0 projects

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til IFE (2017-2022)

Dette PhD-arbeidet er en kombinasjon av to ulike temaer. Første delen som ble gjennomført ved IFE omhandlet pyrolyse av silangass for bruk i produksjon av energimaterialer. Dette arbeidet startet i 2018 og ble utført i hovedsak fram til 2020. Andre delen ble utført ved Universitetet i Oslo og fok...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. Uni Research Teknisk-industriell) (2017-2020)

-

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Porous Media Laboratory, Porøse-medier laboratoriet

Porøse media er faste materialer som er full av hull. Hvis disse hullene henger sammen, kan væsker eller gasser strømme gjennom dem. Hvordan de gjør dette utgjør porøse mediers fysikk. Når det er flere ikke-blandbare væsker som konkurrerer om de samme porene og det er overflatespenning mellom væs...

Awarded: NOK 148.1 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

DOREMON - Downhole Reservoir Monitoring

For å opprettholde oljereservoarproduksjonen er det nødvendig å opprettholde trykket nede i reservoaret ved innsprøyting av vann eller gass. Fordi vann og gass er lettere og tyngre enn olje, respektivt, benyttes dette til å konsentrere oljen rundt produksjonsområdet. Opprettholdelse av trykket kr...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Geomechanical software for multi-well injection optimisation of complex fields

Moderne metoder for å definere injeksjonshastigheter for å opprettholde korrekt reservoartrykk er basert på storskala modeller av undergrunnsgeologi. Beregningsmodeller med 10 til 100 millioner datapunkter er bygget fra seismiske data og berg-egenskaper tilgjengelige fra isolerte boreprøver. Imid...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Bayesian inversion of 4D seismic waveform data for quantitative integration with production data

Med utviklingen av nye innovative seismiske metoder bør det være mulig å ytterligere å øke oljeutvinningen fra eksisterende felt. Dette er fornuftig fra et miljømessig og et økonomisk perspektiv. Seismiske metoder gjør det generelt mulig å avbilde sedimentære basseng og reservoarer (knyttet til ...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Interpretation of frequency-dependent seismic responses of finely layered, partially saturated and fractured reservoirs

Resultatene fra vårt prosjekt ble presentert på AGU, EAGE og SEG årsmøter.

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microfractures in black shales and their transport properties

Under erosjon på kontinentene og avsetning av sedimenter og organisk materiale i havet dannes det sedimentære lag i sedimentære bassenger. Når disse sedimentene blir begravet, blir de utsatt for sammenpressing (kompaksjon) og oppvarming slik at de bli omvandlet til fast bergart. Med økende temp...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reconstructing the Quaternary basin configuration and evolution in the central/northern North Sea

REQUBE har bidratt til en bedre forståelse av den opp til 1000 m mektige sedimentære lagpakken som er avsatt i nordlige Nordsjøen igjennom de siste 2.6 millioner årene (Kvartærtiden). Studier av kjernemateriale viser en nedkjøling av klima fram mot ca. 1,5 millioner år da man får en sterk øking i...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstration of a New Economical Process to Monetize High-CO2 Natural Gas

The anticipated results of the Demo2000 project are the design, fabrication and deployment of a fully functional VERDIS CO2 stripping & conversion unit, able to process some 5 MMSCFD of natural gas. While significantly smaller than fully commercial-sized units will be, it will nevertheless be suf...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanoparticles to Stabilize CO2-foam for Efficient CCUS in Challenging Reservoirs

Dette laboratoriebaserte forskningsprosjektet ved Universitetet i Bergen (UiB) ledet av Institutt for fysikk og teknologi har fokusert på implementering av nanopartikler med CO2-skum for forbedret utvinning av olje og assosiert CO2 lagring gjennom CCUS. Vårt primære mål var å "Benytte nanoteknolo...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Towing a seismic source over the seismic spread

Det som opprinnelig startet som en utfordring og en serie mulige løsninger fra Lundins geofysikere, er nå blitt til en ny forbedret teknologi for seismisk dataavbildning; TopSeis. Denne nye løsningen gir et betydelig bedre bilde av undergrunnen og overvinner følgelig manglende evne til tidligere ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

EOR upscaling - from lab to field

De viktigste elementene for å oppnå suksess med å maksimere utvinning fra felt i produksjon med økt utvinningsmetoder (EOR) er modellering av injektivitet, kunnskap om gjenværende olje, ekstra olje mobilisering med de injiserte væsker, og skalering fra pore skala mekanismer til felt skala. Det ov...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Broadband Acoustic Seismic Source (BASS)

Marin refleksjonsseismikk er basert på å sende akustisk energi inn under havbunnen og måle refleksjonene for å finne egenskapene til undergrunnen. Det akustiske bølgefeltet er vanligvis generert av lydkilder kalt luftkanoner, som raskt frigjør komprimert luft for å danne en akustisk puls. Målsetn...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

CHEmical Control Knowledge demonstration project: Monitoring And Treatment Enhancement

Oljefelter er vanligvis produsert med vanninjeksjon for å drive ut oljen av reservoarene. Når det injiserte vannet før eller senere bryter gjennom til produksjonsbrønnene blandes det ofte med vann som kommer fra selve reservoaret. På grunn av ulik mineralsammensetning kan blandingen føre til utfe...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Wind-powered Water Injection (WIN WIN)

WIN WIN (WINd-powered Water INjection) er utviklet av DNV GL i et samarbeidsprosjekt med aktører fra industrien. WIN WIN er et vinddrevet vanninjeksjonssystem som tilfredstiller tekniske, funksjonelle og kommersielle krav, og som representerer et realistisk alternativ til konvensjonelle systemer....

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Next Generation CSEM system improvements: Operational capability test

Dette prosjektet er en forlengelse av JIP prosjektet. Electromagnetic Geoservices ASA, med støtte fra sine prosjektpartnere, er i ferd med å utvikle en ny generasjon teknologi for controlled-source electromagnetic (CSEM) surveying. Teknologien er basert på fjernmåling av resisitivitet. Ved å beny...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forecasting of architecture, seismic characteristics and flow behaviour in paleokarst reservoirs.

Dannelse av karst (oppløsning) i karbonater introduserer ekstrem, men svært lokalisert sekundær porøsitet. Væske som siver gjennom sprekker, forkastninger og porøse lag kan løse opp kalkstein og danne sammenhengende hulrom, synkehull og grottesystemer i berggrunnen. Formen og geometrien til disse...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Internal and external forcing factors on the Source-to-Sink infill dynamics of the Lower Mesozoic Greater Barents Sea Basin

Barentshavet er eit av dei siste underutforska områda på den norske kontinentalsokkelen. Innsamling av kunnskap om undergrunnsgeologien i dette området er komplisert både fordi det somme stadar manglar data og tolkingar, men viktigast av alt fordi Barentshavet er delt inn i tre geografiske områd...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

cWater - Forprosjekt

I løpet av de siste to årene har kraftig nedgang i oljeprisen ført til at den internasjonale olje- og gassbransjen har intensivert arbeidet med å søke etter ny teknologi for å effektivisere og optimalisere olje og gass produksjonen, samt redusere produksjonskostnadene. Det er et uttalt ønske fra ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved modelling of near well multiphase flow for optimised planning of ICD/AICD valves in production wells

ICD/AICD (Inflow control device/Autonomous ICD) teknologi har vist sin gjennomførbarhet og stort IOR potensiale for oljeproduksjon fra tynne oljelag hvor gass og vanninntrengning til produserende brønner ofte oppstår. Når ICD/AICD er installert, for eksempel en ventil i hver rørlengde i perforert...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

ProductionCompass - Datadrevet produksjonsoptimering i sanntid

Solution Seeker er et spin-off selskap fra SFI Senteret for integrerte operasjoner i oljeindustrien ved NTNU, bestående av NTNU, SINTEF, IFE og en rekke industrielle partnere. Selskapet ble etablert i 2013, og ideene bygger på resultater oppnådd gjennom 8 års forskning. Videre har Solution Seeker...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. IRIS AS) (2016-2019)

Title: A study on the accuracy of the modelled frictional pressure loss based on rheological characterisation of the drilling fluid Description: During drilling operations, it is important to get a good understanding of the pressures in the well in order to have control of the drilling process ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Rogaland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NORCE (tidl. Uni Research AS) (Teknisk-industriell) (2016-2020)

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NORCE (tidl. CMR) (2016-2019)

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til IFE (2016-2019)(2021-2024)

Passasjerfly drives i dag nesten utelukkende av fossil energi. Bransjen står for om lag 3 % av klodens CO2-utslipp. Med den forventede veksten i antall flyreiser de neste tiårene, spås det at utslippene vil bortimot dobles frem mot år 2050 dersom man ikke i vesentlig grad beveger seg vekk fra fos...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til SINTEF Industri (2016-20219) (Tidl. SINTEF Petroleum AS)

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Arbeidsflyt for ICD Design

Målet med hovedprosjektet er å utvikle et helhetlig verktøy for valg av-, design av- og implementering av kompletteringsløsninger basert på konvensjonell eller autonom innstrømningskontrollteknologi (Inflow Control Device (ICD) / Autonomous Inflow Control Device (AICD)). Dette verktøyet er tenkt...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of Geoscience-driven Machine Learning Applications for Basin Analysis and Exploration Play Evaluation

Our main goal is to develop geoscience-driven Machine Learning (ML) applications (e.g. plug-ins to existing software packages, standalone, possibly web-based software) that will help academic and industry geoscientists: (i) better understand the tectono-stratigraphic development of sedimentary ba...

Awarded: NOK 15,999

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Basement and depositional systems (source-to-sink) in the northern Barents Sea and adjacent parts of the proto-Arctic (BarN-S2S)

Barentshavets geologiske utvikling er nært knyttet til både Arktis og det Nord-Atlantiske området. Vi har gjennom en lang rekke forskningsprosjekter, samt langvarig og omfattende petroleumsleting, økt vår kunnskap om sedimentbassengene i det sørvestlige Barentshav og hvordan deres utvikling henge...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo