0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bioactive Bioinks for Micro Cell Manipulation

Hver dag dør pasienter i påvente av livreddende organtransplantasjon eller medisinsk behandling. Mange liv kan reddes dersom menneskelig vev og organer kan gjenskapes på laboratoriet. 3D-bioprinting og andre nye teknikker har brakt denne visjonen innen rekkevidde. Disse teknologiene tar sikte ...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Self-sufficient Electromechanical Implants: Enabling Piezoelectric Functionality for in vivo Devices

Piezoelektriske materialer innehar den unike egenskapen å kunne skape en elektrisk ladning når man pålegger dem et mekanisk trykk. Dette elektriske signalet utnyttes i en mengde dagligdagse innretninger, alt i fra trykkfølsomme sensorer i skjermer og biler til vibrasjonsdemping i fly. Men hva o...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CLICU - Closed-loop glucose control in the ICU

Blodsukkerkontroll er et problem i intensivavdelinger, og dårlig blodsukkerkontroll fører til økt pasientdødelighet, økt komplikasjonsrisiko og økte sykehuskostnader. GlucoSet utvikler en blodsukkermonitor for intensivavdelingene, men på sikt er det et betydelig behov for at monitoren kan styre e...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New ferroelectric organic molecular crystals through computer design and experimental realization

Sett en elektrisk spenning over ferroelektrisk materiale i en kort periode og materiale vil huske: selve krystallstrukturen endrer seg slik at materialet blir permanent polarisert. Denne egenskapen gjør ferroelektriske materialer utrolig nyttige, ikke bare som dataminne, men også som i sensorer, ...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High Efficiency Micro-electromagnetic Energy Harvesting System for Self-powered Smart Environment--EMPOWER

Understøttet av den omfattende framveksten av trådløse sensornettverk (WSN) representerer Internet of Things (IoT) et potensial for en trådløst sammenknyttet verden som favner et bredt spekter av anvendelsesområder, slik som transport, bygg- og hjemmeautomatisering, helse, miljøovervåking, "smart...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mixed-anion compounds – a novel material design concept

Hvert krystallinske materiale som finnes på jorden er ofte sammensatt av flere forskjellige positivt ladede ioner (kationer), men bare en negativ ladet iontype (anion). Sistnevnte utgjør vanligvis basen for navnene deres: oksygen for oksider, svovel for sulfider og klor for klorider. Årsaken til ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microstructure of sea spray ice. Prediction of icing on marine structures.

Ising på fartøyer og plattformer er ett særskilt problem for maritim industri i Norge. Ising foregår når havet og luften er kaldt nok slik att sjøsprøyt, som treffer strukturer, kan fryse til is. Å predikere ising er vanskelig fordi flere kompliserte prosesser spiller sammen. Først, så gjelder de...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: ODIMS - Online Distributed Integrity Monitoring system for Corrosion Under Insulation

Aldrende offshore infrastruktur og ønsker om levetidsforlengelse av olje, gass og prosesseringsinfrastruktur representer en enorm utfordringer og mulighet globalt. NORCE Innovation skal gjennom prosjektet verifiserere og kommersialisere Online Distribuert Integritets Monitorerings System (ODIMS)....

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LiBan - Lignin-Based Performance Chemicals

Bruk av kjemikalier med spesifikke funksjoner er stadig mer anvendt til optimalisering i industrier med høyt vannforbruk. Begrensninger i vannforbruk er drevet fram av regulatorisk-, miljømessig-, økonomisk- og forbrukerkrav. Eksempler på vannintensive industrier som bruker ytelseskjemikalier ink...

Awarded: NOK 19.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

OPTIMIZATION OF STEM CELL-LADEN SMART BIOMATERIALS FOR 3D BIOPRINTING OF HUMAN CORNEA

Hornhinneblindhet påvirker livskvaliteten til millioner av mennesker over hele verden. Ifølge Verdens helseorganisasjon har mer enn 200 millioner moderat til alvorlig nedsatt syn, og mer enn 40 millioner mennesker har blindhet som et resultat av hornhinnesykdommer så vel som grå stær. For øyeblik...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

31st International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS)

ICDS is a biannual international conference bringing together the leading experts and students in the field, and aim to include all important advances in the field since the previous meeting. The conference is the 31st of its kind, with the first conference taking place more than 60 years ago in ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Multifunctional tannic acid nanocoatings for bone-anchored implants with reduced infection risk

Tannimplantat og leddimplantat er eksempler på implantater som festes direkte i benvev. For at disse implantatene skal fungere optimalt, er de avhengig av at kroppens immunrespons ikke forhindrer bencellene fra å feste seg til implantatets overflate og at det kan skje en fornyelse av ben rundt ve...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

STEGS-2, Sensor TEchnology for Green and Safe Airplanes -phase 2

Memscap skal i samarbeide med sin industrielle partner Sensonor og to forskningspartnere ,Sintef og USN utvikle og etablere en helt ny MEMS teknologiplattform for produksjon av høykvalitets trykk sensorer for flyindustrien. Her vil det først og fremst være en helt ny trykk sensor familie for mot...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BevariiE - utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium

Piql's ambisjon er å etablere seg som verdens "gullstandard" innenfor sikker langtidsbevaring av verdifull digital informasjon (data), - og BevariiE- (Bevar inn i Evigheten) prosjektet vil gi et vesentlig bidrag for å nå dette målet som vi er på vei mot. BevariiE prosjektet har som mål å forhi...

Awarded: NOK 20.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

PolySorb - verification, industrialization and commercialization.

PolySorb har optimalisert og verifisert et nytt, rimelig og ikke-giftig tremodifiseringssystem, som det haster å få inn på markedet for å erstatte tradisjonelle alternativer. Tremodifisering med sorbitol og sitronsyre (PolySorb), utviklet ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil betydelig f...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

iHWI - Intelligent Heated Wet Insulation for pipelines

iHWI-prosjektet tar for seg utfordringer knyttet til transport av olje og gass i undersjøiske rørledninger når avstanden fra brønnen til plattformen er spesielt stor. Når avstandene blir 100 km eller mer, blir det en stor utfordring å forhindre at fluidet kjøles ned og størkner i røret. Flere tek...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: ClearView

Overflater som forblir rene når de er nedsenket i vann er viktige for mange bruksområder fra skip og bygninger til marint, medisinsk og annet utstyr. De eksisterende teknologiene på markedet i dag er basert på polymerbelegg eller mikrostrukturmønstrede overflater. Disse løsningene er begrenset av...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Novel enhanced bioplastics from sustainable processing of seaweed (PlastiSea)

PlastiSea har som mål å utvikle nye bioplastmaterialer basert på kultivert og villhøstet tang og tare fra Norskekysten. Konvensjonell plast lages fra ikke-fornybare fossile ressurser og forurensning av disse materialene er en global trussel mot marine miljø. Som et resultat av dette har behove...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Seaweeds for Novel Applications and Products (SNAP)

SNAP-prosjektet har som mål å utvikle nye anvendelser og produkter basert på utvalgte arter av dyrkede og villhøstede brun- og rødalger. Bruken av tang og tare øker raskt på verdensbasis, hvor mesteparten av kultivert biomasse brukes direkte som mat eller som tilsetningsstoff i mat. Det er vider...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Upscaling activated carbon production using a Rotary Kiln

Aktivert karbon er et essensielt produkt som har en rekke ulike anvendelsesområder. Disse bruksområdene spenner fra superkondensator-elektroder, vann- og gass-rensing, katalysatorer, gassadorbsorpsjon og lagring, luftfiltre osv. Det økende behovet for ren energi og effektive lagringsalternativer ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CatPack - digital design workflow for H2O2 Catalyst Packs

Nammo og SINTEF har i samarbeid videreutviklet teknologi for små og mellomstore rakettmotorer som benytter et flytende grønt drivstoff, hydrogenperoksid, som kun slipper ut miljøvennlig oksygengass og vanndamp til omgivelsene. Kjernen i denne teknologien er en katalysator som hurtig splitter driv...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

AEOLUS+ New generation digital wood stoves

Muligheten for små og mellomstore bedrifter å være høyteknologisk i forkant er en viktig forutsetning for å takle et tøft internasjonalt marked. Det er avgjørende for små og mellomstore norske vedovnsprodusenter å komme på høyde med europeisk industri når de tilbyr høyteknologiske produkter som b...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. De...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: RoxEl – Realization of Oxide Electronics

I en tid hvor silisiumbasert elektronikk er i ferd med å nå iboende fysiske begrensninger i videre effektivisering, er elektronikkbransjen på stadig utkikk etter materialer som kan ta stafettpinnen videre. Én av de mest sannsynlige løsningene finner vi blant teknologi basert på komplekse oksidmat...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel (M,Ga)2O3 thin films for two-dimensional electron gas devices

GO2DEVICE-prosjektet har som mål å bidra til utviklingen av nye komponenter for bruk innenfor kraftelektronikk. Kraftelektronikk spiller en avgjørende rolle for omforming, distribusjon og lagring av energi, og er helt nødvendig for at fornybare energikilder, f.eks. vindkraft, skal kunne tas i bru...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of Vikotherm R5

Undersjøisk termisk isolasjon brukes i offshore O&G-industrien for å sikre en pålitelig ankomsttemperatur for brønnvæsken ved prosessanlegget eller plattformen og en garantert minimum avkjølingstid i tilfelle prosessavbrudd. Med stadig økende krav til havdybde og driftstemperatur og utvidede avst...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Norwegian Centre for CERN research

Siden 1954 har European Organization for Nuclear Research (CERN) vært det ledende forskningssenteret i Europa. I tillegg til å huse noen av de aller største laboratoriene i verden innen partikkelfysikk, så utfører CERN noe av den mest avanserte og interessante forskningen som eksisterer til dags ...

Awarded: NOK 182.8 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Development of high-performance silicon anode

Lithium-ion-batterier har vakt mye oppmerksomhet siden Sony utviklet det første kommersielle produktet på 1990-tallet. Nylig har litiumionbatterier blitt brukt innen elektriske kjøretøy og energinett. Imidlertid har de høye kostnadene blitt flaskehalsen for den videre bruken. Det er to måter å re...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functional Grading by Key doping in Catalytic electrodes for Proton Ceramic Cells

Brenselceller og elektrolysører er sentrale komponenter i fremtidens produksjon og lagring av fornybar energi. Variabel energiproduksjon fra fornybare kilder kan balanseres ved produksjon av hydrogen (elektrolyse) og ved forbruk av hydrogen for å produsere strøm (brenselceller). Hydrogenteknologi...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Lice-off - Developing Post-Treatment Decomposable Drugs for Salmon Lice

Lice-off er det første prosjektet som ser på utvikling og testing av en ny klasse kjemikalier med betydelig redusert miljøpåvirkning. Ved å introdusere en funksjonell gruppe, vil de aktive kjemikaliene nedbryte raskere, og reduserer dermed deres innvirkning på miljøet betydelig. En første kommers...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Rogaland