41,709 projects

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Når og hvordan kan barnevernet samarbeide med foreldre som utøver vold?

Forskningen handler om å utforske praksiser i barnevernet som ivaretar beskyttelse av barn mot vold, og samtidig muliggjør samarbeid med foreldrene. Til tross for omfattende utvikling av kunnskapsbaserte metoder i barnevernet blir det stadig påpekt at praksis er mangelfull. Et tydelig signal er...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES for EIC Accelerator: Energy-efficient and scalable drying technology to turn wet waste into value

Waister was established in 2012 with a mission to develop and commercialize novel technology to transform wet waste into reusable products - from wet waste to value. Waister's drying units are compact and highly efficient in terms of extracting liquid from all types of wet waste. Technology prin...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2020

Location: Vestfold

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access publisering 2018

Sykehuset i Vestfold er et helseforetak med lovpålagte oppgaver innen forskning og utviklingsarbeid. Vi har høy forskningsaktivitet og ønsker at forskningen skal komme pasientene våre til gode, samt være tilgjengelig for alle. Publiseringsutgifter er for mange forskere ved Sykehuset i Vestfold en...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2019-2019

Location: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Equator X – Optimized Long Range Amphibious Electric Aircraft

Within 10 years most people should have access to efficient, cost effective and sustainable point-to-point transportation. Equator will be a key provider of aircraft and services to cater to the upcoming green mobility networks. Norway has as one of the first nations pledged to have sustainable ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

En evaluering av opplæringsprogrammet for økt trygghet og sikkerhet for barn/ungdom og ansatte i barneverninstitusjoner.

Å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom under offentlig omsorg er et viktig ansvarsområde for Barne- ungdoms og familieetaten (Bufetat). I arbeidet rettes det fokus på trygghet som grunnleggende for den relasjonelle kontakten mellom ungdom og personale, og for ungdommens personlige utvikli...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project establishment for EU Accelerator grant (SME instrument, phase 2) for an advanced wastewater treatment system development

The main project behind this application is to bring Biowater Technology's innovative product Hybrid Vertical Anaerobic Biofilm (HyVAB) to the European and global markets. Biowater Technology will apply for a European Innovation Council (EIC), Accelerator grant (SME instrument, phase 2) before th...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2020

Location: Vestfold

TRANSPORT-Transport 2025

Innovativ avfallslogistikk og avfallshåndtering

Målet med forskningsprosjektet Innovativ Avfallslogistikk har vært å bidra til mer effektiv og miljøvennlig logistikk og bærekraftig innsamling av avfall fra norske kommuner. Dette ble gjort gjennom å utvikle modeller og verktøy som skal fungere som beslutningsstøtte under innkjøp, kontraktsfesti...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestfold

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12808 - ADNSpine A revolutionary new Industry 4.0 digital spinal brace service

Skoliose (skjev rygg), er en lidelse som påvirker 1,6 millioner barn i Europa. Behandling for milde og moderate tilfeller er i hovedsak støtte med ortoser. Alvorlige tilfeller trenger kirurgi. Produksjon av ortoser på tradisjonelt vis, foregår ved gipsavstøpninger, noe som gjør det nødvendig at ...

Awarded: NOK 83,145

Project Period: 2019-2021

Location: Vestfold

BIONÆR-Bionæringsprogram

C-Cap - Karbonfangst fra cruise- og passasjerskip

Scanship leverer i dag systemer for avløpsrensing til cruise- og passasjerskip og ønsker å utvikle en ny teknologi som muliggjør å håndtere andre typer organisk avfall på cruiseskip som matavfall, slam, papir, tre, plast og spilloljer. Primærstrategi er å fremstille biokarbon fra restråstoffene b...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

The role of health promotion in community development on the local level

Hvordan formes folkehelsearbeid når det integreres i strategisk planlegging for å fremme lokal samfunnsutvikling? Norske kommuners lovpålagte arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, og koblingen av dette kunnskapsgrunnlaget til utarbeidelsen av kommunale planstrategier,...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES for H2020 SME-1 Feasibility study - from wet waste to pure energy

Waister is developing drying technology to transform wet waste into reusable products - from wet waste to value. The dryers are based on an innovative combination of mechanical fluidization and leading-edge superheated steam (SHS), creating compact and highly efficient units to efficiently extrac...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Vestfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

«Læreres mulighet til å avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn med problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen.»

Studien har utforsket hvordan lærere kan forebygge og sette inn tiltak ovenfor problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen ved å styrke samarbeidet mellom skoler og hjelpetjenester. Funnene i studien er presentert gjennom fire artikler, og peker på at de fleste lærerne i datautvalget s...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestfold

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA søknad for Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold søker om støtte til åpen publisering.

Awarded: NOK 9,000

Project Period: 2018-2018

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autonomous optimized energy management and advanced control for hybrid electric propulsion air vehicles.

FlighSmart-prosjektet ledes av to små teknologiselskaper, Equator Aircraft og Maritime Robotics. Begge selskaper utvikler luftfartøyer, og har gått sammen for å utvikle et nytt fremdriftssystem med tilhørende motor-, styrings- og flightsystem. Equator Aircraft har utviklet et banebrytende 2-s...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Participation in ERRIN Project Development week to present "Solar Thermal Collector Tiles" and prepare the H2020 application

This R&D project will result in an innovative and environmental friendly solar thermal collector. We aim to develop a medium-temperature collector, with suitable medium as working fluid. The difference between existing products and our innovation is the design and layout of the thermal collectors...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Dementia diagnostics and treatment: from research to clinic and from clinic to research - Sept 25 and 26, 2017 -Oslo: Oslo Congress Center

The Nordic Network in Dementia Diagnostics (NIDD) is a network of eight Memory Clinics in five Nordic countries and Lithuania was established in 2009 with financial help from NordForsk, which is a Nordic research board with responsibility for cooperation on research and training of researchers in...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Nordiamo Eurostars 2017

Ortoser er ortopediske hjelpemidler; støtteskinner eller bandasjer som benyttes ved skader eller sykdommer i bevegelsesapparatet. Det finnes mange former for ortoser. Noen tar sikte på å stabilisere et skadet ledd ved at én eller ere bevegelser hindres. I en god ortose vil andre bevegelser hindre...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold

FINANSMARK-Finansmarkedet

The Code of Trust (tidl. Ditt liv på blokkjeden, endret des. -18)

...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestfold

NAERINGSPH-Nærings-phd

High resolution wind farm simulations with CFD for Wind Resource Assessment and Forecasting

Vindressursanalytikere forsøker å redusere usikkerhetene i deres vindressursvurderinger. For å gjøre det bruker de avanserte numeriske strømningsberegninger (Computational Fluid Dynamics, CFD) som per dag bruker kunstige grensebetingelser. For å redusere usikkerheten ytterligere og å modellere tu...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestfold

ENERGIX-Stort program energi

Bærekraftig Biogass - Økt markedspotensial, nye anvendelser og nye substrater for biogass og biogjødsel

Siden oppstart våren 2017 er det gjennomført aktivitet i alle arbeidspakkene i henhold til plan for prosjektet. I arbeidspakke I er det gjennomført to større kartlegginger blant grøntprodusenter for å få oversikt over tilgang på biogassressurser fra grønnsaksproduksjon rundt Oslofjorden som poten...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Vestfold

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Demens hos personer med utviklingshemning - tidlige tegn, utredning, diagnostikk og behandling

Antallet eldre med utviklingshemning vil øke betydelig i Norge som i resten av verden i tiden fremover. Flere med utviklingshemning enn før vil få aldersrelaterte sykdommer, inkludert demens. Personer med utviklingshemning har en forhøyet risiko for å utvikle demens, spesielt personer med Downs s...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestfold

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10532 +/- 45° Tape Weaving Technology for cost effective Carbon Fiber Reinforced Plastic Manufacturing

Vektreduksjon og kostnadseffektive lettvekts- løsninger og materialer for bruk i fly og biler har vært og vil alltid være aktuelt. I historisk perspektiv har vi sett mest lettvektsutvikling innen metaller (høyholdfaste stål, aluminium etc.), men bransjen har nådd et punkt der det er vanskelig å...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Transforming community mental health trough Appreciative Inquiry action Research.

Kommunene har en viktig oppgave i å ivareta velferden til innbyggerne. Når velferdsoppgavene ikke løses på en tilfredsstillende måte, så kan dette føre til motstand og sosiale bevegelser igangsatt av innbyggerne. Initiativ for å skape sosiale endringer i måten det offentlige løser velferdsoppgave...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestfold

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Sykehuset i Vestfold

Støtte til åpen publisering 2015.

Awarded: NOK 28,000

Project Period: 2016-2016

Location: Vestfold

FINANSMARK-Finansmarkedet

Bitcoineksperimentet

...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestfold

ENERGIX-Stort program energi

Optimize wind farm performance by delivering accurate shortest-term wind and power forecasts

Målet med dette prosjektet er å levere nøyaktige produksjonsprognoser for vindturbiner samt lokale vindfelt rundt vindturbinene for de neste minutter og opp til noen timer fremover i tid. For noen år siden var vindparkeierens bruk av høyoppløselige data for hver vindturbins ytelse og tilstand beg...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovative technologies and processes integrated with a new ICT platform for small WWTPs management

The general objective of SMUWAM will be focused on developing and replicating a new integrated concept of water management at regional level able to promote resource efficiency and sustainability in water systems. With this regard, the project will contri bute to bring to market innovative techno...

Awarded: NOK 44,049

Project Period: 2014-2015

Location: Vestfold

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Acess to timely formal care

Prosjektet er et JPND prosjekt; "The joint programme on neurodegenerative disease research". Det skal koordineres fra Nederland. Partnere kommer fra (foruten Nederland) Tyskland, England, Wales, Sverige, Irland, Italia og Portugal. I alt seks arbeidspakker er utviklet, og prosjektet ble utført i ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestfold

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

PHOTOSENS - The interaction of photosensitive proteins with microfabricated sensor arrays

As the population ages there is an increase in degenerative ophthalmic diseases such as age related macular degeneration (AMD) and retinitis pigmentosa (RP). Both AMD and RP results in the loss of photoreceptor cells in the eye and there is currently no c ure for these medical conditions. One alt...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestfold

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Vestfold fase 3 samhandlingsprosjekt

VRI i fase 3 gir bedriftene og andre aktører innenfor innsatsområdene effektiv tilgang til FoU-miljøer, FoU-prosjekter og FoU-resultater. Ved utgangen av fase 3 skal VRI som arbeidsmåte videreføres innen regional forskning og innovasjon i Vestfold. VRI har tidligere gitt gode resultater med hensy...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestfold