0 projects

SUPOPETR-SUP-OED Petroleumssektor

Materials and Structural Integrity

MATSINT is a strategic university project that is directed towards one of NTNU's strategic research areas: Materials. Within the strategic research area, Structural Integrity is defined as a focus area. Two faculties, Engineering Science and Technology and Natural Science and Technology, with a...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ultralyd i lommeformat - Fremtidens stetoskop

...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestfold

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Development of a Peptide-based Universal Influenza Vaccine

This study aims to develop a safe and effective peptide-based universal influenza vaccine targeting dendritic cells, that stimulates cell mediated immunity to reduce morbidity and mortality associated with influenza virus infection. Such a vaccine can be made in advance of a pandemic and can also...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Svojtka, Martin Tsjekkia STP 06/07

...

Awarded: NOK 32,044

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Javor, Miroslav Slovakia STP 06/07

...

Awarded: NOK 41,500

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

How to make resilient routing simple - Creating a robust IP routing demonstrator

...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

An empirical study of the financing choices of Norwegian companies.

The project will seek to obtain an improved understanding of how Norwegian companies, focusing on private companies, finance themselves. We will test known capital structure theories on very complete and relevant data and also utilise the benefits of the Norwegian framework. The latter in partic...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Seminar om eierstyring og selskapsledelse og revidering av den norske standarden for eierstyring og selskapsledelse

NUES ønsker å arrangere et årlig seminar om den norske anbefalingen for å bidra til at den blir bredt forankret og allment akseptert i det norske finansmarkedet og næringslivet. Samtidig er årlig revidering av anbefalingen viktig for å holde den ajour me d utviklingen på området, både nasjonalt ...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

AksjeNorge-dagen - landsdekkende informasjonsdag om aksjer, aksjemarkedet og aksjesparing.

AksjeNorge-dagen er en landsdekkende informasjonsdag om aksjer, aksjemarkedet og aksjesparing som retter seg mot publikum i sin alminnelighet. Arrangementene gjennomføres på inntil 30 steder over hele landet. Stiftelsen AksjeNorge har eneansvaret for innh old og gjennomføring av arrangementet, me...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Portfolio choices of Norwegian investors

In spite of a vast theoretical and empirical literature on financial market prices, comparatively little is known about the portfolio choices of individual investors. This project aims to gain substantial new insights on this topic by analyzing transactio ns and returns of individual investors at...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Vestland

FORM-Formidling

Formidlingsstipend for journalister og forskere 2006

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd Nord-Gudbransdal

Innholdet i denne prosjektbeskrivelsen har som overordnet formål å gi en beskrivelse og en handlingsplan for utbygging av bredbånd til alle husstander i udekkede områder i region Nord-Gudbrandsdal. Sentrale FoU-utfordringer er at dette er utbyggingsområde r som er lite "attraktive" for de fleste ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Unislips - a new multidimensional slips covering all pipe dimensions

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Agder

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsutbygging i Midt-Telemark

I dette prosjektet søkes det om midler til utbygginger av 2 områder i hver av kommunene Bø og Nome. Denne bredbåndsutbyggingen vil utløse nytt bredbåndstilbud samlet sett til ca. 314 abonnenter. Disse har i dag ikke mulighet til å benytte seg av de digi tale tjenestene som er utviklet for Midt-...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Telemark

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Krysningspunkter: Likestillingspolitikk, familiepolitikk og minoritetspolitikk

Prosjektet retter søkelyset mot sider ved kjønnslikestillingsproblematikk som er forbausende lite studert, og som i liten grad tematiseres hverken i den minoritetspolitiske eller i den familiepolitiske debatten. Det gjelder hvordan kjønnslikestillingsspør smål håndteres i krysningspunktet familie...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Med rett til offentlige tjenester - bredbåndtilgang for alle i Indre Østfold

Østfold prioriterer bredbåndsutbygging i gjeldende fylkesplan og regionale utviklingsplaner. I Østfold er det etablert et felles samarbeidsorgan, Østfold Utvikling, som setter fokus på felles utfordringer og gjør hovedgrep for å utvikle Østfoldsamfunnet. Østfold Utvikling består av Østfoldkonfera...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Østfold

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Phase 2, Borehole Seismic Source and Receiver system for Reservoir description and IOR

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Akershus

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Fedorova, T RUS05/06-16

...

Awarded: NOK 29,000

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

EU7-STRA-Strålevern, EUs 7. rammeprog

Consolidation of European nuclear education, training and knowledge management.

The Coordination Action consolidates and expands the achievements of the ENEN, EURAC and the NEPTUNO projects attained by the European Nuclear Education Network Association in respectively the 5th and 6th framework programme. The project activities will b e mainly structured around the five commi...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Akershus

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Immune stimulating responses of biopolymers with particular reference to treatment of chronic wounds

Chronic wounds are a major world health problem; estimated to affect 3% of the population over the age of 65. There is a demand in the wound healing marked for new efficient products. The chronic wound bed represents a very complex system where bacteria a nd their products and degraded proteins c...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Long-Term Records Management

The particular problems addressed by LongRec typically emerge when document lifetime exceeds 20 years, and LongRec imposes no upper limit on the lifetime. The main objectives for the LongRec partners are: Objective 1: To enable transition to digital o riginal documents and digital work proces...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Akershus

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

STRATEGIES FOR SEAMLESS DEPLOYMENT OF MOBILE PATIENT MONITORING SYSTEMS

Wireless biosensor networks are likely to enable new applications in medicine and health care. The wireless technology can be used to eliminate the use of cables. This means the technology will be helpful for patients to have enhanced mobility, a key fact or for speedy recovery after major surgic...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Datafangst av kartinformasjon fra digitale luftbilder

Etterspørselen etter aktuelle kartdata er stadig økende, blant annet fordi ny teknologi har gjort det mulig å tilby en rekke nye karttjenester for massemarkedet. Kartinformasjonen i databasene har fram til nå i stor grad kommet ved datafangst fra eksister ende papirkart. Framover vil imidlertid ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel fibre-based water barrier packaging for transport of fresh fish and agricultural products

The principle objective of this project is to develop novel waterproof fibre-based packaging concepts for long distance transport of fresh fish and agricultural products. The new packaging concept will provide completely new functionality by allowing comp act transport of erectable boxes to suppl...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Østfold

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Robust multimedia streaming services

The main contribution of the project is to develop knowledge through experimentation on how to develop multimedia streaming services that manage their own adaptation and configuration. This knowledge will help to define a new generation of computing stand ards that supports increasing demands for...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Trilateral workshop on marine fish larvae nutrition

We apply for 150000 NOK for arranging two workshops on marine fish larvae nutrition. Norwegian Research Council and Ministry of Fisheries and Coastal Affairs initiated in 2005 trilateral research cooperation between Norway, USA and Canada. Feed and nutri tion in fish was selected as one of the f...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

INDSURF - Evaluation of industrial applications of nonlinear acoustic imaging with dual band pulses

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Quattropuss - development and verification of a remote operated device for fouling removal

...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Developing a trap for the control of salmon lice: A proof of concept project

...

Awarded: NOK 38,551

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Instituttforankret strategisk prosjekt (ISP) innenfor ingeniørvitenskapelige fag ved NTNU

Prosjektet til Fang Cai har tittelen «Numerisk modellering av jord-struktur samvirke for offshore vindturbiner. Offshore vindturbiner blir påført eit stort antall repeterte laster frå bølger og vind som kan føre til utmating i struktur og akkumulerte deformasjoner i jord. En god numerisk modell f...

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Period: 2006-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage