0 projects

TRANSPORT-Transport 2025

Be-Insight - plattform for automatisk billettering, nye forretningsmodeller og optimalisering for mobilitetsindustrien

Formålet med prosjektet var å muliggjøre automatisert billettering (Be-In, Be-Out) og nye forretningsmodeller innen offentlig transport, samt å bedre reisestrøms- og adferdsanalyse for mobilitetsbransjen. Prosjektet har avdekket at det lar seg gjøre å kalkulere hvilken type transportmiddel bruker...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Trusted infrastructure for application of AI solutions in federated genomic databases

The development of different AI technologies in healthcare, creation of clinical repositories containing genetic data and the building of infrastructure to support these, are continuing to increase in prevalence, in parallel to support clinical decision making and decrease the burden of disease. ...

Awarded: NOK 7,325

Project Period: 2020-2020

Location: Akershus

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

MIA - Measures for Improved Availability of medicines and vaccines

COVID-19 gav umiddelbare problemer for medisinforsyning i hele verden og synliggjorde sårbarheten til disse forsyningskjedene i full skala. Medisinmangel var allerede et økende globalt problem i normale tider før pandemien, spesielt medisiner som ikke lenger har patent (generiske). Når forsynings...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fagseminar ved institutt for produksjonsdyrmedisin

Forskere ved Institutt for produksjonsdyrmedisin på veterinærhøgskolen inviterer samarbeidspartnere fra næringsorganisasjoner, landbruksdepartementet og instituttsektoren til fagseminar. Målet er å vise frem hvilke forskningsprosjekter som pågår hos oss, samt å legge til rette for samarbeid om ny...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2020-2020

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nye materialer for kontrollert og reproduserbar immobilisering og frigjøring spermier

SpermVital AS har utviklet og patentert en teknologi for immobilisering av spermier kombinert med kryokonservering. Selskapet har lansert produktet i markedet for oksesæd, i Norge og i flere europeiske land, og opplever betydelig etterspørsel. Hensikten med teknologien er å gjøre tidspunktet for ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Innlandet

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Resubmission of ERC CoG proposal REMAIN in 2021

The REMAIN proposal focuses on modeling carbon turnover in permafrost regions, using permafrost process models and paleo-climate simulations to infer the conditions during which carbon stored in permafrost today was formed. In doing so, REMAIN proposes to describe the vulnerability of permafrost ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

MICRO AND NANO-PLASTIC EUROPE - Towards Innovative Approaches to Cope with the Health and Environmental Impacts of Micro and Nano Plastics

The project proposed will contribute to a better understanding of the dynamics of micro and nano-plastics in the environment. Base on that will also identify the health impacts, and their relevance, of exposure to micro- and nano-plastics. The project will combine research and action, so as to...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Maritime 5G - Connect the Sea to the digital World

The overall concept and objectives of the planned project is to start the project conception /workshop of land-based dedicated maritime 5G solutions for ocean digitalization and autonomous ship, which includes: 1. Product description including product novelty character, definition of unique selli...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Patented modular tyres system for multiple vehicles

Overall concept and objectives of EU project: reTyre is a tyre system with detachable tread surfaces for bicycles, wheelchairs and prams which allow the user to easily change the tyre surface without removing the tyre itself. The method and technology is patented can also be utilized for scooter...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Podbike

Podbike AS has developed a state of the art electrical assisted velomobile (el-assisted velomobile) which aims to transform personal transport in urban areas. Podbike AS ambitious aim is to provide a new and viable healthy, eco-friendly alternative that has advantages of a small electric car but ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Optium - Smart charging technology for smart phones and tablets

Phase 1 of the SME instrument was intended to assess the market feasibility and commercial exploitation of the Optium technology, as well as consolidating the work plan for the following phase. We have taken this opportunity to identify other market applications where the Optium technology can fi...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Skrive søknad for å få prosjektmidler, som dekkes av EIC Accelerator Pilot (SME Instrument) Phase 2.

Søknaden til EU for å søke om støtte fra EIC Accelerator Pilot (SME Instrument) Phase 2, må sendes inn før 19.05.20 Søknaden vil detaljere ut hva som skal gjennomføres med en beskrivelse av organisasjons oppsettet , testeforløpet inkludert gjennomføringsplanen og hva man ønsker å oppnå. IDROP ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Akershus

FINANSMARK-Finansmarkedet

The link between household and firm finance: family firms, family networks, and family resource constraints

Vi undersøker hvordan et plutselig likviditetssjokk i den personlige økonomien til bedriftens eiere forplanter seg til bedriften. Den spesifikke situasjonen vi studerer er hvordan endret formuesbeskatning av familiens privatbolig slår inn i familiebedrifters økonomi. Resultatene, som baserer seg ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Individual Investors and Asset Prices

Understanding how asset prices are determined is at the heart of financial economics. This project empirically analyzed the interplay between individual investor behavior and asset prices. It generated three papers. The first paper shows that the portfolio decisions of individual investors can b...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Samskaping i utforming av kunnskapsbaserte velferdstjenester

«Samskaping i utforming av kunnskapsbaserte velferdstjenester» er et PhD-prosjekt med fokus på å undersøke hvordan samskaping kan bidra til å sikre samhandlende, kunnskapsbaserte og treffsikre tjenester og eventuell innvirkning av samskaping og vitenskapelig støttet innsats i utvikling av kommuna...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

FINANSMARK-Finansmarkedet

Statistical modelling and inference for (high-dimensional) financial data

I løpet av de siste 10 årene etter finanskrisen i 2008, har en rekke nye statistiske modeller blitt introdusert for å bedre beskrive finansdata, spesielt med tanke på å kunne predikere f.eks. konkurser og fremtidige avkastninger, samt å kvantifisere finansiell risiko. Typisk har modeller som er b...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VErdiskapande Kundeopplevingar i kulturdestinasjonen Sunnfjord

Med utgangspunkt i kulturopplevingar arbeider prosjektet med å auke verdiskapinga knytt til besøkande i Sunnfjord ved å kople saman kultur, reiseliv og handelsnæringa. Målsettinga er å innovere slik at ein samla sett får fleire besøkande, lengre opphald og høgare inntjening per besøkande. Gjennom...

Awarded: NOK 0.86 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Banebrytende crowd sourcing av gjenvinnbare materialer ved bruk av blokkkjedeteknologi og utstyr for smarte innsamlings punkter

Selskapet har under utvikling en ny avfallsinnsamlingsteknologi (Capture). Den oppnår forbedret kildesortering, muliggjør mer effektiv gjenvinning og økt bruk av avfall som råvare i ny produksjon. Løsningen som er under utvikling (TRL6) består av smarte innsamlingsstasjoner (heretter SmartBins) s...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES PALION BOXHEAD

BOXHEADprosjektet har blitt skissert og presenter for EU-kommisjonen (Steg 1), noe som resulterte i en oppfordring om å levere en fullstendig søknad (Steg 2). Konseptet er fokusert på å bringe til TRL 8 et ferdig konsept for behandling av pasienter med kronisk migrene, bestående av tre deler: et ...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

WISE project: Wireless self-powered technology for continuous and accurate smart sensing

ONiO AS is a company focused on bringing self-powered battery free technology to the IoT market. The company is dedicated to empowering the innovative sensor and data driven transformation by developing and manufacturing innovative smart sensors and radio technology as ultra-low power solutions n...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Forskningsstiftelsen Et liv I bevegelse

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Fysiofondet

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Møter av European Solar Manufacturing Council

Møter av European Solar Manufacturing Council (ESMC) gir tilgang til nye nettverk i Europa. Mange europeiske produsenter i PV verdikjeden er representert i ESMC møter. NorSun er founding member og Carsten Rohr er i styret. Det gir mulighet for NorSun til å profilere seg som attraktiv partner i ...

Awarded: NOK 14,881

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Interactions between domesticated and wild Atlantic salmon - collaboration between Norway and Canada

Norway is today the largest producer of domesticated Atlantic salmon, followed by Chile, Scotland and Canada. Each year tens of thousands of fish are reported to escape from fish farms into the surrounding environment. Successful interbreeding and thus introgression of escaped salmon has been tho...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Integrated multiomic analyses of patients treated with Axl inhibitors to predict therapy response, clinical benefit and mechanism of action.

Lungekreft er fortsatt den vanligste årsaken til kreftrelaterte dødsfall med anslagsvis 1,6 millioner tilfeller globalt som fører til 1,4 millioner årlige dødsfall. BerGenBio har nylig rapportert lovende resultater fra studier der Axl-hemmeren bemcentinib kombineres med immunterapi (pembrolizumab...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Climy: Human-Centric Building Automation

Xigrid Technologies AS has developed a human-centric building automation solution powered by artificial intelligence. The solution improves occupant physical and mental wellness, optimizes energy consumption, and gamifies reduction of individual carbon footprint. Xigrid Technologies AS will lead ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Aker og Ullevål Diabetes Forskningsfond

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Upscaling activated carbon production using a Rotary Kiln

Aktivert karbon (AC) er et verdifullt karbonmateriale med justerbar porøsitet og overflateareal som kan brukes i mange applikasjoner, for eksempel elektrodematerialer for energilagringsenheter, vann- og gassrensing, katalysatorer, gassadsorpsjon og lagring, luftfiltre, etc. Den økende etterspørse...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hands-on citizen science and frugal innovation

The idea of our project is to focus on hands-on citizen science activities using organic waste composting as a means to measure the social effects of engagement in urban agriculture. Citizen Science (CS) is considered as a way for scientific laymen to contribute to science. Involving different so...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

POS-ERC: Videreutvikling av The Politicization of Game Culture

Med utgangspunkt i en hypotese om at konfliktlinjene i spillkulturen er politisk orientert og har sammenheng med andre politiske tendenser i samfunnet, er det overordnede målet ved ERC-prosjektet The Politicization of Game Culture å utvikle en ny empirisk basert teori om politiseringen av spillku...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland