle tilgjengelige transportressurser som f.eks. kollektivtransport, taxi, delebiler, leiebiler, sykler eller scooters. Den reisende tilbys så en ...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Detailed aircraft icing status sensor to reduce environmental and financial costs of deicing and increase flight availability and safety

Remote Sensing is a technology that combined with Machine Learning can provide relevant information for decision making support in a variety of applications. Hyperspectral imaging sensors are the state-of-the-art of Remote Sensing. Based on this technology, TracSense is developing a sensor system...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Sensors and radiocommunications for monitoring traffic-guiding devices.

I dette forprosjektet skal vi arbeide frem et kunnskapsgrunnlag og konsortium for å søke forskningsmidler gjennom Pilot-T programmet. Problemene som ligger til grunn for prosjektet er i forhold til å forutsi/unngå feilfunksjon og skader på elektroniske trafikksikrings-/trafikkovervåkingselemente...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Kan vi bruk dype læring og en ny AI plattform til å gjøre transportsystemet mer effektivt og øke framkommeligheten?

Flexibility er en startup innen dyp læring og AI. Selskapet leverer og piloterer intelligent lading med Trønder Energi, Ohmia charging og Circle K Europa. De to siste år har selskapet forsket frem og utviklet en komplett plattform med AI og dyp læring som trolig gir verdens mest avanserte ladebes...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Forprosjekt - Sårbarheter i integrerte intelligente transportsystemer

Med utviklingen som i dag foregår innen transportsektoren, gjøres en rekke teknologivalg som kan sette premisser for sikkerheten i et fremtidig transportsystem. Ulike delsystemer forutsettes i stadig større grad å kommunisere digitalt og autonomt med hverandre. Den store hastigheten på utviklinge...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

ITS-infrastruktur for utslippsfrie kjøretøy – Spot-On

Forprosjektet skal gjennomføres av Powerzeek AS i tett samarbeid med ITS-Norge og utvalgte kunnskapsleverandører som konsulenter og FoU-miljøer som underleverandører. Forprosjektet skal undersøke om det er grunnlag for å utvikle og pilotere et digitalt og sømløst system for on-the-spot lokalise...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Making people walk more in small Norwegian cities

WALKMORE utforsker hvordan mindre norske byer (10.-15.000 innbyggere) kan få innbyggerne sine til å gå mer i hverdagen gjennom areal- og transportplanlegging og -utvikling. Målet er å produsere ny kunnskap om i) planleggings prosesser og praksis for gange, ii) verktøy og metoder for kartlegging o...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Finding a CRItical SPeed function ahead of a road section for vehicles in motion

Prosjektet skal utvikle et proaktivt system som forhindrer at en trafikkfarlig situasjon oppstår. Dvs. en teknologi som varsler om glatte og eller farlig forhold fremover. I tillegg ville det justere hastighetene, ved å gi kjøretøyet en klar kvantitativ kommando i form av en situasjonsstilpasset ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Bærekraftig mobilitet gjennom tidlig involvering av entreprenør - Optimaltid -

Involvering av rett kompetanse på rett tidspunkt har stor betydning for offentlige investeringer. Det gir bedre løsninger, lavere driftskostnader og grunnlag for effektiv gjennomføring. Fremtidens transportsystemer må bli mer bærekraftige og de offentlige midlene må utnyttes best mulig. Dette...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

SMART PLAN - bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesser

Når samfunnet planlegges og det skal tas beslutninger er det behov for gode kunnskapsgrunnlag. Digitale verktøy er lite brukt i offentlige planleggingsprosesser selv om teknologi er på full fart inn i byutvikling gjennom smartby-prosjekt. I dag brukes det store ressurser på innsamling og bearbeid...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Møre og Romsdal

TRANSPORT-Transport 2025

Autonomous Universal Transport Of People In Viken County Council

For de fleste av oss er hverdagslogistikken en hard nøtt å knekke. Mange har et hektisk hverdagsliv med jobb, parallelle aktiviteter for barna, henting i barnehagen og besøk hos besteforeldre som bor litt for langt unna. Gjennom AUTOPIA ønsket vi å forenkle folks hverdagslogistikk ved å ta i bruk...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Technology for advanced positioning within the transport system

Global Navigation Satellite Systems (GNSS) har revolusjonert måten vi reiser på, både på en makroskopisk skale og på individnivå, og navigasjonsapplikasjoner er i dag bland de mest brukte applikasjoner for smarttelefoner i verden. Mens nøyaktigheten på dagens GNSS kan anses god nok for å f.eks. f...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Robotisert Bagasjehåndtering på flyplasser

Prosjektet ble terminert august 2021, ca 14 måneder etter oppstart. Årsaken til termineringen var at det ble konkludert med at forskningsaktivitetene ikke ville la seg oppnå forventet resultat innenfor avsatt tid og budsjett.

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Latuli - Logistics Asset Utilisation Increase

MIXMOVE programvare styrer vareleveranser i et nettverk av logistikk-terminaler over hele Europa. Løsningen «splitter» godset i enkeltpakker, sorterer og setter disse sammen igjen på en slik måte at alle kjøretøy som forlater en terminal kan gjøre det med full last. På verdensbasis i dag kjører m...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Detection and temporal monitoring of SARS-CoV-2 in Norwegian hospitals and other high transmission risk environments (NorCoV2)

Med sin raske spredning og signifikante dødelighet utgjør COVID-19 en enorm utfordring for global folkehelse og samfunnssikkerhet. En sentral komponent i arbeidet med å begrense utbruddet er å begrense spredningsraten innad i populasjoner. Dette krever en dyp forståelse av eksponeringsrisiko i ul...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Understanding transport properties of e-commerce.

SNAPSHOT har kartlagt hvilke effekter netthandel og hjemlevering har for hele transportsystemet ved å sammenstille metoder for å samle inn og analysere data fra både forbrukere og transportører, for å forstå mer av varenes reise fra netthandel til forbruker. Ved å fokusere på hvordan varene flytt...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Treatment of Road Water from Tunnel Washing and Run-Off

Prosjektets mål er forbedre kunnskapen om vannkvalitet på tunnelvaskevann (TWW) og overvann fra vei (RRW) og behovet for rensing for å møte lokale rensekrav. Å bedre kunnskapen om mikroplast (MP) i TWW og RRW er også prioritert i prosjektet. Arbeidspakkene inkluderer karakterisering av TWW og RRW...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Autonome sensorer for effektiv flyplassdrift

Dette prosjektet har forsket på autonome sensorsystemer for å effektivisere flyplassdriften gjennom reduserte krav for manuelle inspeksjoner av flyplassens sikkerhetskritiske områder og utstyr. Dette omfatter en rekke mulige inspeksjonsområder, slik som perimeter/gjerder, fremmedlegemer (FOD), sk...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

TRANSPORT-Transport 2025

Be-Insight - plattform for automatisk billettering, nye forretningsmodeller og optimalisering for mobilitetsindustrien

Formålet med prosjektet var å muliggjøre automatisert billettering (Be-In, Be-Out) og nye forretningsmodeller innen offentlig transport, samt å bedre reisestrøms- og adferdsanalyse for mobilitetsbransjen. Prosjektet har avdekket at det lar seg gjøre å kalkulere hvilken type transportmiddel bruker...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

AutonoWeather: Enabling autonomous driving in winter conditions through optimized road weather interpretation and forecast

Målet med prosjektet er å redusere trafikkulykker ved å gjøre autonome kjøretøyer bedre i stand til å operere på vinterføre, slik som har mye av i Norge. Den nåværende generasjon selvkjørende biler, eller førerassistent-systemer, inneholder ikke den intelligensen som kreves for å gjenkjenne glatt...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TRANSPORT-Transport 2025

CarNudge: The impact of parking policies and nudging on carsharing

I CarNudge samarbeider forskningsmiljøene Transportøkonomisk institutt (TØI) og Statistisk sentralbyrå (SSB) med offentlige myndigheter (Bymiljøetaten i Oslo kommune) og private aktører (Oslos bildelingsselskaper) for å finne nye måter å bidra til overgangen mot et mer bærekraftig transportsystem...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Next generation ITS station

Q-Frees visjon er å lage intelligente løsninger for effektiv, sikker og miljøvennlig transport basert på innovative og åpne plattformer. Den nåværende generasjonen av Q-Free ITS-stasjon er enkel å installere, men på grunn av sin størrelse og montering er det ikke mulig å bruke storskala piloter m...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

FOMO - Future of Micromobility

Projektet Future of Micromobility (FOMO) har løpt fra 2020 til 2022 med målet om å bevise at driften av micromobility kan forbedres ved hjelp av predictive software tools. Målene for prosjektet inkluderte utviklingen av Urban Crew, en web- og app-baserte løsning for micromobility operatører, test...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Trygghetsmetodikk for satelittbasert landingssystem for fly

Indra Navia utvikler systemer for Air Traffic Management, og har utstyr installert på mer enn 1400 flyplasser verden over. Systemene våre dekker kommunikasjon, tårnløsninger og landingssystemer. De siste årene har Indra Navia utviklet satellittbaserte landingssystemer, og var de første i verden t...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Secure Unlock - A digital ecosystem for delivery of goods and services behind locked door

Prosjektet «Lås Opp» - Et digitalt økosystem for levering av varer og tjenester bak elektronisk lås - skal bidra til utvikling av nye løsninger for hjemlevering av varer og tjenester og avlevering av returforsendelser. Dette vil gi både avsender, tjenesteytere, leverandører av transporttjenester ...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo