0 projects

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

ME/CFS forskerkonferanse 2018

ME/CFS Forskerkonferanse 26.-27. november 2018 Vertskap Folkehelseinstituttet, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges ME-forening. Forskerkonferansen omfatter en åpen konferanse for forskere over 2 x 1/2 dag. Målgruppen for forskerkonferansen er både etablerte ME/CFS-forskere og fors...

Awarded: NOK 83,053

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NANO-ONCOLOGY: Nanotechnology and Nanomaterials in Combating Cancer

Oslo Cancer Cluster (OCC) would like to present a meeting focusing on Nanotechnology and its impact on Cancer. To achieve this, OCC would invite members of the industry working within nanotechnology and cancer research to give presentations and join topical discussions about how advances in techn...

Awarded: NOK 36,127

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Hovedmålet for dette prosjektet er å styrke synergien mellom og internasjonaliseringen av norsk omsorgsforskning og primærhelseforskning. Derfor har vi etablert og vil videreutvikle et europeisk forskernettverk (PRIMORE) for å skape muligheter for forskere fra ulike disipliner, sektorer og land t...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Ge Junfeng

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Li Jinxing

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Wan Xin

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Qi Xinge

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Mao Sun

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Sun Guomeng

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Lin Cungang

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Middle Atmosphere Dynamics: Exploiting Infrasound Using a Multidisciplinary Approach at High Latitudes

Været vi opplever bestemmes i stor grad av prosesser i den nedre atmosfæren - troposfæren. Observasjoner og modeller brukes til å produsere numeriske værvarsler. Men, den nedre atmosfæren påvirkes også av dynamikken i den midtre atmosfæren: stratosfæren (15-50 km høyde) og mesosfæren (50-90 km). ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

The role of the atmospheric energy transport in recent Arctic climate change

Fører forandringer i den atmosfæriske sirkulasjonen til Arktisk oppvarming og smelting av innlandsisen på Grønland? Dette er spørsmål vi forsøker å svare på i dette prosjektet. I Arktis ser vi noen av de mest markante tegnene på klimaforandringer. Disse inkluderer en svært negativ trend i sjøis,...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

International Pregnancy Drug Safety Studies (InPreSS). Short- and longer-term safety of drug use in pregnancy

InPreSS-studien er et internasjonalt prosjektsamarbeid og kombinerer landsdekkende helseregistre fra fem nordiske land og helsedata fra USA. Studiepopulasjonen (ca. 5 millioner gravide kvinner) vil til dags dato være den største populasjonen av gravide kvinner som er koblet til data om legemidde...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Gut microbiota in Atlantic salmon: Role for production biology

Farmed salmon have experienced rapid domestication and face extraordinarily intensive production environments. Salmon still occasionally show unacceptably high mortality rates during the seawater production phase, with sudden stress-related mortalities in large preharvest fish being an increasing...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MarTERA ARIM Havforskningsinstituttet/Metas.

Overvåkning av havet med tradisjonelle fartøybaserte metoder er dyrt og dermed begrenset i forhold til datatilfang i tid og rom. Prosjektet har etablert et autonomt bunnbasert system som overvåker både bunn og pelagiske habitat. I området rundt bunnplattformen overvåkes Biodiversitet i bunnfaunae...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Born in the twilight of antibiotics: Implications of antibiotic use to the preterm infant respiratory microbiome and resistome development

Antibiotikaresistens truer menneskers helse og krever presserende tiltak for å sikre fremtiden mot legemiddelresistente infeksjoner. Overbruk, misbruk og til og med bruk av antibiotika står som hoveddriverne for den globale økningen i antimikrobiell resistens. Behovet for å få en bedre forståelse...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

AMR-Diag: A Novel Diagnostic Tool for Sequence Based Prediction of Antimicrobial Resistance

Infeksjoner forårsaket av bakterier resistente mot antibiotika (AMR; antimicrobial resistance) truer det moderne helsevesen og er ansvarlig for 700 000 og 33 000 dødsfall årlig, i henholdsvis verden og Europa. Et utfordring i møte med antimikrobiell resistens er upresis forskriving og feilaktig b...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Advancing frequency analysis of nonstationary hydrological extremes for reducing flood risk in a changing climate

Flom er blant de mest ødeleggende naturfarer i verden, og klimaendringer øker sannsynligheten for katastrofale hendelser. Flomkontroll og bærekraftig vannressursforvaltning som tar hensyn til dagens og framtidens klima er avgjørende betydning både globalt og i Norge. Norges velstand er i stor gra...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Drug targeting for improved treatment of multi drug resistant tuberculosis.

Tuberkulose, forårsaket av Mycobacterium tuberculosis, er fortsatt den mest alvorlige bakterielle sykdommen hos mennesker. For inntil omtrent 10 år siden har den samme miksturen av fire antibiotika blitt benyttet for å behandle tuberkulose (TB) i over 50 år. Denne medisin kombinasjon virker og ha...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

International Workshop on Atmospheric Modeling: Climate and Air pollution Impacts in South Asia

We will organize an international workshop on Atmospheric Modeling of Climate and Air Pollution Impacts in South Asia (AMCAPISA). The workshop will provide a platform for competence building and networking among Norwegian and international researchers on air quality modelling and impact studies w...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2018

Under Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orientere hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk innovasj...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Recent advances in cellulose nanotechnology research – Production, characterization and applications

Forskningsseminaret arrangeres for syvende gang, 26.-27. september 2018, av RISE PFI. Seminaret ble arrangert for første gang i 2006 og har blitt arrangert annen hvert år med stadig større oppslutning. I 2016 hadde vi ca. 60 deltakere fra 10 land. Forskningsseminaret har blitt en arena der indust...

Awarded: NOK 77,614

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

4th Multistep Enzyme Catalyzed Processes Congress

The mission of the ESAB Section is to promote the development of Applied Biocatalysis throughout Europe. Applied Biocatalysis is the development through science and engineering of useful biological catalysts and their commercial applications. This conference aims to cover the broad field of mult...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Bacterial membrane vesicles: toxic or an improvement to fish health

Aquaculture is one of Norway`s most important sources for export next after oil and gas. This has been achieved amongst other means by the successful development of vaccines for fish against disease causing agents. Still, infectious diseases caused by viral, bacterial and parasites, is one of the...

Awarded: NOK 87,579

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: FP9 AGE Energirådgivning til EU kommisjonen/SET planen

EU Kommisjonens har en egen rådgivningsgruppe for Energiområdet, den såkalte Advisory Group for Energy (AGE)hvor dr.ing. Marie Bysveen fra SINTEF Energi er eneste norske deltager. I dette prosjektet planlegges det å bl.a. bidra til nasjonalt informasjonsarbeid om den delen av arbeidet i AGE som e...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Oikos 2018

I februar 2018 ble den Nordiske Oikos konferansen avholdt i Trondheim, Norge, og bestod av hovedkonferansen som varte i tre dager og flere tematiske symposier i forkant. Den Nordiske Oikos foreningens oppdrag er "å støtte vitenskapelig forskning i økologi og relaterte fagområder og å stimulere ...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Dynamics of Environmental Change and Conflict

Among the many potential devastating consequences of climate change, the risk of societal disruption and violent conflict stand out as especially worrisome. This proposal responds to the KLIMAFORSK call for providing a better understanding of the risks climate change poses to social systems. It i...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inhibition of clinically relevant carbapenemases (ICARBA)

Noen bakterier gir infeksjoner hos mennesker for bakteriene er human patogene, og oftere og oftere blir det vanskeligere å behandle disse. Bakteriene er rett og slett resistente mot de antibiotika klassene vi bruker i dag, og nye antibiotika ser ikke ut til å komme på markedet. Den mest vanlige ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Mountain Pasture Conference 2018

Målet med The Mountain Pasture Conference 2018 prosjektet var at anordne en internasjonal konferanse på Lofoten 2018 før at presentere kritiske utfordringer med fjell beite og styrke perspektiver for integrert og bærekraftig forvaltning av fjellregioner. Totalt deltok 42 forskere og praktisk...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordisk prosessrettsmøte Tromsø 2018

Nordisk prosessmøte er en konferanse i regi av Nordisk forening for prosessrett og har siden år 1981 blitt arrangert hvert tredje år i et nordisk land. Arrangementet samler først og fremst forskere, men også dommere, advokater og andre praktisk virksomme jurister interessert i prosessrett fra all...

Awarded: NOK 63,417

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku