0 projects

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

New statistical tools for integrating and exploiting complex genomic and phenotypic data sets (209753)

To understand the variation of food product quality caused by phenotype variations as a function of genes and environment is a tremendous challenge, since the amount of information that has to be taken into account is huge. Measurement technology for coll ecting the required data is now readily a...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FINT Forretningsmodell for intermodal transport

Prosjektet målsetting skal adresseres gjennom følgende tiltak: Modellere de viktigste forretningsprosessene og behov for endringer på disse for å oppnå målsettingen der havnene og transportørene inngår. Modelleringen skal gjøres ved hjelp av standardisert e modelleringsteknikker (UML) der erfarin...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Moortech - DP082

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Shifting cargo from Road to Sea

Forprosjektet skal skape grunnlag for et hovedprosjekt som har som mål å avdekke hvilke kommersielle føringer og operasjonelle krav som må ligge til grunn for å bidra til utviklingen av en mer bærekraftig transportstruktur. En stadig og sterk økning i ut ført transportarbeid, både for Europa og ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Integrerte nettverksbedrifter for økt konkurransekraft i maritim industri

Ulstein International AS søker om Maroff forprosjekt med siktemål om å etablere et bedriftskonsortie som vil søke Maroff om et større forskningsprosjekt på konkurransekraft i for norsk maritim industri. Dette prosjektet har som særlig siktemål å utvikle n y kunnskap og nye modeller for effektiv n...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Løsningsdrevet maritim innovasjon

Forprosjektet skal utvikle innholds- og nettverksmessig grunnlag og gjennomføre en KMB-søknad til MAROFF i 2009. En KMB-søknad skal bygge på behovet for nyskapende miljøvennlige løsninger innen maritim næring (Stø kurs, 2007) - og politisk vedtatt strateg i for å utvikle kompetansemiljøer som kan...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Shipping KPI Phase 2; a joint initiative on performance measurements in shipping improving the competitive edge of quality players

The Shipping KPI Phase 2 project will continue the work to enhance excellence in ship operation by setting standards for Objective and Unambiguous Performance Measurement in ship operation. The KPI standard will be validated and elaborated through externa l stakeholder involvement looking more cl...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safety Climate Assessment in Shipping (SAFECLASS) - Linking leadership, safety climate and loss prevention.

This project will contribute to Norwegian society and long term value creation by optimizing safety and loss prevention in the Norwegian maritime industry. Safe shipping and loss prevention emerge as an important priority for the next generation of mariti me training and development initiatives i...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

GHG Emission Reduction Solutions and Impacts for Transport Systems

This project aims to develop models and tools to help stakeholders make the right decisions on strategic and tactical issues. The focus will be on evaluating impacts caused by changes in a transport system aiming to reduce the climate impact. This projec t will identify and evaluate in a cost-be...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Integrated coastal area management - Working out a framework for sustainable development

The conflicts regarding use of the coastal zone and adjacent waters are increasing, internationally as well as nationally. In Norway, new activities like tourism and recreation, conservation, aquaculture and industrial activities related to energy product ion compete with traditional use of space...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

A local cluster going international: balancing local and non-local networking?

The KMB project aims to investigate how location in a cluster influences the internationalisation of firms, and analyse how increased internationalisation affect local cluster dynamics and cluster competitiveness.The project will develop novel insight to the research on clusters since limited res...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovation in Global Maritime Production 2020

Norway has a long tradition as a maritime nation in shipping, shipbuilding and maritime equipment manufacturing, and has retained a leading position globally at the start of the 21st Century. But with rising cost and increased competition from other natio ns, particularly in Asia, the industry is...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2008-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision Support in LNG Supply Chains - Improving Shipping by Optimisation Based Decisions

The LNG supply chain is complex. The shipping part should be fully integrated in the planning operations in this value chain. Actors in the LNG business are facing considerable planning challenges; challenges which make use of dedicated decision support s ystems (DSSs) for commercial planning of ...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NORTRASHIP - Norwegian Transformations in Shipping: The dynamics and competitiveness of the Norwegian maritime cluster

Norway is one of the world's leading maritime nations, with a role in the maritime industries that far exceeds what one would expect based on shares of world population or trade. The project analyses the factors that have enabled the country to attain thi s position, with particular emphasis on t...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Unravelling the Vicious Circle: Poverty Alleviation and Sustainable Livelihoods in Small-scale Fisheries

In this project we question how poverty can be alleviated through ecosystem-based management of natural resources. Alleviating poverty sometimes requires strategies which are inherently in conflict. This is particularly the case in economies based on natu ral resources. As one seeks to reduce pov...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2008-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fornyelsesprogram for kysttransport

I forhold til krav om en miljøvennlig og kostnadseffektiv kystlogistikk er dagens situasjon preget av en aldrende og forurensende kystfrakteflåte. På enkelte markedssegment har vi sett en markedsdrevet utvikling som har ført til flåtefornying. Eksempler p å dette er brønnbåter til havbruksnæringe...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Supply Chain Management og optimeringsmodeller

Prosjektet ?Supply Chain Management og optimeringsmodeller? har fokus på utvikling av IT-baserte systemer (prototyper) som vektlegger integrerte operasjonelle styringsmodeller for hele verdikjeder og som inkluderer markedsdynamikk (dynamisk prising). H ovedmålet for prosjektaktiviteten er å øk...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Møre og Romsdal

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Samhandling mellom bedrifter, FoU og myndigheter for å utløse nyskapingspotensial særlig innen og mellom Mat-, Energi- og Maritim sektor.

Rogaland Fylkeskommune er søker og vil være prosjekteier i gjennomføringen. Rogaland har sterke industriklynger innen mat, energi og maritim sektor og har dermed et meget godt utgangspunkt for videre utvikling av et moderne og konkurransedyktig næringsliv med høyt teknologisk nivå og internasjon...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Rogaland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Tverrfaglig innovasjonssatsing i Møre og Romsdal

To paradoks preger samfunnsutviklingen i Møre og Romsdal. For det første, her finnes noen av de mest moderne og fremtidsrettede næringsklyngene i landet, men befolkingen kjennetegnes ved lav utdanningsgrad. For det andre er det rekordlav arbeidsledighet i fylket, men ungdommen flytter i økende g...

Awarded: NOK 15.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Møre og Romsdal

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Samhandling i innovasjonssystem med politisk-regional forankring - Intervenering og evaluering for å utvikle FoU-basert regional innovasjon

Prosjektsammendrag Europa sakker etter USA og Østen i innovasjonsaktivitet. Sammenlignet med resten av Europa ligger Norge som nr. 16 av 33 land. Problemstillingen i prosjektet er å finne ut hvordan innovasjonspotensialet i det regionale næringslivet kan virkeliggjøres gjennom aktiv tilretteleg...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Safety, Security and Discharge Control at Sea

The project aims at in depth studies of selected areas within a wide concept of maritime safety: Safety (average prevention), security (terrorism and piracy) and discharge control. The three areas raise similar jurisdictional and other legal issues, but t he law is not entirely similar, and also ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision support in maritime logistics - Coping with "comparative analysis" and "optimization based decisions".

Maritime transport thinking has traditionally been synonymous with sea transportation. Focusing the attention on intermodal maritime logistics may offer greater benefits to shipping companies and industry. This will enable them to extend their thinking in line with developments seen in industria...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Modelling disease dispersal in marine fish aquaculture in Norwegian coastal areas: Contributions to a new concept of area management?

As a measure to avoid the spreading of fish and shellfish diseases, a defined distance is required between all aquaculture facilities. From 2006, this requirement was also implemented for intermediate live storing of fish. The established distance regulat ions represent a clear limitation to the ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

ISPJUS-ISP - Satsing på juridisk forskning

Bærekraftig utvikling av havområdene i nord. Muligheter og trusler.

Hovedaktiviteten bestått av to PhD prosjekt. Det første, "Third State Involvement in the Context of Establishing the Outer Limits of the Continental Shelf" behandler prosessen med å fastsette yttergrensen for kontinentalsokkelen hvor denne strekker seg utover 200 nautiske mil fra kysten. Klarlegg...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2007-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Coping with Risk in Maritime Logistics - Managing vulnerability, risk and resilience in maritime logistics chains

Ship-owners being able to offer logistics services that cover the complete maritime logistics chain, including planning, control, management, improvement and optimization, brings new areas of opportunities, e.g. better control of resources and interfaces, but also increased vulnerabilities and r...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Globalisering og regionale kunnskapsnettverk

Regionale innovasjonssystemteorier vektlegger hvordan bedriftene i slike systemer er forankret i regionale kunnskapsnettverk med stor evne til spredning av formell og taus kunnskap. I Norge har Nord-Vestlandet blitt sett på som et område der slike kopling er kan forklare særtrekk ved regionens ko...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

BEDSAM-Bedriftens samfunnsansvar

C(S)R in global value chains, a conceptual and operational approach.

This is a collaboration project between Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Social Research AS and the Norwegian School of Management (NSM). Through its facilitation of an institutionalised collaboration between NTNU and NSM this project will contribute to the building of a str...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Strategic implications of network organisation and macroeconomic environment on maritime logistics STRATNET

The project analyses effects of network organisation and macroeconomic environment on maritime logistics. We define three part projects. (1) Study changes in the macroeconomic environment, both short-term fluctuations and long term growth focusing the ris k for deflatory development, growth and p...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland