0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Produktivitet og agglomerasjon

Produktivitetsvekst utgjør nøkkelingrediensen for økonomisk vekst og dermed høyere sosial velferd, så fallende produktivitetsvekst bør være et problem for alle. I doktorgradsavhandlingen belyser jeg flere sammenhenger mellom produktivitet og mobilitet. I bakgrunnen av avhandlingen min viser Hanse...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Supplier Industry and Value Creation (SIVAC)

SIVAC-prosjektet studerer den norske petroleumsrettede leverandørindustrien og dens betydning for innovasjon i olje- og gassnæringen. Hovedmålet er å undersøke hvordan leverandørindustrien har utviklet seg de siste 15 årene, og hvordan den har bidratt til innovasjon gjennom internasjonal eksport ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smidige metoder for global utvikling

Utvikling av programvareprodukter skjer i økende grad i globale prosjekter. De viktigste grunnene er tilgang på nye markeder, økt kapasitet, og tilgang til ny teknologi. For norske programvarebedrifter er global utvikling kritisk for å lykkes i sine markeder i framtiden. Imidlertid er det store u...

Awarded: NOK 16.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OSCAR -Verdi for eier og bruker

Hensikten med OSCAR er å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg slik at bygget kan bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom dets levetid. Bakgrunnen for prosjektet er en erkjennelse av at det er en klar sammenheng mellom ...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikle mer presise metoder og effektive modeller for å sette sammen optimale porteføljer av verdipapirer

En omfattende forskningslitteratur viser at de fleste aktive fondsforvaltere oppnår dårligere avkastning enn markedet etter at man har justert for kostnader og risiko. Forskning viser samtidig at det finnes såkalte systematiske risikopremier - eller faktorer - som over tid har levert høyere avkas...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Planning and Sustainable Urban Land use

Forskningsprosjektets målsetting er å bidra til økt innsikt i urbane tomtemarkeder og samspillet mellom markedskrefter, institusjonelle forhold og planlegging. Hensikten er å bidra til raskere realisering av målsetting om bærekraftig arealbruk. Transformasjonsområde er unikt mht. eiersituasjonen...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Akershus

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

International Conference on Industry Applications and Adaptation to Regional Climate Change

Regional climate scenarios for the future are often used as input to various kinds of impact and adaptation studies. Knowing the end-user needs is imperative for the successful development of adaptation strategies in business and industry. Interaction bet ween researchers and industry delegates w...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Customer Care 2015: Integrating brand values in customer touch-point management

«CUSTOMER CARE 2015». Fremtidens bedrifter vil operere i digitale omgivelser hvor kundene har større makt, noe som tilsier at bedriftene må gjennomgå en kundesentrisk og digital transformasjon. Dette vil sikre at bedriftene kan levere en optimal kundeopplevelse på tvers av manuelle og digitale...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Akershus

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Center for Service Innovation (CSI)

Ved begynnelsen av 2010, da CSI startet, var tjenesteinnovasjon et nytt felt. I dag er dette blitt hverdagslig og lederes oppmerksomhet har flyttet seg til andre arenaer som for eksempel kunstig intelligens og digitalisering. Våren 2019 offentliggjorde vi resultatene av Norsk Innovasjonsindeks(NI...

Awarded: NOK 74.5 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Effort-dependent technologies for multi-domain risk-based security testing

The aim of the DIAMONDS project was to strengthen the ability of Norwegian companies to face the new security challenges posed by the future internet by transferring state-of-the-art security assessment techniques to the industry. In particular, we developed industrial guidelines and a supporting...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Moderne statistiske metoder for analyse og varsling av markedsrisiko

Statistiske begreper, metoder og modeller har gjort sitt inntog i norske finansinstitusjoner, spesielt i arbeidet med måling og vurdering av risiko. Mellomstore norske banker har i all hovedsak hatt fokus på kredittrisiko, og bruk av statistiske modeller både i innvilgelsesprosessen og portefølj...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Ph.D. in Financial Economics

The recent globalization and deregulation of financial markets have raised a number of new and interesting research questions, in particular in the aftermath of the financial crisis. It is becoming increasingly difficult to address these questions success fully without an integration of the disci...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

An Aging Population of Corporate Owners: Effects on productivity and growth

Store deler av verden opplever allerede eller er på full fart inn i eller en aldersbølge. Dette forventes å gi store realøkonomiske konsekvenser da andelen virksomme hender og hoder synker. I økonomifaget har det vært mye fokus på kommende produktivitetseffekter av aldrende arbeidstagere. Det fi...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Risk, Insurance, Security and Responsibility

Our extension project proposal emerges primarily from our August 2009 project seminar about societal risk and security in an insurance and re-insurance perspective, and suggests four separate (but interdependent) initiatives: a seminar for contributors to a special issue of the Journal of Busine...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Skatt og arbeidstilbud fra husholdninger

It is a well-established fact that econometrician do not wth certainty the preferences of households. Thus to the econometrician the preferences are random and probabilites can be derived to describe the behavior of the agents. This has been done by sever al reasearchers over the last two decades...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

The Financial Crisis: Liquidity, Securitization, and Leverage

During the current so-called financial crisis, central banks around the world have injected vast amounts of liquidity into the system in an attempt to keep banks afloat and the economy ticking over. Nevertheless, many financial institutions have declared bankruptcy while others have received gov...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

Dividend taxation and the timing of dividends for closely held firms

In 2006, Norway implemented a tax reform that implies that previously tax-exempt dividends now are taxed at a flat rate of 28 percent. Similar to portfolio investors, owners of closely held corporations can withdraw a tax-exempt amount of dividends (and c apital gains), the so-called Rate-of-Retu...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordic Role in Facing the Climate and Finance Crises

The UN is faced with declining legitimacy and thus declining power. Initiatives as well as power at the supra-national level are increasingly transferred from the UN to informal networks such as G8 and G20. This trend is obvious in the current multi-level and multi-actor climate negotiations. A...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Taxation of Capital Gains in the Housing Market

Analyze the role played by capital gains in the formation of house prices and how taxation of such gains may reduce the volatility of prices, stabilize the housing market, and generate revenue. Construct a theoretical apparatus with two types of buyers, f irst-time and nth time, and examine diffe...

Awarded: NOK 0.81 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Corporate and Capital Taxation

The primary aim of this project is to study tax reform in an open economy and by doing so add knowledge to the evaluation process of the 2006 Norwegian tax reform. The first part of the project will address tax reform issues in the Norwegian economy and r elate them to the international debate of...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

Timing of behavioural effects of tax changes. Interpretations and comparisons of results from microsimulation models and panel data approach

Individual behavioural response of taxation is at the heart of public policy. This is reflected in the economic literature by a large number of articles presenting evidence on how taxes influence individual behaviour. At the Research Department of Statist ics Norway, the importance of this policy...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Tax avoidance and ownership structure: Evidence from Norway

The Shareholder income tax was introduced in 2006, but until now there has been little empirical evaluation of the effect of this in theory neutral tax on the behaviour of owners and firms. We provide an evaluation of the effects of the Shareholder income tax in two particular dimensions: the ef...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Nominal rigidities in prices of goods and services in the case of Norway

How should we model price setting behavior in Norway? Do firms adjust prices as in time-dependent models or as in state-dependent models? And how important are heterogeneity in price setting behavior between different sectors?

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Ukjent Fylke

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

PETweb II - Privacy-respecting Identity Management for e-Norge

PETweb II Prosjektet har adressert samfunnsmessige utfordringer i tilknytning til identitetsstyring (eng. Identity Management) Identitetsstyring adresserer koblingen mellom fysiske personer og deres elektroniske navn og identitetsinformasjon som f eks per sonnummer og epost adresse eller brukerna...

Awarded: NOK 13.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Innlandet

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning Norsk Regnesentral

...

Awarded: NOK 176.9 mill.

Project Period: 2009-2022

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Empirically based optimal taxation of labour income in the dual income tax system

1. Build a structural random utility labour supply model using relatively new Norwegian data. 2. Find the optimal rate structure on labour income taxation, conditional on welfare functions, and conditional on the capital tax rate, within a realistic clas s of tax systems that contains an approxi...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Idea Work. Zones of criticality and collective practice in creating extraordinary value.

The project aims to understand and enable the creative practices of "idea work", a form of work that is increasingly key to competitive advantage throughout all sectors of the economy. Idea work involves activities of conceiving, reinforcing, combining, r ejecting, testing, and recombining ideas ...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKATT-Skatteøkonomi

Corporate and Capital Taxation

The aim of this project is to undertake theoretical and empirical research on capital taxation. The research group wants to undertake studies along two dimensions. A set of theoretical studies aims at solving some puzzles in international capital taxati on that are not in line with the tax comp...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

Cross-national comparisons of redistributional effects: tax progressivity in Norway in an international perspective

The implications of using different measures of tax progressivity have, however, not been sufficiently addressed. In this project we intend to explore the implications of using different measures of tax progressivity by ranking various countries in terms of redistributive effects. Lambert and Tho...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Tax reform 2006 and individual behavioural responses

One fruitful and much used approach to assess the effect of tax reforms is to calculate the elasticity of taxable income sometimes labelled as the new tax responsiveness literature. Early contributions to this literature are the work conducted by Lindsey (1987) and Feldstein (1995). More recent c...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo