0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av (pre)såkornfond med EIF

Mangel på tidligfase kapital i Norge er spesielt utfordrende for FoU-baserte nyetableringer. Selskapene har ofte en lang og kapitalkrevende utvikling, grunnet behov for avklaringer av teknologi, marked og organisasjon. Ved å etablere et tidligfasefond ønsker KI å bidra til å dekke denne mangelen,...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Commercialization of a new single-well tracer test methodology to assess increased oil recovery potentials

I dag er utvinningsgraden i petroleumsreservoarene omlag 35%, dvs. at det meste av oljen som finnes i petroleumsreservoarene blir liggende igjen. Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA), kan økt oljeutvinning (EOR) bidra til at rundt 300 milliarder ekstra fat olje kan utvinnes fra eksisteren...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Kjeller Innovasjon Subsea Accelerator

I samtaler med Kjeller Innovasjon har flere industriaktører signalisert at de har et sterkt ønske om å øke antall nye teknologier som utvikles og kommersialiseres innen subsea-segmentet. Statoil har også definert en rekke utfordringer som skal løses gjennom ny teknologi, og stiller seg til rådigh...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Verification of new water tracers for reservoir characterization

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Back-contact back-junction high efficiency silicon solar cell

...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Verification of magnetic separation using super-strong magnet devices

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Verification of multi-energy x-ray detector for multiphase flow measurements

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

ARTSim - modular tracer simulation

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Quattropuss - development and verification of a remote operated device for fouling removal

...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Miljøgifter, analyse og sertifikat

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

EWO-G Dosimeter

...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - FORNY Kjeller

Søknaden er utarbeidet av CK i samarbeid med FoU-institusjonene IFE, FFI, NILU, Norsar, UnIK og HiAK. Prosjektet vil videreutvikle og vedlikeholde den etablerte infrastruktur for innovasjon sammen med de deltakende institusjoner, med CK som KE, og hovedk oordinator for prosjektet. Sammen med kva...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2006 - FORNY Kjeller

1. Støtte i sertifiseringen og det omfattende og krevende QA-arbeidet. 2. Har aktive samarbeidspartnere i ryggen, som alle er eiere i Campus Kjeller. Felles og omforente avtaler og mål for FORNY. 3. Meget kompetente faste ansatte, blandet med et sterkt k onsulentnettverk innen offentlig og priva...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY - Kjeller - Infrastrukturtiltak

Prosjektet vil utvikle og vedliekholde infrastruktur for innovasjon i de nå 7 deltakende FoU-institusjoner IFE, FFI, NILU, NORSAR, UNIK, HiAK og TFoU. Man ønsker å videreføre hovedtrekkene i den etablerte FORNY-organisasjonen, med Campus Kjeller AS som KE . Viktige tiltak er: Organisere idespeid...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY - Kjeller - Kommersialiseringsenheten

1. Fra årsrapport 2003: ”De 47 kommersialiseringene sysselsatte ved årsskiftet ca. 230 personer. Den kommersielle omsetningen for 2003 estimeres til ca. 150 MNOK.” For 2004 regner vi med 46 ideer, og 7 kommersialiseringer. 2. Har aktive samarbeidspartner e i ryggen, 22 mill i eget investeringspr...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Kjeller

Prosjektet vil utvikle og vedlikeholde infrastruktur for innovasjon i de nå 6 deltagende FoU-institusjoner IFE, FFI, NILU, Norsar, UNIK og TFOU (HSK er nå innlemmet i HIAK, som for 2004 sender separat søknad pga ny organisasjon). Man ønsker å videreføre hovedtrekkene i den etablerte FORNY-organis...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Østlandet - Kjeller

1. Resultat 2002 (mål): Kommersialseringer 6 (8), Idetilfang 70 (45). De totalt 43 kommersialiseringene siden 1995 sysselsatte per 31.12.02 ca. 195 pers. Verdiskapingen per 31.12.02 estimeres til ca. 134 mill kr. 2. Bekreftelse fra aktive samarbeidspartnere i form av deltagelse i kapitalutvidelse...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Viken