0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

XChange - A High Efficency Heat Pump for Medium Temperature Applications

In this project, we will develop a novel heat pump system for medium temperature heat generation that combines waste heat recovery, carbon capture, and smart controls. The system will lead to significant reductions in heat energy costs and reduced CO2 footprint.

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Skattelegging i en digital og global økonomi

Skatteretten er grunnleggende for reguleringen av samfunnet. Staten er i all hovedsak finansiert gjennom skatter og avgifter. Skatter brukes ofte som et middel til økonomisk utjevning mellom innbyggerne, for eksempel gjennom progressive skattesatser. Noen skatter er ment å virke styrende på innby...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

En grønnere markedsrett

Klimautfordringene og behovet for et grønt skifte er en av de største, om ikke den største, samfunnsutfordringen vi står ovenfor i samfunnet i dag. For å nå målsetningen om et grønt skifte, er vi avhengig av initiativ og deltagelse fra markedsaktører, i form av mer bærekraftige produksjonsmetoder...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Future Arctic Law and Governance

Prosjektet Future Arctic Law and Governance (FALG) har som mål å utvikle og drifte et sterkt internasjonalt nettverk for å fremme forskningssamarbeid knyttet til framtidens rettslige forvaltning og styring av havområdene i Arktis. Endringene i Arktis skjer raskt og er uforutsigbare. De viktigst...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Biofertilisers with high nutrient and carbon retention capacity to accelerate circular bioeconomy

The overall objective of SoilBoost project is to produce a new type of nutrient- and carbon-rich biofertiliser, solely by recycling of organic waste, i.e. domestic animal slurry waste and forest-based residue biomass. In contrast to current chemical fertilisers’ production routes, the SoilBoost c...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Lofoten International Symposium on Inequality and Taxation

Workshopen "Lofoten International Symposium on Inequality and Taxation" vil fokusere på et av de mest omdiskuterte feltene innen skatt og økonomisk politikk: hvordan bør vi beskatte formue i tillegg til den allerede eksisterende globale skattleggingen av inntekter. Den norske formuesskatt utgjør ...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2023-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Wise Design and Operations of Smart Buildings

xxx Overall conceptual framework to build a research-driven digital twin for existing buildings focusing on maintenance and LCA-novelLCC-IPT technologies, based on recent funded projects VICINITY (RIA), GIFT (IA), AURORAL (IA) and SPADE (RIA) Data collection framework: - Novel sensor technologies...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2023

Location: Innlandet

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte til deltakelse i Horisont Europa for Aquateam COWI

Formål med prosjektet er å øke aktiviteten til Aquateam COWI inn mot europeiske forskningssamarbeider og å utarbeide konkurransedyktige søknader innenfor programmet Horisont Europa. Vi vil innledningsvis utarbeide en strategi for retning og aktiviteter inn mot Horisont Europa, med planer for bla...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

The common market tool for P2P transactions owned by Energy Communities

In this PES project, the main aim is to identify and mobilize the resources to deliver a very competitive EU proposal that can be funded. In particular, some of the main activities to be performed are travelling and participating in the consortium meetings, utilizing external experts to assess an...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Improving PeRformance, Operation and maintenance PV systems Using AI and Digitalization tools to enhance system reliabilitY and security

In this PES project, the main aim is to identify and mobilize the resources to deliver a very competitive EU proposal that can be funded. In particular, some of the main activities to be performed are travelling and participating in the consortium meetings, utilizing external experts to assess an...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

FNI PES Horisont Europa rammebevilgning 2023 - 2024

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) forsker på internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. FNI skal styrke sin posisjon som relevant samarbeidspartner for utlysninger under Horisont Europa og drive frem flere søknader i partnerskap med europeiske forskningsinstitusjoner.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Accelerating renewable energy access in Africa for climate actions: Energy community driven solutions

In this PES project, the main aim is to identify and mobilize the resources to deliver a very competitive EU proposal that can be funded. In particular, some of the main activities to be performed are travelling and participating in the consortium meetings, utilizing external experts to assess an...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

AI SUPPORTED SOFTWARE ECOSYSTEM FOR GRID PLANNING FOR ELECTRIC MOBILITY.

In this PES project, the main aim is to identify and mobilize the resources to deliver a very competitive EU proposal that can be funded. In particular, some of the main activities to be performed are travelling and participating in the consortium meetings, utilizing external experts to assess an...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Fjord Interaction Network in Svalbard

Arctic near-surface temperatures have warmed nearly four times faster than the rest of the globe since 1979 and Svalbard is located at a hotspot for this warming. Local impacts of this warming are strongly evident in the West Spitsbergen fjord systems, such as Isfjorden and Kongsfjorden, which ar...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Glacial and river plume's role in contamination of the Isfjorden coastal waters

The project aims to enhance coordination, cooperation, and expertise exchange between the Norwegian and Korean institutions in studies of Arctic contamination. We plan to establish long-term cooperation in observations and modelling on Svalbard in the forthcoming projects. The pilot field study w...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringstøtte innefor E-helse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsformidling. Gjennom tverrfaglig forskning og kunnskapsutvikling ønsker vi å bidra til en bedre helsetjeneste for innbyggerne. Vår ambisjon er å være et nasj...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

SVALBARD SCIENCE CONFERENCE GLACIOLOGY FLAGSHIP WORKSHOP

The workshop will develop further international and interdisciplinary cooperation on modelling and field measurements of snow and glacier mass balance in Svalbard. Research challenges and opportunities will be identified, with focus on data gaps and sources of uncertainty, identifying new techniq...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for: ANSWERS-AI procedures to design a Health Data Sphere for healthy aging: case-study preventing hypertension mediated organ damage

NHT was invited by the University of Barcelona (Project initiator) to join the core partnership to start building the concept and the application. NHT contributes to several packages and to the overall design of the application, in particular the Impact Maximization section. NHT is now the WP10 l...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Digitizing Svalbard: Hopen's Digital Outcrop Model Data Acquisition Campaign and Virtual Field Guide Development for educational research

This project’s data collection campaign will focus on digitizing the outcropping rocks surrounding the island of Hopen. I plan to visit the island in the summer field season of 2023. The field assistant and I will embark on a coast guard vessel in Tromsø between Mid-June to Mid-July, heading to H...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2023-2024

Location: Svalbard

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

GreenAdd - Green and Non-Toxic Flame Retardant Additives

Flammehemmere er kjemiske tilsetningsstoffer som benyttes til å redusere brennbarheten i materialer. Selv om de er effektive er det et problem at mange av dagens flammehemmere er basert på kjemikalier som er helseskadelige for mennesker og ikke miljøvennlige. Til tross for behovet for grønne og ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2023-2023

Location: Vestfold og Telemark

TRANSPORT-Transport 2025

Veikart for e-Fuels for flyindustrien i Midt-Norge

E-Fuels er flydrivstoff som kan redusere utslippene fra flyindustrien allerede i dag. E-Fuels har mye lavere utslipp en konvensjonelle fossile drivstoff. E-Fuels er imidlertid signifikant dyrere og det mangler storskala anlegg for produksjon for å møte markedets utslippsreduksjonsmål. Det er beho...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Shaping the future of polar research data

Fairness and equality are the cornerstones of successful Svalbard and Arctic science and we will address these topics in a two-day workshop that will explore the intersection between diversity and data. It will bring together Svalbard early career researchers (ECRs) and ECRs from across the Arcti...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Workshop on Salmonids in the Svalbard Archipelago (NISh)

The team will meet in Longyearbyen in September 2023 and stay one week together to discuss best practices for capture, handling, and tagging at high latitudes where temperatures are cold and salmon physiology demands specific handling tactics. We will engage locals including Longyearbyen JFF and ...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Research in Svalbard: An APECS Workshop

Numerous international and interdisciplinary research projects are carried out in Svalbard every year. Furthermore, such research projects involve both senior and early career researchers (ECRs), some of whom may have never previously set foot on the archipelago. The Association of Polar Early Ca...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Autoagri - EIC accelerator

Autoagri will help improve the resilience of the European food supply chain and security, by improving agricultural productivity and fostering environmentally sustainable technologies. Autoagri has developed an autonomous and electric implement carrier (tractor) for agriculture, parkland, and con...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2023-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

An International Alliance to Minimize Built Environment’s Carbon Footprint

For å få til en raskest mulig karbonavtrykksreduksjon innenfor det vi definerer som det bygde miljø, er Net-Zero Future-prosjektets mål å etablere en internasjonal samarbeidsallianse med formål å koordinere og utføre nødvendig forskning, utdanning og oppsøkende aktiviteter som skal fokusere på re...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-middler til EUROSTARS 2023, høst

EUROSTARS-prosjektet skal fremme utviklingen av en ny generasjon undervanns-skanner. Disse vil være de første mobil optiske skannere basert på høy hastighet mønster projeksjon (laser), optimalisert for inspeksjon av betong-strukturer som for eksempel fundament til offshore vindkraft anlegg. SUBSE...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2023-2023

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES BrighT FLAG

Borregaard has developed a unique and green chemistry platform (Bright) for the production of lignin-based biopolymers. These products can replace oil-based poly carboxylate polymers in markets where sustainable alternatives currently do not exist, such as detergents, pesticides and water treatme...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Digital Onshore Wind Park Digital Twin Framework

Overall conceptual framework to build a research-driven digital twin for existing wind power plants focusing on maintenance and novel sensor technologies, based on recent funded projects VICINITY (RIA), GIFT (IA), AURORAL (IA) and SPADE (RIA) Data collection framework: - Novel sensor technologies...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2023

Location: Innlandet

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Radical empathy for Soil response-ability

Hovedaktivitetene vil bestå av: Kunnskapsinnhenting: Studier av relevante artikler og oppdatert forskning på feltet, inkludert, men ikke begrenset til kunst og kreativ formidling knyttet til menneskers relasjon til jord Studier av jordvitenskapelige artikler inkludert samfunnsvitenskapelige arti...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Viken