0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Epigenetic regulation by Atlantic salmon miRNAs in disease and osmotic stress

Sykdom i forbindelse med oppdrett av laks fører til store økonomiske tap og representerer en betydelig utfordring for norsk oppdrettsnæring. Likeledes er stress relatert til smoltifiseringsprosessen samt overgang fra ferksvann til saltvann assosiert med en høy dødelighet. Større kunnskap om lakse...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

1st International Symposium on Mucosal Health in Aquaculture

The 1st International Symposium on Mucosal Health in Aquaculture (MHA2019) will be held in Oslo, Norway on September 11-13, 2019. This will address the lack of a dedicated meeting on mucosal health in aquaculture despite its unequivocal importance and global interest. MHA2019 will provide a uniqu...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Comparing the protection of attenuated and inactivated virus vaccines against pancreas disease and heart and skeletal muscle inflammation

Pankreassykdom (PD), forårsaket av Salmonid alphavirus (SAV), og Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB), forårsaket av Piscint orthoreovirus-1 (PRV-1), er viktige infeksiøse årsaker til at om lag 20 % av norsk oppdrettslaks som settes i sjø når ikke slaktemoden alder. I ViVaAct blir eksperime...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

MucoProtect. Novel bio-mimicking nanocarriers for oral delivery of mucosal vaccines - protection at the first line of defence.

Vaksiner spiller en viktig rolle i havbruknæringens strategi for å bekjempe smittsomme sykdommer. Fisken befinner seg i vannet og de fleste patogener vil derfor angripe via slimhinnene som befinner seg på gjeller, skinn, finner og i tarmene. Vaksiner som tas opp oralt og virker gjennom slimhinnen...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Bacterial membrane vesicles: toxic or an improvement to fish health

Aquaculture is one of Norway`s most important sources for export next after oil and gas. This has been achieved amongst other means by the successful development of vaccines for fish against disease causing agents. Still, infectious diseases caused by viral, bacterial and parasites, is one of the...

Awarded: NOK 87,579

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Serotonin as a welfare indicator in farmed salmon: Role in non-specific mortality

I norsk lakseoppdrett dør hvert år et betydelig antall fisk av ukjente årsaker. Denne uspesifikke dødeligheten utgjør naturligvis både et økonomisk og etisk problem for industrien. I dette prosjektet har vi studert en stor gruppe fisk som bidrar vesentlig til denne dødeligheten (ca. 2-20%). Tape...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ISA resistance in Atlantic salmon: Defining new phenotypes for accurate breeding (iSABreed)

Infeksiøs laksanemi (ILA) er en virusinfeksjonssykdom med potensiell stor økonomisk tyngde for den norske laksebransjen. Dette er en sykdom som skadet lakseoppdrettsindustrien i Færøyene og i Chile hardt i henholdsvis 2003 og 2008, og er en stor bekymring også i Norge, da lakseoppdrettere de sist...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Deltamethrin resistance in the salmon louse Lepeophtheirus salmonis.

I dette prosjektet er målet å finne ut hvordan lakselus (Lepeophtheirus salmonis) kan beskytte seg mot effektene av det kjemiske lusemiddelet deltametrin (DMT), altså hva som er mekanismen(e) bak DMT-resistens. På bakgrunn av resultater vi hadde da prosjektet startet, ble det fremsatt en hypotese...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Collaboration on comparison of the viruses PMCV infecting A. salmon and GS-PMCLV detected in Golden shiner with emphasis on the ORF3-protein

-

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Quantitative Atlantic Salmon Health assessment (QASH)

Målet med dette QASH (Quantitative Atlantic Salmon Health) forprosjektet var: 1. Å etablere en internasjonal gruppe dedikert til å danne den første utgaven av "Global Atlantic Salmon Health Index", et styrings- og sertifiseringsverktøy basert på objektive mål for helse og robusthet 2. Å organis...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nutrition and Mucosal Immunity: how to feed the immune system on fish

For å utforme de mest effektive diettene eller funksjonelle fôrene, må vi forstå mekanismen som styrer næringsopptak, mikrobiotasammensetning og hvordan påvirker de tarmimmuniteten. Tarmimmunologi utgjør et av de ledende forskningsfeltene der fremtidig fiskeimmunologi skal fokusere. Prosjektet in...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Robust salmon skin - genetics, vaccination and nutrition

Oppdrettslaks er utsatt for mekaniske påkjenninger og patogener som resulterer i sår på fiskens skinn. Skader på fiskens ytre gir fysiologiske utfordringer og redusert velferd, samt omdømmetap og dårligere økonomi for industrien. Robust skinn prosjektet ble initiert for å se om fisken skinnhelse ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Viral myocarditis and regenerative mechanisms of the salmon heart

Vi har rapportert toksisk effekten av et ORF3 kodet protein av PMCV ved transfeksjon og uttrykk av protein. Vi har også klonet genet inn i et "carrier virus", VHSV, der vi viste at hybridviruset blir virulent ("toksisk") for celler i kultur. Siden da har vi funnet ut at ORF3-proteinet gjennomgår ...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

In-situ molecular-based monitoring: a tool for tackling the operational and environmental challenges of aquaculture

Dette innovative prosjektet vil levere en teknologi som muliggjør bedre kontroll over sykdoms- og miljøutfordringer som følge av intensivert akvakultur. Den norske havbruksnæringen har en betydelig sosioøkonomisk verdi. Intensivering av fiskeproduksjon fra akvakultur vil imidlertid kreve forbedr...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

COST-EFFECTIVE SEA LICE VACCINE; DEVELOPMENT AND EFFICACY EVALUATION

Lakselus er kostnadsmessig det største sykdomsproblem på oppdrettslaks. Oppdrettsnæringen er i dag helt avhengig terapi produkter for å kontrollere luseproblemet. Resistensutvikling har medført redusert effektivitet av behandlinger mot disse parasittene, og derav et presserende behov for nye bære...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Environmental requirements and welfare indicators for new cage farming locations and systems

Prosjektet adresserer viktige kunnskapshull knyttet til oppførsel og velferd hos oppdrettslaks introdusert av den raske og nylige utviklingen av en rekke nye oppdrettssystemer og lokasjoner. Disse nye oppdrettssystemene prøver å redusere langvarige og uhåndterlige miljøproblemer som lakselusangre...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Implication of bacterial membrane vesicles for fish health in aquaculture

Akvakultur er en av Norges viktigste eksportartikler rett etter olje og gass og er dermed meget viktig for norsk økonomi. En bærekraftig industri basert på akvakultur er avhengig av at fisken hoder seg frisk. Dette har blant annet blitt oppnådd ved en vellykket utvikling av vaksiner for fisk mot ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Coping with new environments and production methods: Animal welfare and stress biology applied to modern salmon farming

For å sikre god dyrevelferd trenger oppdrettsnæringen både velferdsvennlig teknologi og prosedyrer og robust fisk som kan mestre dagens og fremtidens teknologier og -miljø. I dag vet vi ikke om avlslinjer og familier av laks som er avlet frem for å mestre tradisjonelle oppdrettssystemer også er d...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of tools for assessment of the immune competence of Atlantic salmon smolts and growers

Oppdrettsnæringens suksess er avhengig av en smolt av høy kvalitet. Dramatiske endringer i laksens fysiologi, tilpasninger til nytt miljø, stress fra transport og økt forekomst av patogener gjør fisken sårbar, spesielt de første månedene etter utsett i sjø. En rask utvikling av nye produksjonssys...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Luseteller

Lakselus er en av de største helseutfordringene i oppdrettsnæringen. For å forhindre skade på fisk og en epidemisk spredning er oppdrettere pålagt å telle og rapportere antall lus per fisk, enten hver uke eller hver andre uke (avhengig av sjøtemperatur). Hvis antall lus overstiger grensen definer...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Synthetic biology and rational virus attenuation - a study on Salmonid pancreas disease virus

Prosjektet ble innledet med å designe en smittsom (infeksiøs) klon av et SAV-isolat (SAV subtype 3) som hadde blitt innsamlet fra en laks med pankreassykdom (PD). Denne klonen er i det følgende kalt 'vildtype-SAV3'. Vildtype-SAV3 ble deretter fremstilt (syntetisert) som et DNA-plasmid og så brukt...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Safeguarding Atlantic salmon: A non-invasive approach to assess viral disease dynamics, surveillance methods and effect of control measures

Virus som spres via vann utgjør en betydelig fare for fiskehelsen. For å forhindre spredning er det nødvendig å forstå samspillet mellom virus, vert og miljø, men for mange virus er denne kunnskapen begrenset. Infeksiøs lakseanemivirus (ILAV) og Salmonid alfavirus (SAV) er årsak til meldepliktige...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Effects of the Regulatory Framework on Fish Welfare and Health

I dette prosjektet har vi analysert hvordan lover, regler og samspillet mellom forvaltning og oppdrettsnæring påvirker velferd og helse til oppdrettslaks i havbruk. Vi gjennomførte først en systematisk sammenligning av regel- og offentlig rammeverk for dyrehelse og dyrevelferd for oppdrettslaks m...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Understanding Salmon gill poxvirus disease; an emerging threat for Atlantic salmon farming

Forskere ved Veterinærinstituttet og National Institute of Health (NIH) USA har gjort et banebrytende arbeid på det første poxvirus genomet fra fisk. Viruset er i samme familie som det beryktede koppevirus og ser ut til å øke i forekomst i norsk oppdrettsnæring. Vi har nå etablert analysemetoder ...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Adapting monitoring tools for bacterial load detection in closed marine fish farms: for improved fish health and reduced mortalities.

I dette prosjektet har vi fulgt driftsmoduler RAS anlegg for smoltproduksjon av laks og samt et gjennomstrømningsanlegg for rognkjeks. Det ble tidlig klart at der oppstod en rekke utfordringer knyttet til tekniske, biologiske og menneskelig genererte hendelser i RAS anlegget. Flere komplekse forh...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The interaction between ISAV with Atlantic salmon RBC and its relation to infectious salmon anaemia pathogenesis

Infeksiøs lakseanemi har store økonomisk konsekvenser for oppdrett av Atlantisk laks, og det har vært en betydelig økning i utbrudd i Norge i 2020 og 2021. Sykdommen forårsakes av et virus som er beslektet med influensavirus, men som ikke kan infisere pattedyr eller fugl. Virusinfeksjonen fører t...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Pan-genome analysis of the fish pathogen Aeromonas salmonicida with focus on genetic determinants for host specificity.

Lakselus er en av de viktigste truslene mot norsk lakseoppdrettsnæring, og ulike arter av rensefisk benyttes i utstrakt grad for biologisk kontroll av lakselus. Helsesituasjonen blant rensefisk i dag er imidlertid uholdbar, da bortimot all rensefisken i et anlegg dør i løpet av et lakseinnsett. I...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Multiple routes to B cell memory in Atlantic salmon

Virussykdommer utgjør en stor trussel for norsk oppdrettslaks og dagens kommersielle vaksiner gir begrenset beskyttelse. For å utvikle bedre virusvaksiner må vi forstå hvordan laksens immunforsvar fungerer og hvilke mekanismer som bidrar til langvarig beskyttelse. De fleste vaksinene på markedet ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Skånsom behandling av lakselus og AGD med bruk av avsaltet sjøvann i merd

Ikke-medikamentell behandling er en fremtidsrettet og skånsom metode for å bekjempe ektoparasitter på oppdrettslaks, og ferskvann har god effekt mot både AGD og lakselus. Behandling av lakselus og AGD på laks i sjø med bruk av ferskvann blir i dag gjort i enten brønnbåt eller lukket helpresenning...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

miRNAs and their role in virus disease and immune response in Atlantic salmon

Virussykdommer fører til store økonomiske tap og representerer en betydelig utfordring for norsk oppdrettsnæring. Mer kunnskap om interaksjon mellom vert og agens, og om laksens immunforsvar er nødvendig for å få kontroll på, og redusere, de negative effektene av virussykdom. Slik kunnskap kan bi...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo