0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Live Innovation Performance -ERTEC

Norske industribedrifter opererer i all hovedsak i krevende markeder der kravene til kundetilpasning, fleksibilitet og produktivitet, til enhver tid må kombineres med innovasjons- og forbedringsarbeid. Dette er spesielt utfordrende for små- og mellomstore bedrifter, som gjerne har begrensede ress...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Scalability in Scrum

ScrumScale har utviklet en metode for å analysere skalerbarhet med en smidig utviklingsprosess. Prosjektets hovedmål har vært å redusere kostnadene for å håndtere skalerbarhet, og det har vi klart. Vi er nå ferdig med den tredje og siste pilotperioden. Metoden er publisert i IEEE Software og den ...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Intelligent maskinering av dype komplekse hull

Intellma prosjektet har utviklet en ny produktserie for optimalisering, overvåkning og kontroll av avanserte maskineringsprosesser. I fly- og olje & gass industrien er de maskinerte komponentene ofte laget av svært dyre materialer og med strenge toleransekrav til de maskinerte flatene. Dette gjør...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SIMPLEX - Utvikling av enkle, intuitive og smidige system for styring av kompleks produksjon

Kværner leverer komplette offshore olje- og gassplattformer og prosessanlegg på land til operatører og andre kunder. Produksjonen karakteriseres av komplekse produkter og prosesser, og krever tett samhandling mellom en rekke leverandører. Det å orkestrere dette komplekse samspillet er en utfordri...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Delautomatisering av digital trusseletterretning

ACT-prosjektet utvikler en plattform for digital trusseletterretning som skal avdekke digitale angrep, spionasje og sabotasje. Prosjektet utvikler nye metoder for databerikelse og analyse for å identifisere trusselagenter, deres motiver, ressurser og angrepsmetodologier. Videre vil prosjektet utv...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

RigSpray - Developing a tool for prediction of loads from marine icing on offshore structures

Background and objective In offshore oil and gas operations in arctic areas like the Barents Sea, several additional environmental load conditions need to be considered compared to similar operation further south on the Norwegian Continental Shelf (NCS). These additional conditions relate e.g. ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Meet easy

Meet easy tar for seg å demokratisere videokonferanse løsninger ved å lage et system som er kostnadseffektivt, lett å bruke, har høy kvalitet og er fleksibelt. Prosjektet har utnyttet tidlig arbeid i prosjektet; maskinlæring for å automatisk telle mennesker i rommet, automatisk utsnitt av ...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Integrerte løsninger for masseprodusert skreddersøm

I prosjektet CustomR har fire Rørosbedrifter (Røros Vinduer og Dører, Røros Metall, Røros Produkter og FLOKK) jobbet videre med å utvikle vår evne til masseprodusert skreddersøm. I denne forretningsstrategien spesifiserer kunden sitt eget produkt innenfor et definert løsningsrom, mens produksjone...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Operable Subjective Logic Analysis Technology for Intelligence in Cybersecurity

Oslo Analytics var et forskningsprosjekt innen cybersikkerhet ved Universitetet i Oslo. Prosjektet fokuserte på å utvikle ny teknologi for automatisert deteksjon, prediksjon og forebygging av cyberangrep. For eksempel forsket prosjektet på kunstig intelligens for situasjonsforståelse ved cyberang...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security in Internet Governance and Networks: Analysing the Law (SIGNAL)

Sikker internettbruk avhenger ikke bare av teknologiske faktorer, men også av et godt tilpasset juridisk rammeverk. Derfor undersøker SIGNAL rettslige krav til nettsikkerhet, særlig tilknyttet kritisk infrastruktur og bruk av skytjenester. Prosjektet analyserer bl.a. krav til bekjempelse av data...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Full Flow of Health Data Between Patients and Health Care Systems

Vi bruker mobiltelefon, sensorer og internettjenester mer og mer i det daglige, også til helseformål. Både folk flest, og folk med kroniske sykdommer har ofte en eller flere helseapper, og ofte også helse-relaterte sensorer integrert i enheter de bærer med seg, f.eks. smartklokka, ringen og mobil...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cryptographic Tools for Cloud Security

Sosiale nettverk, epost og lagring av bilder og video er typisk implementert i skyen i dag. Prosjektet jobbet med å utvikle sikre og effektive kryptografiske løsninger for å beskytte data som er lagret i skyen. Vi brukt moderne kryptografiske metoder for å oppnå matematiske bevis for ulike måte...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National training initiative to make better use of biobanks and health registry data

Den høye kvaliteten på norske befolkningsbiobanker og helseregistre legger til rette for svært gode forskningsmuligheter. I dette prosjektet har vi koblet helseopplysninger fra to store norske helseundersøkelser med opplysninger fra norske helseregistre for bedre å forstå risiko for sykdom og sy...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating analytical tools with brain imaging and genetics in mental illness research and education

Mange psykiatriske sykdommer har en felles genetisk struktur, ifølge ny forskning fra forskere Universitet i Oslo og Psychiatric Genomics Consortium, et internasjonalt team av forskere. Psykiatriske lidelser rammer mer enn 25 prosent av befolkningen i et gitt år. I den største undersøkelsen noens...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

APPROVED - APPROVal of Engineering Design models

APPROVED prosjektet tar sikte på å etablere en heldigital arbeidsprosess som muliggjør en sømløs og gjennomsiktig digital informasjonsutveksling mellom interessentene i prosjektet. En digital 3D modell etablert tidlig i prosjektfasen som kan deles mellom interessentene vil eliminere behovet for å...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Sensors and models for improved kick/loss detection in drilling (Semi-kidd)

Prosjekt «Semi-kidd» skal utvikle nye målemetoder for oljeboring for å gi bedre kontroll på tilførsel av borevæske, utvikle tidlig varsel om problemer, og redusere uproduktiv tid i en automatisert boreprosess. Norsk olje- og gassutvinning er i hovedsak basert på «off-shore» olje og gass. Boring ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestfold

NAERINGSPH-Nærings-phd

Towards higher data rates in underwater acoustic communication using MIMO

Det er økt aktivitet i subsea-domenet, som krever tilgang til robust høyhastighets kommunikasjon. Applikasjoner spenner fra live videostreaming innen marin robotikk til fiske-telemetri i havbruk. Eksisterende undervannskommunikasjon løsninger er ofte ikke i stand til å møte nye og kommende krav. ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestfold

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Trans-Atlantic Corpore Sano

Det Trans-atlantisk Corpore Sano prosjektet (TACS)ahr bidratt til en betydelig styrking og videreutviking av forskning- og utdanningsssamarbeidet mellom UiT Norges arktiske universitet og det amerikanske eliteuniversitetet Cornell. Et slikt samarbeid har meført utstrakt personellutveksling, fors...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Assessing the feasibility of the Learning Healthcare System toolbox

Primærlege, sykehus og hjemmetjeneste er ofte deltagere i samme pasientforløp. Hvert steg i slike forløp genererer informasjon som er viktig for videre behandling av pasienten. Deling av denne informasjonen er imidlertid ofte begrenset til et spesifikt sett av dokumenter, som henvising, utskrivni...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Multimodal Elderly Care Systems (MECS)

Andelen eldre i verdens befolkning øker. Derfor øker antallet eldre mennesker som bor alene hjemme i en del av livet, og denne trenden forventes å fortsette. Utfordringen vil da være å tilby teknologi som kan fungere i de komplekse og ulike miljøene som finnes i hjemmene. Videre kan teknologien l...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

The Assisted Living project. Responsible innovations for dignified lives at home for persons with mild cognitive impairment or dementia.

Prosjektet forsker med og for personer med mild kognitiv svikt. Kognitiv svikt er en viktig årsak til at personer ikke lenger kan bo hjemme, og antallet personer med kognitiv svikt forventes å øke med forlenget levealder både i Norge og internasjonalt. Ulike teknologiske løsninger forventes å vær...

Awarded: NOK 16.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Responsible adoption of visual surveillance technologies in the news media

VISmedia-prosjektet handler om samfunnsmessige implikasjoner av visuelle teknologier og innovasjon i nyhetsmediene. Prosjektet er tverrfaglig og transnasjonalt. Det bygger på prinsipper for samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI) og svarer på de store globale samfunnsutfordringene kunnska...

Awarded: NOK 18.8 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Vestland

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

CIUS - Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries

Målet for SFI Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) er å utnytte synergien mellom medisin, maritim og olje & gass industriens bruk og behov for ultralyd (UL) til å utvikle neste-generasjons UL-teknologi innen disse tre sektorene. Et konsortium bestående av akademiske, industri- og bru...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SIRIUS - Centre for Scalable Data Access

SIRIUS-senteret for forskningsdrevet innovasjon støtter opp om digitalisering av kunnskapsintensive arbeidsprosesser. Her er aksess til data en flaskehals. Dessverre er informasjon som brukes i industri vanskelig å aksessere. Den er spredt over mange databaser og har inkonsistente formater. Overf...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SoS-Agile: Science of Security in Agile Software Development

Sikkerhetsbrudd skjer over alt. Vi bruker datasystemer daglig, og er avhengige av disse på samme måte som vi er avhengige av tradisjonelle infrastrukturer som strøm og transport. Verdien av sensitiv informasjon i programvaresystemer er stadig økende, og truslene øker tilsvarende. Imidlertid blir ...

Awarded: NOK 25.1 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Responsible Innovation and Happiness: A New Approach to the Effects of ICTs

Informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) har i siste årene betydelig forbedret livskvalitet, og samtidig også ført til nye risikoer for sårbare individer og sosiale grupper. Hvordan kan man vurdere og sammenligne positive og negative effekter av IKT? Dette prosjektet har utviklet et nytt f...

Awarded: NOK 19.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security in IoT for Smart Grids

Det ledende målet med «Sikkerhet for tingenes internett - IoTSec» er å utvikle, utvide og anvende sikkerhets- og personvernmodeller for IoT, og bruke dem på Smart Grids og Smart Home som en del. Selv om digitale tjenesters potensiale er overveldende, ser vi sikkerhets- og personvernutfordringer s...

Awarded: NOK 26.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Computational Aspects of Univalence

Et av resultatene i CAUs siste år er om symmetrier av sfærer i homotopi type teori med univalens (HoTT). Dette er kjente resultater i homotopi teori, og formålet med CAU er å finne ut hvordan å bevise slike resultater i HoTT slik at de kan bli verifisert av en datamaskin. Sfæren av dimension 1...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Fair Labor in the Digitized Economy

Fair Labor in the Digitized Economy fokuserer på hvordan samfunnet kan forsikre et rettferdig arbeidsmiljø under overgangen til en fult digitalisert økonomi. Mens nye teknologier utvikles, som endre formene av samarbeid mellom mennesker og maskiner, flere stemmer innenfor akademiske og fagmess...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Consumer trust in self-services ? A cross-cultural study

I globale tjenstenæringer er det en stor utfordring med digitalisering. Selskaper investerer i utvikling av digital selvbetjente løsninger og andre former for ikke- menneskelig kunde kontakt. Selskaper vil ha fordeler om de får en bedre forståelse av de ulike sider av kunders tilpasning av digit...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Akershus