707 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

31st International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS)

ICDS is a biannual international conference bringing together the leading experts and students in the field, and aim to include all important advances in the field since the previous meeting. The conference is the 31st of its kind, with the first conference taking place more than 60 years ago in ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

PolySorb - verification, industrialization and commercialization.

PolySorb optimaliserer og verifiserer et nytt, rimelig og ikke-giftig tremodifiseringssystem, som det haster å få inn på markedet for å erstatte tradisjonelle alternativer. Tremodifisering med sorbitol og sitronsyre (PolySorb), utviklet ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil betydelig for...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Multifunctional tannic acid nanocoatings for bone-anchored implants with reduced infection risk

Tannimplantat og leddimplantat er eksempler på implantater som festes direkte i benvev. For at disse implantatene skal fungere optimalt, er de avhengig av at kroppens immunrespons ikke forhindrer bencellene fra å feste seg til implantatets overflate og at det kan skje en fornyelse av ben rundt ve...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

STEGS-2, Sensor TEchnology for Green and Safe Airplanes -phase 2

Memscap skal i samarbeide med sin industrielle partner Sensonor og to forskningspartnere ,Sintef og USN utvikle og etablere en helt ny MEMS teknologiplattform for produksjon av høykvalitets trykk sensorer for flyindustrien. Her vil det først og fremst være en helt ny trykk sensor familie for mot...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

iHWI - Intelligent Heated Wet Insulation for pipelines

iHWI-prosjektet tar for seg utfordringer knyttet til transport av olje og gass i undersjøiske rørledninger når avstanden fra brønnen til plattformen er spesielt stor. Når avstandene blir 100 km eller mer, blir det en stor utfordring å forhindre at fluidet kjøles ned og størkner i røret. Flere tek...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BevariiE - utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium

Piql's ambisjon er å etablere seg som verdens "gullstandard" innenfor sikker langtidsbevaring av verdifull digital informasjon (data), - og BevariiE- (Bevar inn i Evigheten) prosjektet vil gi et vesentlig bidrag for å nå dette målet som vi er på vei mot. BevariiE prosjektet har som mål å forhi...

Awarded: NOK 20.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Novel enhanced bioplastics from sustainable processing of seaweed (PlastiSea)

PlastiSea har som mål å utvikle nye bioplastmaterialer basert på kultivert og villhøstet tang og tare fra Norskekysten. Konvensjonell plast lages fra ikke-fornybare fossile ressurser og forurensning av disse materialene er en global trussel mot marine miljø. Som et resultat av dette har behovet...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: ClearView

Overflater som forblir rene når de er nedsenket i vann er viktige for mange bruksområder fra skip og bygninger til marint, medisinsk og annet utstyr. De eksisterende teknologiene på markedet i dag er basert på polymerbelegg eller mikrostrukturmønstrede overflater. Disse løsningene er begrenset av...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Seaweeds for Novel Applications and Products (SNAP)

SNAP-prosjektet har som mål å utvikle nye anvendelser og produkter basert på utvalgte arter av dyrkede og villhøstede brun- og rødalger. Bruken av tang og tare øker raskt på verdensbasis, hvor mesteparten av kultivert biomasse brukes direkte som mat eller som tilsetningsstoff i mat. Det er vider...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Upscaling activated carbon production using a Rotary Kiln

Aktivert karbon er et essensielt produkt som har en rekke ulike anvendelsesområder. Disse bruksområdene spenner fra superkondensator-elektroder, vann- og gass-rensing, katalysatorer, gassadorbsorpsjon og lagring, luftfiltre osv. Det økende behovet for ren energi og effektive lagringsalternativer ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel (M,Ga)2O3 thin films for two-dimensional electron gas devices

GO2DEVICE-prosjektet har som mål å bidra til utviklingen av nye komponenter for bruk innenfor kraftelektronikk. Kraftelektronikk spiller en avgjørende rolle for omforming, distribusjon og lagring av energi, og er helt nødvendig for at fornybare energikilder, f.eks. vindkraft, skal kunne tas i bru...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Norwegian Centre for CERN research

Siden 1954 har European Organization for Nuclear Research (CERN) vært det ledende forskningssenteret i Europa. I tillegg til å huse noen av de aller største laboratoriene i verden innen partikkelfysikk, så utfører CERN noe av den mest avanserte og interessante forskningen som eksisterer til dags ...

Awarded: NOK 182.8 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. De...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

AEOLUS+ New generation digital wood stoves

Muligheten for små og mellomstore bedrifter å være høyteknologisk i forkant er en viktig forutsetning for å takle et tøft internasjonalt marked. Det er avgjørende for små og mellomstore norske vedovnsprodusenter å komme på høyde med europeisk industri når de tilbyr høyteknologiske produkter som b...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CatPack - digital design workflow for H2O2 Catalyst Packs

Nammo og SINTEF har i samarbeid videreutviklet teknologi for små og mellomstore rakettmotorer som benytter et flytende grønt drivstoff, hydrogenperoksid, som kun slipper ut miljøvennlig oksygengass og vanndamp til omgivelsene. Kjernen i denne teknologien er en katalysator som hurtig splitter driv...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Innlandet

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of Vikotherm R5

Undersjøisk termisk isolasjon brukes i offshore O&G-industrien for å sikre en pålitelig ankomsttemperatur for brønnvæsken ved prosessanlegget eller plattformen og en garantert minimum avkjølingstid i tilfelle prosessavbrudd. Med stadig økende krav til havdybde og driftstemperatur og utvidede avst...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

MP: RoxEl – Realization of Oxide Electronics

I en tid hvor silisiumbasert elektronikk er i ferd med å nå iboende fysiske begrensninger i videre effektivisering, er elektronikkbransjen på stadig utkikk etter materialer som kan ta stafettpinnen videre. Én av de mest sannsynlige løsningene finner vi blant teknologi basert på komplekse oksidmat...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Development of high-performance silicon anode

Lithium-ion-batterier har vakt mye oppmerksomhet siden Sony utviklet det første kommersielle produktet på 1990-tallet. Nylig har litiumionbatterier blitt brukt innen elektriske kjøretøy og energinett. Imidlertid har de høye kostnadene blitt flaskehalsen for den videre bruken. Det er to måter å re...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functional Grading by Key doping in Catalytic electrodes for Proton Ceramic Cells

Brenselceller og elektrolysører er sentrale komponenter i fremtidens produksjon og lagring av fornybar energi. Variabel energiproduksjon fra fornybare kilder kan balanseres ved produksjon av hydrogen (elektrolyse) og ved forbruk av hydrogen for å produsere strøm (brenselceller). Hydrogenteknologi...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Lice-off - Developing Post-Treatment Decomposable Drugs for Salmon Lice

Lice-off er det første prosjektet som ser på utvikling og testing av en ny klasse kjemikalier med betydelig redusert miljøpåvirkning. Ved å introdusere en funksjonell gruppe, vil de aktive kjemikaliene nedbryte raskere, og reduserer dermed deres innvirkning på miljøet betydelig. En første kommers...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: A road map for academic research-intensive innovation from the Centre of Digital Life Norway

The ambitious goal of Centre for Digital Life Norway is to transform Norwegian biotechnology research. The centre wants to stimulate to value creation from digital biotechnology. Last year the centre was granted NOK 30 million from the Research Council of Norway to run the 5-year innovation proje...

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ultra-high power density wireless charging for maritime applications

Teknologi for induktiv energioverføring i MW-skala har nylig blitt demonstrert for trådløs batteriladning av elektriske ferger. Slik teknologi muliggjør automatisk og kontaktløs energioverføring mellom en ladestasjon på land og det elektriske systemet ombord på et fartøy. Dette kan bidra til å ma...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nordic Polymer Days 2019, Trondheim

Nordic Polymer Days is a conference that circulates among the Nordic countries, and in its 56th year in 2019 will be held in Trondheim from June 5th-7th. The conference will have a combination of unified and parallel sessions, to increase the number of presented topics as well as increase opportu...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New MAterials for Tandem Solar cells

De solcellene de fleste av oss kjenner til, er laget av materialet silisium. Disse solcellene er veldig bra til å utnytte den delen av sollyset som har litt lavere energi, som rødt lys. For blått lys derimot, vil mye av energien gå tapt for oss - bare deler av energien i lyset vil kunne omdannes ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Dynamic integration of proton conducting systems in an intermittent energy landscape

DYNAPRO fokusere på å oppnå økt effektivitet og operasjonell produksjon av hydrogen under dynamiske og kostnadseffektive betingelser. Kjerneteknologien benytter høytemperatur protonledende keramiske elektrokjemiske celler som separerer hydrogen fra hydrogenholdige blandinger. Siden hydrogenet sep...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Additively manufactured magnetic high entropy alloys for renewable electricity

"Myke" magnetiske materialer er standard komponenter i elektromagnetiske generatorer (for eksempel vindmøller) og elektriske motorer (for eksempel elbiler) samt intelligente systemer bestående av sensorer og aktuatorer. Disse har stor betydning for digitalisering av vårt samfunn, industri samt ut...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PRocess Industries in the Circular Economy - PRICE

PRICE er et kompetansebyggende prosjekt for næringslivet med deltakende industribedrifter Boliden Odda, Glencore Nikkelverk, KA Rasmussen, NOAH, Solberg Industri og Yara International, samt forskningsinstitusjonene SINTEF Industri, NTNU og UiO. PRICE er et akronym for "PRocess Industries in the...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

High Energy Lithium Sulfur Battery

I dette prosjektet utvikler Morrow Technologies AS og SINTEF litium-svovel (LiS) batterier med høy ytelse/kostnad som vil bidra til overgangen til et karbon-nøytralt samfunn. Morrow Technologies har allerede utviklet en grafen-stabilisert svovelkatode basert på egen teknologi, som overgår de ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Agder

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Nanocomposite Facilitated Transport Membranes for H2 purification

Prosjektet «Nanocomposite Facilitated Transport Membranes for H2 purification» (akronym FaT H2) tar sikte på å utvikle en ny, mer effektiv og billigere separasjonsteknologi for oppgradering av hydrogengass fra forskjellige industrikilder. Hydrogengass blir av mange sett på som den mest lovende te...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Injectable biomaterials for dental tissue engineering

InjecTE-prosjektet tar sikte på å utvikle og teste injiserbare biomaterialer som kan lede kroppens egne stamceller til å repopulere, differensiere, og erstatte tapt tannvev. Dette prosjektet foreslår en vevs- og nanoteknologisk tilnærming for å gi endodontisk og periodontal vevsregenerering, og s...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo