0 projects

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Co-producing Gender-responsive Climate Services for Enhanced Food and Nutrition Security and Health in Ethiopia and Tanzania

Dette prosjektet bruker en tverrfaglig tilnærming til forskning som vil forbedre matsikkerheten og ernæringen blant fattige husholdninger som står overfor klimaendringer i utvalgte områder i Etiopia og Tanzania. I senere år er det investert mye i utvikling av klimatjenester for å gjøre samfunn mi...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

The combined role of genetic and environmental risk factors in the gender-specific development of severe tinnitus

Tinnitus er den mest hyppige fantomsykdommen, og påvirker 70 millioner individer i Europa. Forekomsten øker drastisk med alderen, der nesten 40 % av de eldre opplever tinnitus. Det kan være sterkt invalidiserende, øker risikoen for sykefravær, uførhet og til og med selvmord. Mens prevalensen er...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Women on the Bench: The Role of Female Judges in Fragile States

Sidan 1970-talet har talet på kvinnelege dommarar gått dramatisk opp. Overraskande nok, er andelen kvinnelege dommarar ofte høgare i post-konflikt land enn i meir etablerte demokrati. Dette prosjektet undersøker om brå politiske omveltingar kan skapa handlingsrom for kvinner som gjer det enklare ...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland