0 projects

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Maritime Modernities: Formats of Oceanic Knowledge

Mangel på vitenskapelig kunnskap og miljøbevissthet får gjerne skylden for den kritiske tilstanden som havet nå befinner seg i. Kan historiske perspektiver gi en annen forståelse av forholdet mellom kunnskaper, miljøbevissthet og havets økologiske krise? Maritime moderniteter: Havets kunnskapsfo...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

En pokkers skrivesyge! Tidsskrifter og ytringskultur i Danmark-Norge før 1814

Tidsskriftene i Danmark-Norge vokste frem i en internasjonal sammenheng, og sprang direkte ut av internasjonal inspirasjon og rammebetingelser. Sentralt sto de engelske spectator-tidsskriftene, som ble utgitt tidlig på 1700-tallet. Disse ble integrert i d en dansk-norske tradisjonen og ga rom for...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.

Boken er resultat av en rekke seminarer innenfor et tverrfaglig forskningsnettverk, der en har arbeidet med å bringe sammen et fokus på eksempelbruk og kjønnsforståelse innenfor ulike felt til ulike tider. Boken tar sikte på å vise det helt fundamentale, men også problematiske forholdet mellom e...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Blikk for virkelighet. En studie i tidsskriftet Le Mercure galant (1672-1720) og framveksten av en moderne kulturanalyse.

Prosjektet tar sikte på å studere det franske tidsskriftet Le Mercure galant og dets rolle i framveksten av en moderne, kulturell offentlighet. Med sin blanding av tilsynelatende trivielt journalistisk og litterært stoff, fra moteannonser og helseråd til "historier fra virkeligheten" og leserbrev...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo