0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Tidal News: a Middleware Platform for Adaptive and Dependable Data Dissemination in the Internet of Systems

Tidal News prosjektet har oppnådd resultater som har hatt innvirkning på velkjente Internett tjenester som Spotify, og Internet og TV leverandør Altibox. Spotify er viden kjent for sin musikkstrømmetjeneste til titalls millioner av kunder i Europa og Nord-Amerika. Utover å tilby øyeblikkelig...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RHYME - Co-creation through tangible interaction and music

Partnere i RHYME prosjektet er Senter for Musikk og Helse ved Musikkhøyskolen (NMH), Institutt for Design ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO) og Institutt for Informatikk (IfI) ved Universitetet i Oslo. Prosjektet startet med en omfattende aksjonsbasert studie av den første prototype...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EVICARE - Evidence-based care processes: Integrating knowledge in clinical information systems

I løpet av 2014 har prosjektet nådd mange innovasjons- og utbredelsesmål. Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse som kom i 2014 er gjort tilgjengelig i MAGIC (WP2/3) et system for forvaltning og presentasjon av kliniske retningslinjer integrert med DIPS EPJ. Det e...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomy and Automation in an Information Society for All

Forskningsprosjektet Autonomi og automatisering i et informasjonssamfunn for alle (A3: 2009-2014) har hatt som mål 1) å bidra til en ny forståelse for hvordan digital automatisering av offentlige tjenester samspiller med behovet for autonomi og handlingsrom hos brukere av disse tjenestene, og e...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Global health e-infrastructures: integration and use of information

Verdikt prosjektet forsker på utvikling, integrering og implementering av helseinformasjonssystemer (HIS) i land og regioner i Afrika og Asia med fokus på, og utgangspunkt i, programvareutvikling av DHIS2 som er en åpen kildekode plattform for Helseinformasjonssystemer- Utviklingen av DHIS2 koor...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Oslo