0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Accessing and analysing the blogosphere: charting the distribution, flow and development of statements across online social networks.

Det overordnete målet med prosjektet har vært å utvikle metoder og verktøy som kan bidra til å identifisere, analysere og visualisere distribusjon, flyt og utvikling av kunnskap og holdninger i sosiale medie-nettverk, spesielt blogger. Prosjektets del-mål: 1. Samle og legge til rette for analy...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Traffic behaviour of interactive time-dependent thin streams on the modern Internet

-

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

delTA - Ung samfunnsdeltagelse på nett

Prosjektet har utviklet flere spennende konsepter, men hvem av disse som blir videreutviklet for bruk og implementering i organisasjonene som deltar i prosjektet er usikkert. Noen av konseptene som er utviklet er: (1) Et debattkonsept for NRK. (2) Et fadderrekrutteringskonsept for Plan Norge, sam...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Internet of Things Value Creation Network

The aim of the IoT Network is to: -Coordinate and help to increase and optimise the utilisation of results and value creation in the area of IoT -Extend further the European and international representation into the national generated IoT framework for de velopment and implementation by providing...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis (KINT)

KINT er et samarbeidsprosjekt mellom Intervensjonssenteret (OUS), institutt for informatikk (UiO) og institutt for innovasjon og økonomisk organisering (BI). Prosjektet skal bidra til VERDIKTs mål om innovasjon gjennom å styrke implementeringen av Interve nsjonssenterets (OUS) TAVI-prosjekt, en n...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

JoinGame 2.0 - Verdinettverk på dataspill

JoinGame er Norges største nettverk på dataspill og teller i dag over 980 individuelle medlemmer fra over 220 institusjoner. JoinGame er verdinettverk som støttest av Forskningsrådets VERDIKT-program. Målet med JoinGame er å tilby en virtuell og virkelig møteplass for å styrke innovasjon, forskn...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian clinical genetic analysis platform

Genetikk er sannsynligvis det fagfeltet innen medisin som har gjennomgått den raskeste teknologiske og faglige utviklingen i løpet av de siste par tiår. Den raske kunnskapsøkningen innen fagfeltet er nå på full fart inn i medisinsk diagnostikk til glede f or pasienter. Vi står foran en massiv økn...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

INREMO: Verdinettverk for Interaktive Representasjoner og Modeller

Partnerne og prosjektene de bringer inn er nettverkets sentral ressurs: Forskningspartnere: Universitet i Tromsø (Informatikk), NTNU (IDI) og Universitetet i Oslo (InterMedia, Inst. for Medier og Kommunikasjon, Inst. for Informatikk), Norsk Regnesentral, Nasjonalt senter for samhandling og tele...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smart System to Support Safer Independent Living and Social Interaction for Elderly at Home

Prosjektet jobber aktivt med datainnsamling og har gjennomført fire fokusgruppeintervju med helsepersonell /(fysio, ergo, sykepleiere) for å kartlegge erfaringer med teknologi, behov for opplæring hos helsepersonell og eldre brukere, kartlegge grupper som kan være aktuelle for å få implementert ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forum for Research and Innovation in Security and Communications

FRISC er fundert på fagsøylen Sikkerhet, personvern og sårbarhet, her videre betegnet med samlebegrepet informasjonssikkerhet. Nettverkets aktiviteter vil være tverrfaglig rettet mot VERDIKTs hovedfokus Fremtidens Internett. FRISC skal bidra til formidli ng og profilering av problemstillinger, f...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Governance of the Domain Name System and the Future Internet: New Parameters, New Challenges (Igov2)

Who decides how the Internet operates? How are those decisions legally exercised? And are some ways of legally exercising these decisions more advantageous than other ways? The Igov2 project seeks answers to these questions primarily in relation to the go vernance of the Internet's naming and num...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Effort-dependent technologies for multi-domain risk-based security testing

The aim of the DIAMONDS project was to strengthen the ability of Norwegian companies to face the new security challenges posed by the future internet by transferring state-of-the-art security assessment techniques to the industry. In particular, we developed industrial guidelines and a supporting...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RFID in Society - Preparing for the Internet of things Researching opportunities and obstacles in RFID innovation

Dette prosjektet utforsker bruken av RFID/IoT i det norske samfunnet og utvikler et metodologisk rammeverk, basert på faktiske case-studier, som kan bidra til å øke kunnskapen om dette teknologiske feltet. RFID er en sentral muliggjører for det kommende Tingenes Internett (IoT), som utvikler seg ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

YOUrban: SOCIAL MEDIA & PERFORMATIVITY IN URBAN ENVIRONMENTS

YOUrban er et forskningsprosjekt om sosiale medier, design og byen. Prosjektet undersøker verktøy og metoder for å skape engasjement og en følelse av eierskap og ansvar overfor vår fysiske, sosiale og kulturelle verden. YOUrban undersøker hvordan sosiale medier kan brukes til både å utforske og å...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Flexible Collaborative Networks and Patient-Provider Partnerships in Health Care: Critical Factors

Alle mål for prosjektet ble nådd. I tillegg har prosjektet dannet grunnlaget for flere nye innvilgede prosjektsøknader, konsolidering av forskningsprogrammet ved senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved OUS, nye samarbeidsrelasjoner og signering av avtale med kommersiell partner...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Tidal News: a Middleware Platform for Adaptive and Dependable Data Dissemination in the Internet of Systems

Tidal News prosjektet har oppnådd resultater som har hatt innvirkning på velkjente Internett tjenester som Spotify, og Internet og TV leverandør Altibox. Spotify er viden kjent for sin musikkstrømmetjeneste til titalls millioner av kunder i Europa og Nord-Amerika. Utover å tilby øyeblikkelig...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RHYME - Co-creation through tangible interaction and music

Partnere i RHYME prosjektet er Senter for Musikk og Helse ved Musikkhøyskolen (NMH), Institutt for Design ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO) og Institutt for Informatikk (IfI) ved Universitetet i Oslo. Prosjektet startet med en omfattende aksjonsbasert studie av den første prototype...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DreamWorld - sømløs integrering av nettbaserte 3D-spill og sosiale nettverk

Funcoms teknologi for 3D onlinespill, Dreamworld, er svært kompleks programvare i verdensklasse innen sjangeren. Denne teknologien muliggjør at hundretusener av spillere kan møtes i en virtuell, grafisk verden på internett, hvor de kan samarbeide om å løs e oppgaver og utfordringer ved hjelp av i...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo