0 projects

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Simone de Beauvoir: Philosophy, Literature and the Humanities Internasjonal konferanse om Simone de Beauvoir, Oslo 20.-23.6. 2012

"Det finnes ikke et klart skille mellom filosofi og litteratur", sier Simone de Beauvoir, og hun var da også i hele sitt liv like sterkt opptatt av begge disipliner. Det å uttrykke seg både gjennom filosofi og litteratur handler om å kommunisere med andre , det handler om å vise hvordan andre ten...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Aquaculture of genetically improved fish

Substantial long term selection responses of 10-20% higher growth rate per generation have been documented for several species of farmed fish. In spite of the tremendous benefit/cost ratios and value creation for the society in terms of more efficient fis h production and lower fish prices, only ...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Efficient Algorithms for Graph Modification Problems

Motivated by the identification of some hidden combinatorial structures on experimental data-sets, graph modification problems cover a broad range of classical graph optimization problems, among which are edge-completion, edge-deletion, edge-edition or ve rtex-deletion problems. These problems a...

Awarded: NOK 95,323

Project Period: 2012-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Stochastic bilevel optimization problems with applications to optimal planning in industry and services

The objective of this project is to set up a joint collaboration between NTNU and Universite Paris Sud in the development of numerical methods for solving an important class of applied decision problems, which are stochastic bilevel optimization problems. This class of problems has emerged recen...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2012-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

The Physics of the Thorium Cycle

Thorium is a significant resource that has the potential to be used in nuclear power generation in a way that can dramatically reduce the quantities of long-lived radioactive waste produced. We propose to use precise Monte-Carlo based 3D computer simulati ons to study the feasibility of incorpora...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2012-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Experimental and numerical studies of friction

Developing a better understanding of friction is a significant scientific challenge with important practical applications. Through the proposed collaboration we will establish a collaboration between two research groups with complementary skills both work ing on friction: a group in Lyon, France,...

Awarded: NOK 33,568

Project Period: 2012-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

A cross-national approach on community planning. Workshops in partnership between University of Tromsø and l'Université Francois-Rabelais

This project is based on a partnership signed in 2009 between the University of Tromsø and l'Université Francois-Rabelais de Tours. The object of the project is duplex: to elaborate and actuate the partnership between our universities, and to elaborate th e research field of community planning th...

Awarded: NOK 75,990

Project Period: 2012-2014

Location: Ukjent Fylke

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Arrangement av The XIIIth International Ibsen Conference ved Universitetet i Tromsø 18.-23. juni 2012

Universitetet i Tromsø, Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, skal i samarbeid med Senter for Ibsen-studier, UiO, og The International Ibsen Committee, arrangere The XIIIth International Ibsen Conference i Tromsø 18.-23. juni 2012. Denne konferansen er den viktigste arenae...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet UTMARK 2012

...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2012-2012

Location: Innlandet

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk antropologisk tidsskrift

Se vedlegg A.

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Studia musicologica norvegica

Se vedlegg A.

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kunst og Kultur

Se vedlegg A.

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk filosofisk tidsskrift

Se vedlegg A.

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Produksjonsstøtte til Open-Access-tidsskriftet FORMakademisk 2012

Open Access-tidsskriftet FORMakademisk har som hovedmål å publisere forskning av høy kvalitet innen design og designdidaktikk. FORMakademisk er et fagfellevurdert Open Access-tidsskrift åpent for publisering av forskningsartikler fra alle felt innen desi gn og designdidaktikk, slik som industrid...

Awarded: NOK 60,016

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Historisk tidsskrift

Se Vedlegg A.

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Collegium Medievale 2012-2014

Utgivelse av Collegium Medievale med ett nummer pr. år 2012-2014.

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte Arbeiderhistorie

Årboka Arbeiderhistorie har vært utgitt siden 1987. Arbeiderhistorie er en fortsettelse av Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie (TFAH) som utkom fra 1976 til 1986. Prosjektet har mottatt publiseringstilskudd fra Forskningsrådet siden 1981. Arbeide rhistorie er fra og med 2006 med på UHRs ...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2012-2014

Utgivelse av NLT med 2 nummer pr. år 2012-2014.

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sosiologi i dag 2012-2014.

Sosiologi i dag med fire nummer i året 2012-2014.

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

2nd International Conference of the Reformation Research Consortium

Konferansen i Oslo 2012 er den andre i rekken, og informasjon fra arrangørene i Zürich tyder på at interessen også for neste konferanse i Oslo allerede er stor, især blant yngre forskere. Konferansen arrangeres over tre dager, og programmet legger en hov edvekt på å gi yngre forskere anledning t...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Moral and democratic education - Building ethical schools and teaching practices

Målet er å arrangere det forskarsymposiet som Special interest group 13 'Moral and Democratic Education' (Sig 13) i European Association for Learning and Instruction (EARLI) har kvart andre år; dvs. 18-21 juni 2012 på NLA Høgskolen. Dessutan å legge til r ette for publisering, samt å styrke forsk...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS. Religion and Development - Nordic Perspectives on Involvement in Africa

The Nordic countries have been major contributors to development projects in Africa south of Sahara in the post-war period. This is partly due to the influence of both strong mission movements in all the countries, and the solidarity aspect of the social- democratic political movements. The Nordi...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

20th Anniversary Conference for the European Society for Oceanists: "The Power of the Pacific - Values, Materials, Images"

The European Society for Oceanists (ESfO) hosts a conference every second year for an international audience, including researchers and students from most European countries, USA, Canada, Australia and New Zealand (see http://www.esfo-org.eu/). The last c onference at the University of St Andrews...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

15th Euralex Conference in Oslo 7-11 August 2012

Annethvert år holdes Euralex-konferansen i regi av den europeiske foreningen for leksikografi, Euralex. Serien av Euralex-konferanser er resultatet av et internasjonalt samarbeid som kom i stand for vel 30 år siden. og samler eksperter i ordboksarbeid og leksikografisk teori og metode fra hele E...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Musikk og Tradisjon 2012-2014

...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

EGPA konferanse Bergen 2012

Formålet med dette prosjektet er å arrangere den 34. årlige konferansen for European Group of Public Administration (EGPA) i Bergen 3-7 september 2012. Her møtes omlag 400 akademikere og en del sentrale embetsmenn fra de fleste europeiske landene i 17 per manente studiegrupper for å diskutere omt...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Program for helseøkonomi i Bergen (HEB) Arrangementsstøtte til prosjekt 127144

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Europeisk konferanse om implementering av evidensbasert behandling for familier og ungdom med alvorlige atferdsproblemer

Atferdssenteret søker med dette om arrangementsstøtte til en europeisk konferanse om implementeringen av Multisystemisk terapi i Europa. MST er et tilbud til familier som har ungom med atferdsproblemer som eks. kriminalitet, vold, rus skoleskulk. Behandli ngen er familie- og nærmiljøbasert, og sk...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bodynets 2012 international conference

The Seventh International Conference on Body Area Networks (BodyNets 2012) will be held in Oslo, Norway in September, 2012. The Conference continues its tradition of being the premier forum for presentation of results on cutting-edge research in BodyNets . While the mission of the conference is ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo