0 projects

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Frischsenteret

...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Security of supply in a green power market - The challenges and opportunities of intermittent power

Forsyningssikkerhet for kraft i det lange løp er både et spørsmål om a) å ha nok energi- og effektkapasitet, og b) energisystemet kan levere strøm effektivt hvor og når det er nødvendig. Dette prosjektet handler om hvordan kraftmarkedet kan organiseres for å unngå systemsammenbrudd, mens en på...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

EVASAM-Evaluering av samhandl.reform

Resultater av samhandlingsreformen: Bedre helse, bedre helsetjenester, bedre samfunnsøkonomi?

Samhandlingsreformen fra 2012 har som mål å sikre mer helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Det er også et mål at en større del av tjenestene skal utføres i kommunene. Dessuten har reformen som mål å styrke forebygging og bedre folkehelsen. Prosjekt har undersøkt i hvilken grad re...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Health care Efficiency and Performance in Europe

...

Awarded: NOK 9,999

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo