0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norwegian network for the promotion of SSH-perspectives in Horizon Europe - NOSSH

Horisont Europa har som ambisjon og ta tak i de store samfunnsutfordringene. For å lykkes med det må samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver få en tydelig plass i rammeprogrammet. Hovedmålet for 'Norsk nettverk for styrking av samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver i Horisont Europa' er ...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Involvering i sentrale prosesser for Horisont Europa - naturmangfold og økosystemtjenester

Klimapanelet (IPCC) og Naturpanelet (IPBES) har nylig lagt fram rapporter som påpeker dystre utsikter både mhp klimaendringer og naturmangfold. Felles for rapportene er at de påpeker naturens rolle og betydningen av bærekraftig arealforvaltning og restaurering av natur for å dempe klimaendringene...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norwegian participation in AI, data and robotics PPP

NAIDaRo-nettverkets målsetting er å sikre at norske industri- og forskningsaktører involveres i utformingen av EUs neste rammeprogram, Horisont Europa, innen områder relatert til kunstig intelligens (AI). Arbeidet vil fokusere på utviklingen av et nytt partnerskap for Data, AI og robotikk. For å ...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norwegian Ocean Alliance to Horizon Europe

NOAH-prosjektet tar sikte på å etablere et nasjonalt økosystem for samarbeid mellom akademia, instituttsektoren og næringsliv, som vil fremme Hav-forskning og innovasjon på hav og en bærekraftig blå økonomi, i arbeidsprogrammene til det kommende EU-rammeprogrammet "Horisont Europa". NOAH vil derm...

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Algorithmic Automata Theory: A multivariate approach

Automata theory (and more generally speaking, formal languages) is one of the most traditional areas in (theoretical) computer science. Hence, this field has found applications in quite diverse areas of science, as linguistics, biology, and clearly many more applied areas of computer science, suc...

Awarded: NOK 37,702

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Real Algebraic Geometry and Optimization

Real algebraic geometry is concerned with the real solutions of equations and inequalities defined over the real numbers and has both a distinguished history (for example, Hilbert’s 17th problem) and many applications in the natural sciences and engineering. An important modern branch connects re...

Awarded: NOK 98,000

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Horizon Europe Norwegian Urban Partnership

I det norske partnerskapet for smarte samfunn i Horisont Europa (HEU NUP), bygger Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Stavanger (UiS), Nordic Edge og Smartbyene et langsiktig, tverregionalt, multi-aktor økosystem for å påvirke utviklingen og implementeringen av ...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Exergaming for Physical and Cognitive Activity (EPCA)

Interventions that combine physical activity with cognitive tasks and decision-making promote the development of both motor and cognitive function. Therefore, the use of exergames in the health care sector may be beneficial to increase both physical activity and cerebral activity, thus providing ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NTNU Samfunnsforskning

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-NET GAS: Decision support system for sustainable and GHG optimized milk production in key European areas

MilKey har vært ledet av Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy i Tyskland og involverer partnere i Norge, Irland, Frankrike, Hellas, Belgia og Polen. Som et svar på globale utfordringer med økte klimagassutslipp skulle prosjektet MilKey utvikle et beslutningsverktøy for bæ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Forskerpool: Norwegian Adventure Company

Norwegian Adventure Company (NAC) er et opplevelsesselskap som ble etablert i 2012 med mål om å ta en ledende posisjon innenfor cruisebasert adventure turisme. Et overordnet mål for selskapet er å skape opplevelsesprodukter i verdensklasse som gir destinasjonsmarkedsføring, økt lønnsomhet, lokale...

Awarded: NOK 67,500

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Telemarksforsking

Jfr samtale med Anne Magnussøn 3.2.21. Beskjed til Vita M. Jeg fikk ikke lov av rapportsystemet å legge inn tallet 418 på Finansieringsplan/Forskningsrådet? Men prosjektregnskapet viser altså at vi av de bevilgede 1,5 mnok INSTFUS-midler har brukt 418.000 kr til honorarer, møtekostnader og reise....

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Vestfold og Telemark

BYNORD-Nordisk samarbeid om byforskning

Bidrag til utlysning om bærekraftige byer

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)

Et fokusområde i forskningsprosjektet DYNAMIC er å redusere brannfaren i områder der menneskelige konstruksjoner og utmark møtes, den såkalte randsonen. Effektiv og langsiktig risikoreduksjon innebærer reduksjon av biomasse. Spesielt de plantene som brenner intenst og derfor sprer brann lett til ...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Akershus universitetssykehus - Stimuleringsmidler Open Access

Stimulere til flere publikasjoner fra institusjonen.

Awarded: NOK 68,000

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access publisering 2018

Sykehuset i Vestfold er et helseforetak med lovpålagte oppgaver innen forskning og utviklingsarbeid. Vi har høy forskningsaktivitet og ønsker at forskningen skal komme pasientene våre til gode, samt være tilgjengelig for alle. Publiseringsutgifter er for mange forskere ved Sykehuset i Vestfold en...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2019-2019

Location: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open access for regnskapsåret 2018

Delfinansiering av open access artikler.

Awarded: NOK 23,000

Project Period: 2019-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA for regnskapsåret 2018

Prosjekt STIM OA er for å stimulere open access-publisering. I 2018 har vi betalt publiseringsgebyr (APC) for 39 artikler i åpne (gull) tidsskrift. Det kommer på 594 115,45 kroner. Artikkeliste er vedlagt.

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2018 (Annen støtte -STIM-OA)

NMBU har videreført NMBU Publlikasjonsfond for Open Access i 2018 med til sammen 599.775,- kroner. For regnskapsåret 2017 fikk prosjektet etter søknad fra NFRs STIM-OA program bevilget kr. 320.000,- kroner som ble lagt til egenfinansieringen fra NMBU på. kr. 279.775,-. I 2018 har det kommet inn t...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

REFUSJON AV PUBLISERINGSAVGIFT VED PUBLISERING AV GULL-OPEN ACCESS-ARTIKLER BETALT I 2018

Prosjekt for å få forskere uten prosjektøkonomi til å dekke publiseringsavgift, til å publisere med Gull Open Access

Awarded: NOK 38,000

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Havforskningsinstituttet STIM-OA 2019

Stimulere til OA-publisering

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA 2019 USN

Refusjon av kostnader til åpen publisering 2018

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Det søkes om å få dekket kostnader til artikkelavgifter ved åpen publisering (Open Access) for 2 publiseringer i 2018.

Awarded: NOK 8,000

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access NORCE 2018 - STIM-OA

Se liste

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Awarded: NOK 34,000

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NTNUs publiseringsfond, søknad STIM-OA 2018

NTNUs publiseringsfond har betalt kr. 4 098 160 i støtte for å dekke artikkelavgifter for åpen publisering i 2018. Det søkes om midler fra STIM-OA for å dekke 50% av dette beløpet. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler for NTNUs publiseringsfond: * Fondet gir støtt...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

UiOs publiseringsfond har vist seg å være et viktig tilbud for mange forskere. Muligheten til å søke midler fra Forskningsrådet via STIM-OA er viktig for å kunne gi flere forskere mulighet til å publisere åpent. I 2018 ble ca 150 søknader godkjent for støtte fra publiseringsfondet.

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Nansensenteret i 2018

Publikasjon av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2018 fra Nansensenteret.

Awarded: NOK 73,000

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-FNI-2018

Prosjektet går ut på å få refundert deler av FNIs utgifter til Open Access-publisering i 2018.

Awarded: NOK 5,000

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad til støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Det søkes om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018. NIVA har syv publikasjoner som oppfyller kravene. Påløpte kostnader for regnskapsåret 2018 er kr. 101 401. Det søkes om støtte til å dekke 50% av kostnadene til artikkelavgifter fra 2018.

Awarded: NOK 43,000

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo